Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1831/B

Business name: 
SkyTel, a. s. "v likvidácii"
  (from: 09/26/2009 until: 12/15/2010)
SkyTel, a. s.
  (from: 12/12/2002 until: 09/25/2009)
TatryTel, a.s.
  (from: 09/16/2002 until: 12/11/2002)
TatryTel, a.s. v likvidácii
  (from: 06/07/2001 until: 09/15/2002)
TatryTel, a.s.
  (from: 09/03/1998 until: 06/06/2001)
NovTel, a.s.
  (from: 08/21/1998 until: 09/02/1998)
Registered seat: 
Kľukatá 6
Bratislava 821 05
  (from: 09/16/2002 until: 12/15/2010)
Pribinova 25
Bratislava 821 09
  (from: 09/03/1998 until: 09/15/2002)
Moskovská 7
Bratislava 811 08
  (from: 08/21/1998 until: 09/02/1998)
Identification number (IČO): 
35 751 428
  (from: 08/21/1998)
Date of entry: 
08/21/1998
  (from: 08/21/1998)
Date of deletion: 
12/16/2010
  (from: 12/16/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/16/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/21/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/21/1998 until: 12/15/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/21/1998 until: 12/15/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/21/1998 until: 12/15/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/21/1998 until: 12/15/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/16/2002 until: 12/15/2010)
Managing board
  (from: 06/07/2001 until: 09/15/2002)
Managing board
  (from: 08/21/1998 until: 06/06/2001)
Ing. Viktor Birmon - predseda
Turgenevova 26
Košice 040 01
From: 11/25/2002
  (from: 12/12/2002 until: 08/30/2005)
Ing. Viktor Birmon - predseda
Turgenevova 26
Košice 040 01
From: 11/25/2002 Until: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Lucia Draškovičová
Hlavná 997/72
Stupava 900 31
From: 08/15/2002
  (from: 09/16/2002 until: 08/30/2005)
Lucia Draškovičová
Hlavná 997/72
Stupava 900 31
From: 08/15/2002 Until: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Ing. Igor Federič - člen
Blumentálska 26
Bratislava
Until: 08/15/2002
  (from: 08/21/1998 until: 09/15/2002)
Ing. Ondrej Holík
Slnečná 13
Zvolen 960 01
Until: 08/15/2002
  (from: 09/03/1998 until: 09/15/2002)
Mgr. Štefan Slanička - člen
Jiskrová 3
Bratislava
  (from: 08/21/1998 until: 09/02/1998)
Mgr. Štefan Slanička
Jiskrova 3
Bratislava 831 05
From: 08/15/2002
  (from: 09/16/2002 until: 08/30/2005)
Mgr. Štefan Slanička
Jiskrova 3
Bratislava 831 05
From: 08/15/2002 Until: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Ing. Peter Sobotka - predseda
Hanulova 7
Bratislava
Until: 11/25/2002
  (from: 08/21/1998 until: 12/11/2002)
Ing. Norbert Benko - predseda
Bagarova 10
Bratislava 841 01
From: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 12/15/2010)
Ing. Milan Grega - člen
Ivana Bukovčana 26
Bratislava 841 08
From: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 12/15/2010)
Ing. Andrea Mikulicová - člen
Nová Lipnica 295
Dunajská Lužná 900 42
From: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 12/15/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje vždy predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/16/2002 until: 12/15/2010)
Likvidátor koná v mene spoločnosti v súlade s § 72 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V ostatnom je za spoločnosť oprávnený konať predseda predstavenstva.
  (from: 06/07/2001 until: 09/15/2002)
V mene spoločnosti koná navonok samostatne a bez obmedzenia predseda predstavenstva.
