Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17040/B

Business name: 
BRANTNER Slovakia s.r.o.
  (from: 12/09/2003)
Registered seat: 
Pestovateľská 2
Bratislava 821 04
  (from: 09/03/2016)
Identification number (IČO): 
31 698 336
  (from: 03/30/1998)
Date of entry: 
10/31/1994
  (from: 03/30/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/30/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností-obchodná činnosť s druhotnými surovinami
  (from: 03/30/1998)
sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania
  (from: 03/30/1998)
mechanické čistenie kotlov a nádrží
  (from: 03/30/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, zber, výkup, úprava, skladovanie, spaľovanie, doprava, preprava, neutralizácia a zabezpečovanie obchodnej činnosti s odpadmi
  (from: 03/30/1998)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.
  (from: 09/30/2003)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/09/2003)
demolačné a búracie práce bez použitia výbušnín
  (from: 12/09/2003)
výkopové práce s použitím mechanizmov
  (from: 12/09/2003)
letná a zimná údržba komunikácií
  (from: 12/09/2003)
úprava verejnej zelene, parkov - záhradné služby
  (from: 12/09/2003)
čistenie komunikácií
  (from: 12/09/2003)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/29/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/29/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/27/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/27/2010)
administratívne služby
  (from: 05/27/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/27/2010)
počítačové služby
  (from: 05/27/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/27/2010)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/27/2010)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/27/2010)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/27/2010)
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  (from: 05/27/2010)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/27/2010)
správa nehnuteľností
  (from: 05/27/2010)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 05/27/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/27/2010)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/27/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/27/2010)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 05/27/2010)
poradenská činnosť v oblasti životného prostredia
  (from: 07/13/2012)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 03/12/2014)
Partners: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm - Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/08/2021)
Contribution of each member: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 165 970 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 165 970 EUR
  (from: 07/08/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/30/1998)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 12/01/2017
  (from: 12/06/2017)
Ing. Ida Herna
Líščie údolie 67
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/01/2021
  (from: 10/16/2021)
Acting in the name of the company: 
Ak bude vymenovaný iba jeden konateľ, bude zastupovaná spoločnosť samostatne týmto konateľom, ak budú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, bude spoločnosť zastupovaná dvoma z týchto konateľov spoločne.
  (from: 12/19/2015)
Procuration: 
Ing. Zuzana Pamulová
Semilonská 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 52
From: 06/06/2019
  (from: 06/06/2019)
Prokuristra je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť spoločne s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 04/30/2002)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 01/22/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.6.1994 v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.7.1997. Stary spis: S.r.o. 24075
  (from: 03/30/1998)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/06/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.11.2000. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve z 30.11.2000.
  (from: 01/25/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.12.2001.
  (from: 04/30/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002.
  (from: 09/30/2003)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 7.1.2003. Wilhelm Salzer, deň zániku funkcie konateľa: 7.1.2003. Ing. Oleg Leontiev, deň zániku funkcie konateľa: 7.1.2003.
  (from: 10/22/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2003. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.4.2003. Zmena obchodného mena z : REZO, spol. s.r.o. na : BRANTNER Slovakia s.r.o.
  (from: 12/09/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 30.12.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode obchodného podielu.
  (from: 05/28/2004)
Uznesenie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 06.12.2005 a 07.12.2005.
  (from: 03/16/2006)
Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 22. 03. 2006 z 1.000.000,- Sk na 5.000.000,- Sk. Udelenie prokúry Ing. Andrei Horváthovej valným zhromaždením dňa 22. 03, účinné odo dňa zápisu do obchodného registra v zmysle § 14 ods. 6 z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/03/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.03.2007.
  (from: 11/13/2007)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2007.
  (from: 01/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2008 a jej dodatok zo dňa 19.05.2008.
  (from: 05/29/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2010.
  (from: 05/27/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.05.2011.
  (from: 06/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.10.2011.
  (from: 10/19/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2012.
  (from: 07/13/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.02.2014.
  (from: 03/12/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.04.2014.
  (from: 05/03/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2015.
  (from: 12/19/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.08.2016.
  (from: 09/03/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2017.
  (from: 10/31/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12.2017.
  (from: 12/06/2017)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person