Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  65/B

Business name: 
Stavoindustria Bratislava, štátny podnik
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Stromová 9
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Identification number (IČO): 
00 154 024
  (from: 04/01/1989)
Date of entry: 
04/01/1989
  (from: 04/01/1989)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 04/14/1992)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/14/1992)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 04/01/1989)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Ing. Ladislav Cejpek - technický námestník, 2.zástupca riaditeľa
Ladzianského 8
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Ing. Jozef Radošovský - ekonomický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Sekurisova 14
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Ing. Otakar Závodský - riaditeľ
Hliníky 718/31
Považská Bystrica
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Stavoindustria Bratislava,š.p. závod HSV Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Bulharská 72
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Juraj Hošoff
Ožvoldíkova 5
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p. závod Hlavnej stavebnej výroby (HSV) Považská Bystrica
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Mládežnícka 325/25
Považská Bystrica
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Ing. Jaroslav Hunana
ČSD 949-2
Považská Bystrica
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p., závod Hlavnej stavebnej výroby (HSV) Trnava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Tyršovo nám. 1
Trnava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Jozef Bachratý
307
Dolná Krupá
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p. závod Hlavnej stavebnej výroby Dubnica n/Váhom
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Obrancov mieru
Dubnica nad Váhom
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Rudolf Švec
Partizánska 13/28
Trenčín
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p., závod Ťažkých montáží Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Ing. Anton Holos
Palackého 20
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p. závod Zámočníckych stavebných prác, Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Stará Prievozská 2
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Ing. Pavel Mičinec
Rajčianska 28
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p. závod Strojová základňa Dubnica nad Váhom
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Nádražná
Dubnica nad Váhom
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Dušan Balko
Kubranská 267
Trenčín
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p. odštepný závod HSV - výstavba TVŠ
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
Asmolovova 50
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Head: 
Vít Líška
Sekurisová 14
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
SP Bratislava
  (from: 04/03/1992 until: 04/29/1992)
Registered seat: 
P.Bezruča 64
Trenčín
  (from: 04/03/1992 until: 04/29/1992)
Head: 
Marián Liška
Odbojárov 4
Trenčín
  (from: 04/03/1992 until: 04/29/1992)
 
 
Name: 
Stavoindustria Bratislava, š.p. závod Inštalačných stavebných prác Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/02/1992)
Registered seat: 
Nevädzova 5
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/02/1992)
Head: 
Ing. Pavol Husárik
Osloboditeľská 14
Bratislava
  (from: 04/01/1989 until: 04/02/1992)
 
 
Founder: 
Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Ordinary capital: 
703 507 000 Sk
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Other legal facts: 
Minister výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č.221-258/1992 zo dňa 24.3.1992 zrušil bez likvidácie ku dňu 30.4.1992 štátny podnik Stavoindustria Bratislava. Dňom 1.5.1992 prechádza majetok š.p.Stavoindustria Bratislava podľa privatizačného projektu so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami na Fond národného majetku SR. Právnymi nástupcami š.p.Stavoindustria Bratislava sú: Stavoindustria Bratislava a.s. S I B A M A C, a.s. STAVOINDUSTRIA ZSP Bratislava a.s. V y m a z u j e sa:Štátny podnik Stavoindustria Bratislava sa ku dňu 30.4.1992 vymazuje z obchodného registra. Stary spis: Pš 168
  (from: 04/30/1992)
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 332/Zá-72/1989 zo dňa 21.3.1989 podľa § 18 zák.č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku Stary spis: Pš 168
  (from: 04/01/1989 until: 04/29/1992)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person