Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16051/B

Business name: 
DeLaval s.r.o., v likvidácii
  (from: 11/29/2014 until: 08/21/2015)
DeLaval s.r.o.
  (from: 04/04/2000 until: 11/28/2014)
Alfa Laval Agri s.r.o.
  (from: 11/21/1997 until: 04/03/2000)
Registered seat: 
Gorkého 3
Bratislava 811 01
  (from: 01/25/2007 until: 08/21/2015)
Vajnorská 142
Bratislava 831 04
  (from: 05/07/2001 until: 01/24/2007)
Fialkové údolie 53
Bratislava 811 01
  (from: 11/21/1997 until: 05/06/2001)
Identification number (IČO): 
35 733 217
  (from: 11/21/1997)
Date of entry: 
11/20/1997
  (from: 11/21/1997)
Date of deletion: 
08/22/2015
  (from: 08/22/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 08/22/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/21/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/21/1997 until: 08/21/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/21/1997 until: 08/21/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/21/1997 until: 08/21/2015)
Partners: 
Alfa Laval Agri Holding B.V.
Bornholm Straat 46
Groningen
Holandsko
  (from: 10/08/1998 until: 05/06/2001)
Alfa Laval Agri Holding B.V.
Bornholm Straat 46
Groningen
Holandsko
  (from: 11/21/1997 until: 10/07/1998)
DeLaval Holding B.V.
Bornholmstraat 46
Groningen 9723AZ
Holandsko
  (from: 05/07/2001 until: 10/09/2008)
DeLaval Holding B.V.
Korenmaat 7
Assen 9405TL
Holandsko
  (from: 10/10/2008 until: 08/21/2015)
Contribution of each member: 
Alfa Laval Agri Holding B.V.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1997 until: 10/07/1998)
Alfa Laval Agri Holding B.V.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 05/06/2001)
DeLaval Holding B.V.
  (from: 05/07/2001 until: 10/09/2008)
DeLaval Holding B.V.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/10/2008 until: 02/03/2009)
DeLaval Holding B.V.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 08/21/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/08/1998 until: 08/21/2015)
Individual managing director
  (from: 11/21/1997 until: 10/07/1998)
JUDr. Peter Zelenay
Prievozská 35
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 11/14/2002)
Johann Friedrich Horb
Götzerstrasse 20
Lavenburg 214 81
Nemecko
residence in the Slovak Republic :
Hlaváčikova 41
Bratislava 841 05
  (from: 10/08/1998 until: 01/20/2000)
Edit Gergely
Eszék u. 13-15
1114 Budapešť
Maďarská republika
From: 08/13/2002
  (from: 11/15/2002 until: 08/21/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/08/1998 until: 08/21/2015)
V mene spoločnosti koná a podisuje konateľ.
  (from: 11/21/1997 until: 10/07/1998)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 08/21/2015)
200 000 Sk
  (from: 10/08/1998 until: 02/03/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/21/1997 until: 10/07/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2014
  (from: 08/22/2015)
Date of entry into voluntary liquidation: 11/11/2014
  (from: 11/29/2014 until: 08/21/2015)
 Liquidators:
BBH advokátska kancelária, s. r. o.
Gorkého 3
Bratislava 811 01
From: 11/11/2014 Until: 08/22/2015
  (from: 11/29/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor vykonáva v mene spoločnosti všetky úkony smerujúce k jej likvidácii a zastupuje spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom "likvidátor". V mene likvidátora - spoločnosti BBH advokátska kancelária, s. r. o. koná Mgr. Olga Beláňová, trvale bytom : Skýcovská 180/12, 851 10 Bratislava - Čuňovo, Slovenská republika alebo Mgr. Miroslav Fašung, trvale bytom : Haanova 2618/24, 851 04 Bratislava - Petržalka, Slovenská rebublika, každý s právom konať samostatne.
  (from: 11/29/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 04/20/2015
Dňa 20.04.2015 bola likvidácia spoločnosti ukončená vysporiadaním všetkého majetku a záväzkov spoločnosti. Dňa 20.04.2015 schválil jediný spoločník spoločnosti likvidačnú účtovnú závierku spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie spoločnosti a s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Následne spoločnosť požiadala správcu dane o udelenie súhlasov s jej výmazom z obchod ného registra. Dňa 22.05.2015 udelil správca dane - colný úrad súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Dňa 19.05.2015 udelil správca dane - Magistrát hlavného mesta Bratislava súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra. Dňa 17.07.2015 udelil správca dane - daňový úrad súhlas s výmazom spoločnosti z obchodného registra.
  (from: 08/22/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.11.2014, na základe ktorého bola spoločnosť zrušená a vstúpila do likvidácie. Obchodná spoločnosť DeLaval s.r.o., v likvidácii, so sídlom Gerkého 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 733 217, zapísaná v odd. Sro vl. č. 16051/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 08/22/2015)
Spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená zakladateľskou listinou dňa 7.10.1997 spísanou do notárskej zápisnice č. N 433/97, Nz 424/97, v zmysle §§ 56-75 a § 105 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 23080
  (from: 11/21/1997 until: 08/21/2015)
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 390/98, Nz 384/98 spísanej dňa 31.7.1998 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/08/1998 until: 08/21/2015)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 21.9.1999 o odvolaní konateľa.
  (from: 01/21/2000 until: 08/21/2015)
Notárska zápisnica Nz 188/2000 zo dňa 28.3.2000 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti v časti obchodné meno z pôvodného Alfa Lavel Agri s.r.o. na De Laval s.r.o.
  (from: 04/04/2000 until: 08/21/2015)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice Nz 204/2001 zo dňa 20.4.2001.
  (from: 05/07/2001 until: 08/21/2015)
Zánik funkcie konateľa JUDr. Petra Zelenaya dňom 13.8.2002. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.8.2002.
  (from: 11/15/2002 until: 08/21/2015)
Zmena - úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici Nz 1091/02 spísanej dňa 18.12.2002 notárskym kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu.
  (from: 10/22/2003 until: 08/21/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.12.2006.
  (from: 01/25/2007 until: 08/21/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.11.2014
  (from: 11/29/2014 until: 08/21/2015)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person