  (from: 08/21/1998 until: 06/06/2001)
Capital: 
33 192 EUR Paid up: 33 192 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 12/15/2010)
1 000 000 Sk
  (from: 08/21/1998 until: 07/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 165,96 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 12/15/2010)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/16/2002 until: 07/16/2009)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 08/21/1998 until: 09/15/2002)
Supervisory board: 
JUDr. Vladimír Hraško - člen
Vajanského 27
Lučenec
Until: 08/15/2002
  (from: 08/21/1998 until: 09/15/2002)
Ing. Andrea Mikulicová - predseda
295
Dunajská Lužná
  (from: 08/21/1998 until: 08/30/2005)
Ing. Andrea Mikulicová - predseda
295
Dunajská Lužná
Until: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava 851 01
From: 08/15/2002
  (from: 09/16/2002 until: 08/30/2005)
RNDr. Alexander Valach
Vavilovova 1
Bratislava 851 01
From: 08/15/2002 Until: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 08/30/2005)
Ing. Iveta Horňáčková - člen
Miletičová 41
Bratislava
  (from: 08/21/1998 until: 12/15/2010)
Mgr. Milan Kristín
Lánska 4
Považská Bystrica 017 01
From: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 12/15/2010)
Jozef Tési
Hraničná 77
Bratislava 821 05
From: 08/22/2005 Until: 03/08/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Jozef Tési
Hraničná 77
Bratislava 821 05
From: 08/22/2005
  (from: 08/31/2005 until: 03/26/2007)
Marta Lehotská
Segnerova 5
Bratislava 841 04
From: 03/08/2007
  (from: 03/27/2007 until: 12/15/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/08/2009
  (from: 12/16/2010)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/08/2009
  (from: 09/26/2009 until: 12/15/2010)
 Liquidators:
Mgr. Daniel Fundárek
Miletičova 70
Bratislava 821 08
From: 07/08/2009 Until: 12/16/2010
  (from: 09/26/2009)
 Liquidators:
Ivana Vavrová, deň zániku funkcie: 15.8.2002
Furdekova 8
Bratislava 851 03
  (from: 06/07/2001 until: 09/15/2002)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: samostatne
  (from: 09/26/2009)
Date of completion of voluntary liquidation: 06/30/2010
  (from: 12/16/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 494/2010, Nz 32894/2010, NCRls 33406/2010 zo dňa 16.09.2010 o schválení záverečnej účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku. Súhlas Daňového úradu Bratislava VI zo dňa 23.11.2010 k návrhu na výmaz z obchodného registra. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného regsitra v celom rozsahu obchodná spoločnosť SkyTel, a.s. "v likvidácii", so sídlom Kľukatá 6, 821 05 Bratislava, IČO : 35 751 428, zapísaná v odd. Sa, vložke č. 1831/B.
  (from: 12/16/2010)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 10.8.1998 v súlade s ust. §§ 57,154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Notárská zápisnica N 615/98, Nz 602/98 zo dňa 10.8.1998. Osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov založiť akciovú spoločnosť a stanovy v zmysle Obchodného zákonníka.
  (from: 08/21/1998 until: 12/15/2010)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27,8,1998 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 441/98, Nz 442/98 napísanej dňa 27,8,1998 notárok JUDr. Bauerom v Bratislave, bola schválená zmena stanov v predstavenstve.
  (from: 09/03/1998 until: 12/15/2010)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1119/99, Nz 1060/99 zo dňa 21.12.1999, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie.
  (from: 06/07/2001 until: 12/15/2010)
Notárska zápisnica N 758/02 Nz 714/02 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka zo dňa 15.8.2002, ktorým bolo prijaté uznesenie o zrušení uznesenia valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do spoločnosti, o zmene formy akcií, o zmene stanov, o zmenách v predstavenstve a dozornej rade.
  (from: 09/16/2002 until: 12/15/2010)
Notárska zápisnica č. N 1068/02, Nz 1007/02 zo dňa 25. 11. 2002 osvedčujúca rozhodnutie akcionára o zmene členov predstavenstva, zmene stanov a o zmene obchodného mena z pôvodného TatryTel, a. s. na nové SkyTel, a. s.
  (from: 12/12/2002 until: 12/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.03.2007.
  (from: 03/27/2007 until: 12/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 734/2009, Nz 23136/2009, NCRls 23532/2009 zo dňa 08.07.2009.
  (from: 09/26/2009 until: 12/15/2010)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person