Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  65/B

Business name: 
Stavoindustria Bratislava, štátny podnik
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Stromová 9
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
00 154 024
  (from: 04/01/1989)
Date of entry: 
04/01/1989
  (from: 04/01/1989)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 04/14/1992)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/14/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1989)
Ordinary capital: 
703 507 000 Sk
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Other legal facts: 
Minister výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č.221-258/1992 zo dňa 24.3.1992 zrušil bez likvidácie ku dňu 30.4.1992 štátny podnik Stavoindustria Bratislava. Dňom 1.5.1992 prechádza majetok š.p.Stavoindustria Bratislava podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami na Fond národného majetku SR. Právnymi nástupcami š.p.Stavoindustria Bratislava sú: Stavoindustria Bratislava a.s. S I B A M A C, a.s. STAVOINDUSTRIA ZSP Bratislava a.s. V y m a z u j e sa:Štátny podnik Stavoindustria Bratislava sa ku dňu 30.4.1992 vymazuje z obchodného registra. Stary spis: Pš 168
  (from: 04/30/1992)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person