Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1831/B

Business name: 
SkyTel, a. s. "v likvidácii"
  (from: 09/26/2009 until: 12/15/2010)
Registered seat: 
Kľukatá 6
Bratislava 821 05
  (from: 09/16/2002 until: 12/15/2010)
Identification number (IČO): 
35 751 428
  (from: 08/21/1998)
Date of entry: 
08/21/1998
  (from: 08/21/1998)
Date of deletion: 
12/16/2010
  (from: 12/16/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/16/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/21/1998)
Capital: 
33 192 EUR Paid up: 33 192 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 12/15/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/08/2009
  (from: 12/16/2010)
 Liquidators:
Mgr. Daniel Fundárek
Miletičova 70
Bratislava 821 08
From: 07/08/2009 Until: 12/16/2010
  (from: 09/26/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 09/26/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2010
  (from: 12/16/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 494/2010, Nz 32894/2010, NCRls 33406/2010 zo dňa 16.09.2010 o schválení záverečnej účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku. Súhlas Daňového úradu Bratislava VI zo dňa 23.11.2010 k návrhu na výmaz z obchodného registra. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného regsitra v celom rozsahu obchodná spoločnosť SkyTel, a.s. "v likvidácii", so sídlom Kľukatá 6, 821 05 Bratislava, IČO : 35 751 428, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 1831/B.
  (from: 12/16/2010)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person