Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  93/V

Business name: 
PALIMEX, a.s.
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
PALIMEX - akciová spoločnosť, Palín
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Registered seat: 
S. Chalúpku 18
Michalovce 071 01
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Palín
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Identification number (IČO): 
00 617 679
  (from: 06/06/1991)
Date of entry: 
05/24/1991
  (from: 06/06/1991)
Date of deletion: 
06/09/2004
  (from: 06/09/2004)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/06/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
predaj produktov poľnohospodárskej výroby
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
výroba upomienkových predmetov
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
opravárenská a výrobno-dielenská činnosť
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
servisná, poradenská a konzultačná činnosť
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
služby reštauračné, ubytovacie vo vlastných zariadeniach, ambulantný predaj občerstvenia a suvenírov
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
neverjná cestna doprava pre vlastnú potrebu
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
obchodné a sprostredkovateľské služby v komoditách, potravinársky tovar, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečné výrobky, jatočné zvieratá, poľnohospodárske polodiny poľnohospodárske stroje a poľnohospodárska technika, nákladené autá, osobné autá, sklo, porcelán, textilný tovar
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
výkup poľnohospodárskych a lesných plodín vrátane ich spracovania
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
distribúcia videoprogramov
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
stavebná činnosť
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
výroba a predaj textilného tovaru
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami, živými zvieratami, obilím, osivami, krmivami, kvetmi, rastlinami, potravinami, nápojmi, tabakom, ovocím, zeleninou, zemiakmi, mäsom a mäsovými výrobkami, vajciami, mliekárenskými výrobkami, olejom, tukmi, nápojmi, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením, tovarom pre domácnosť, textilom, strojmi, technickými potrebami, poľnohospodárskymi strojmi, náradím, vrátane príslušenstva, poľnohospodárskymi traktormi, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, porcelánom, sklárskymi výrobkami, tapetami, lakmi, nátermi a čistiacimi prostriedkami, drevom a stavebným materiálom
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
výroba elektriny-malé vodné elektrárne
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
reklamná činnosť
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/06/1991 until: 06/08/2004)
Ing. Eduard A m b r o - riaditeľ spoločnosti
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
JUDr. Ivan B r i n d z á k - člen
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Jiří F r a j e r - člen
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Ing. Jozef Lukáč - predseda
Vrbovecká 56
Michalovce
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Ing. Vasil Micovčín - člen
Laborecká 6
Humenné
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Ing. Tibor S o t á k - člen
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Ing. Tibor Soták - člen
Gogoľova 19
Michalovce
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Ing. Ján Ši m k o - člen
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Štefan Šlepecký - člen
Laborecká 8
Humenné
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Ing. Michal Šperňák - riaditeľ a.s.
Dargovských hrdinov 6
Humenné
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne, riaditeľ spoločnosti samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/06/1991 until: 06/08/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
200 000 Sk
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Number of shares: 200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/06/1991 until: 09/02/1992)
Supervisory board: 
Ladislav Hurčík
25
Laškovce
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Jaroslav Ivanco
Mierová 1920/80
Humenné
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Ján Mikloš
228
Palín
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke číslo 93/V pri: Obchodné meno : PALIMEX, a.s. Sídlo: S. Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce IČO: 00 617 679 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 7K 65/02-25 zo dňa 26.9.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2003 o zamietnutí návrhu v súlade s ust. § 68 ods. 4 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie uvedených skutočností a v zmysle § 200a ods. 4 O.s.p. súd zosúladil zápis so skutočným stavom. Deň výmazu: 9.6.2004.
  (from: 06/09/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou uzavretou dňa 22.5.1991 na základe zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 06/06/1991 until: 06/08/2004)
Zmeny v zápise urobené podľa dodatku zo dňa 20.5.1992 k zakladateľskej zmluve, v súlade s ust. § 764 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 09/03/1992 until: 06/08/2004)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person