Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  93/V

Business name: 
PALIMEX, a.s.
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Registered seat: 
S. Chalúpku 18
Michalovce 071 01
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Identification number (IČO): 
00 617 679
  (from: 06/06/1991)
Date of entry: 
05/24/1991
  (from: 06/06/1991)
Date of deletion: 
06/09/2004
  (from: 06/09/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/06/1991)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 93/V pri: Obchodné meno : PALIMEX, a.s. Sídlo: S. Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce IČO: 00 617 679 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7K 65/02-25 zo dňa 26.9.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 9.6.2004.
  (from: 06/09/2004)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person