Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1827/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
  (from: 10/27/2007)
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. v likvidácii
  (from: 07/07/2003 until: 10/26/2007)
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
  (from: 08/18/1998 until: 07/06/2003)
Registered seat: 
Nová Bošáca 78
Nová Bošáca 913 08
  (from: 12/15/2009)
Ivánska cesta 23
Bratislava 820 09
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Identification number (IČO): 
35 751 291
  (from: 08/18/1998)
Date of entry: 
08/18/1998
  (from: 08/18/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/18/1998)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/18/1998)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 08/18/1998)
prieskum trhu
  (from: 08/18/1998)
obchodné poradenstvo
  (from: 08/18/1998)
vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
  (from: 08/18/1998)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/18/1998)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/18/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/07/2003)
Managing board
  (from: 08/18/1998 until: 07/06/2003)
lng. Július Činčala - predseda predstavenstva
Píniová 25
Bratislava 821 07
From: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009)
Igor Tinka
A. Sládkoviča 2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 08/18/1998 Until: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Ing. Adriana Orgoníková
Jána Zemana 9
Trenčín 911 01
From: 08/18/1998 Until: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Ing. Boris Paulen
Malinovského 5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 08/18/1998 Until: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Igor Tinka
A. Sládkoviča 2
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Ing. Adriana Orgoníková
Jána Zemana 9
Trenčín 911 01
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Ing. Boris Paulen
Malinovského 5
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná spoločne predseda predstavenstva a predseda predstavenstva jediného akcionára t.j. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. Skrátený názov: SIMS, a.s. IČO: 31425836
  (from: 12/15/2009)
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti samostatne. V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 07/07/2003 until: 12/14/2009)
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/18/1998 until: 07/06/2003)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/15/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 12/15/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Stockholder: 
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. Skrátený názov: SIMS, a.s.
Nová Bošáca 78
Nová Bošáca 913 08
  (from: 12/15/2009)
Supervisory board: 
Ing. Adriana Tinková
Nová Bošáca 214
Nová Bošáca 913 08
From: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009)
Drahoslava Trebatická
Beckov 112
Beckov 916 38
From: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009)
Vlasta Kadlečíková
Zelená 2027/12
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009)
Ing. Anna Orgoníková - predseda
Jána Zemana 9
Trenčín 911 01
From: 08/18/1998 Until: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Drahoslava Šrámková - podpredseda
Záhradná 244
Beckov 913 10
From: 08/18/1998 Until: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Katarína Jančová
Hviezdoslavova 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 08/18/1998 Until: 09/18/2009
  (from: 12/15/2009 until: 12/14/2009)
Katarína Jančová
Hviezdoslavova 17
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Ing. Anna Orgoníková - predseda
Jána Zemana 9
Trenčín 911 01
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
Drahoslava Šrámková - podpredseda
Záhradná 244
Beckov 913 10
  (from: 08/18/1998 until: 12/14/2009)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Adriana Tinková
214
Nová Bošáca
  (from: 07/07/2003 until: 10/26/2007)
 Liquidators:
Ing. Adriana Tinková
214
Nová Bošáca
Until: 10/16/2007
  (from: 10/27/2007 until: 10/26/2007)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 248/98, Nz 247/98 zo dňa 24.6.1998 a N 327/98, Nz 326/98 zo dňa 21,7,1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti s dodatkom č.. 1 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 08/18/1998)
Notárska zápisnica N 290/02, Nz 274/02 zo dňa 2.8.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti s likvidáciou, o vstupe spoločnosti do likvidácie a vymenovaný likvidátor.
  (from: 07/07/2003)
Notárska zápisnica N 340/2007, 42100/2007, NCRls 41803/2007 zo dňa 22.10.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.2007, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2008 o vstupe spoločnosti do likvidácie s účinnosťou odo dňa 16.10.2007.
  (from: 10/27/2007)
Notárska zápisnica N 143/2009, Nz 31564/2009 zo dňa 18.09.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 12/15/2009)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person