Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  98/V

Business name: 
CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii
  (from: 01/03/2000 until: 09/15/2003)
CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice
  (from: 08/14/1991 until: 01/02/2000)
Registered seat: 
Košice-letisko
Košice
  (from: 08/14/1991 until: 09/15/2003)
Identification number (IČO): 
17 079 314
  (from: 08/14/1991)
Date of entry: 
06/28/1991
  (from: 08/14/1991)
Date of deletion: 
09/16/2003
  (from: 09/16/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/14/1991)
Objects of the company: 
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti civilného letectva
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
prepravno-obchodné služby
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
nepravidelná letecká doprava osôb a materiálov medzinárodného a vnútroštátneho charakteru, vyhliadkové a rekreačné lety, letecké snímkovanie a špeciálne služby za úplatu
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
nepravidelná letecká doprava osôb a nákladov
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti civilného letectva
  (from: 10/18/1993 until: 09/15/2003)
prepravno-obchodné služby v civilnom letectve /Handlingové služby leteckým prepravcom/
  (from: 10/18/1993 until: 09/15/2003)
sprostredkovateľská činnosť v civilnom letectve
  (from: 10/18/1993 until: 09/15/2003)
letecké práce
  (from: 10/18/1993 until: 09/15/2003)
nepravidelná vnútroštátna a medzinárodná letecká doprava osôb a tovaru
  (from: 04/02/1996 until: 09/15/2003)
pravidelná vnútroštátna a medzinárodná letecká doprava osôb a tovaru z Košíc
  (from: 04/02/1996 until: 09/15/2003)
Management body: 
likvidátor
  (from: 01/03/2000 until: 09/15/2003)
Managing board
  (from: 04/02/1996 until: 01/02/2000)
Ing. Daniel Böhm - člen
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
Ing. Daniel Böhm - člen
Považská 9
Košice
  (from: 12/28/1998 until: 01/02/2000)
Ing. Daniel Böhm - predseda
Považská 9
Košice
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Daniel Böhm - predseda
Považská 9
Košice
  (from: 04/02/1996 until: 06/03/1997)
Ing. Ján Fucsko - člen
Povstania českého ľudu 30
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 06/04/1998)
Ing. Eduard Grečner - člen
Trieda SNP 94
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 12/27/1998)
Ing. Vladimír Chlebo - člen
Kuzmányho 5
Košice
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Michal Janitor - člen
Borodáčová 24
Košice
  (from: 04/02/1996 until: 02/13/1997)
Ing. Gabriel Lešinský - predseda predstavenstva
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
Ing. Miroslav Mackulin - člen
Hanojská 2
Košice
  (from: 06/05/1998 until: 01/02/2000)
Ing. Igor Pokorný - člen
Bernolákova 9
Košice
  (from: 04/02/1996 until: 06/03/1997)
JUDr. Jozefa Poláková - člen
Floriánska 11
Košice
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
JUDr. Jozefína Poláková - člen
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
Ing. Oldřich Vařeka - člen
Jánošíkova 3
Košice
  (from: 02/14/1997 until: 01/02/2000)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo za jeho neprítomnosti členovia predstavenstva, každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/02/1996 until: 01/02/2000)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo za jeho neprítomnosti členovia predstavenstva, každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti riaditeľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
Capital: 
16 000 000 Sk
  (from: 12/16/1996 until: 09/15/2003)
6 000 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 12/15/1996)
3 000 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
1 500 000 Sk
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
Shares: 
Number of shares: 320
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 12/16/1996 until: 09/15/2003)
Number of shares: 120
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 04/02/1996 until: 12/15/1996)
Number of shares: 60
Type: na majiteľa
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
Number of shares: 30
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 08/14/1991 until: 10/17/1993)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Štefan Mikolaj
akad. Hronca 11
Rožňava
  (from: 05/22/2001 until: 09/15/2003)
Supervisory board: 
Ing. Zdeněk Brunclík - predseda
Hronská 8
Košice
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Zdeněk Brunclík - predseda
Hronská 8
Košice
  (from: 04/02/1996 until: 06/03/1997)
Ing. Ján Fucsko - člen
Povstania českého ľudu 30
Košice
  (from: 02/14/1997 until: 06/03/1997)
Ing. Igor Grega - člen
Pokroku 1
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 12/27/1998)
Ing. František Kušnír - člen
Maurerova 18
Košice
  (from: 06/04/1997 until: 06/04/1998)
Ing. Gabriel Lešinský - člen
Michalovská 41
Košice
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
JUDr. Ľubomír Majerčík - člen
Tr. SNP 13
Košice
  (from: 12/28/1998 until: 09/15/2003)
JUDr. Kamil Medvec - člen
Pokroku 8
Košice
  (from: 04/02/1996 until: 12/27/1998)
Ing. Vladimír Molčák - člen
Berlínska 19
Košice
  (from: 06/05/1998 until: 09/15/2003)
Ing. Ľubomír Solár - člen
Tr. SNP č. 83
Košice
  (from: 12/28/1998 until: 09/15/2003)
JUDr. Peter Szczeczina - člen
Pajorova 2
Košice
  (from: 10/18/1993 until: 04/01/1996)
Ing. Ivan Šefčovič - člen
Považská 1
Košice
  (from: 04/02/1996 until: 02/13/1997)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2000
  (from: 05/22/2001 until: 09/15/2003)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2000
  (from: 09/16/2003 until: 09/15/2003)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2000
  (from: 01/03/2000 until: 05/21/2001)
 Liquidators:
Ing. Daniel Böhm
Považská 9
Košice
  (from: 01/03/2000 until: 09/15/2003)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 01/03/2000 until: 09/15/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa: Obchodné meno: CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii Sídlo: Košice- letisko, Košice IČO: 17 079 314 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 142/00-51 na majetok úpadcu CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, nakoľko majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Deň výmazu:16.9.2003.
  (from: 09/16/2003)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo uzavretím zakladateľskej zmluvy zo dňa 18.6. 1991 na základe § 25 zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 08/14/1991 until: 09/15/2003)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 450/92, Nz 420/92 o schválení zmien stanov spísanej dňa 25.6.1992 podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/18/1993 until: 09/15/2003)
Zmena stanov zo dňa 12. 12. 1996.
  (from: 12/16/1996 until: 09/15/2003)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 26.11.1999 o zrušení spoločnosti likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 1.1.2000. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 3.1.2000.
  (from: 01/03/2000 until: 09/15/2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 142/00-10 zo dňa 27.10.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, Košice-letisko, Košice, IČO: 17 079 314 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Štefana Mikolaja, kom. právnika, akad. Hronca 11, Rožňava.
  (from: 05/22/2001 until: 09/15/2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 142/00-51 zo dňa 30.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2002 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, Košice-letisko a zbavil JUDr. Štefana Mikolaja, komerčného právnika, akad. Hronca 11, Rožňava funkcie správcu konkurznej podstaty. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 142/00-51 zo dňa 30.10.2002 zrušil konkurz na majetok úpadcu CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, nakoľko majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
  (from: 01/28/2003 until: 09/15/2003)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person