Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1974/S

Business name: 
UNITAS SLOV-FRAN spol. s r.o.
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
Registered seat: 
Štúrova 1
Zvolen 960 01
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
Identification number (IČO): 
31 608 094
  (from: 06/03/1994)
Date of entry: 
06/03/1994
  (from: 06/03/1994)
Person dissolved from: 
12. 10. 2000
  (from: 10/12/2000)
Date of deletion: 
10/12/2000
  (from: 10/12/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/03/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
kúpa a predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľných obchodných živností
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
maloobchod s mäsom a údeninami
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
Partners: 
TAURIS SIESTA, s.r.o IČO: 31 606 822
Potravinárska 1503
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 08/19/1998 until: 10/11/2000)
TAURIS SIESTA, s.r.o IČO: 31 606 822
Potravinárska 1503
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 02/12/1997 until: 08/18/1998)
Ladislav Halaj
Jegorovova 1367/29
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
Ing. Miloš Jaso
24A Rue Jacques Rohr 57530
Francúzsko
Francúzsko
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
Róbert Jaso
24A Rue Jacques Rohr 57530
Francúzsko
Francúzsko
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Jaso
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
Ladislav Halaj
Amount of investment: 49 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
Róbert Jaso
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
TAURIS SIESTA, s.r.o
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/12/1997 until: 08/18/1998)
TAURIS SIESTA, s.r.o
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/19/1998 until: 10/11/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
Anton Fabo
Okružná 26/26
Revúca
  (from: 02/12/1997 until: 10/11/2000)
Ladislav Halaj
Jegorovova 1367/29
Zvolen
  (from: 06/03/1994 until: 02/11/1997)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/19/1998 until: 10/11/2000)
100 000 Sk
  (from: 06/03/1994 until: 08/18/1998)
Other legal facts: 
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 06.04.2000 bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie formou zlúčenia spoločnosti UNITAS SLOV-FRAN, spol. s r.o. so sídlom Zvolen, Štúrova 1 so spoločnosťou TAURIS SIESTA, s.r.o. so sídlom R.Sobota, Nám. Š.M.Daxnera 413 ku dňu 30.06.2000 s tým, že táto spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti UNITAS SLOV-FRAN, spol. s r.o. Zvolen v súlade s ust. § 69 ods. 3 Obch. zák. . Na základe horeuvedeného a pripojeného súhlasu správcu dane v zmysle § 33 ods. 2 zák.č. 511/92 Zb. sa spoločnosť UNITAS SLOV-FRAN, spol. s r.o. so sídlom Zvolen, Štúrova 1 z obchodného registra ku dňu 12.10.2000 vymazáva.
  (from: 10/12/2000)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.3.1994 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5470
  (from: 06/03/1994 until: 10/11/2000)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.11.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/12/1997 until: 10/11/2000)
Zapisuje sa rozhodnutie zakladateľa zo dňa 07.05.1998, v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/19/1998 until: 10/11/2000)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person