Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1835/B

Business name: 
ABSOLUT PEAK, a.s.
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
Registered seat: 
Vígľašská 12
Bratislava 851 07
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Drieňova 14
Bratislava 821 01
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Ondavská 3
Bratislava 826 47
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Identification number (IČO): 
35 751 592
  (from: 08/26/1998)
Date of entry: 
08/26/1998
  (from: 08/26/1998)
Date of deletion: 
04/08/2016
  (from: 04/08/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/08/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rizsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
reklamná činnosť
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
JUDr. Juraj Almáši
Nezábudkova 6
Bratislava
  (from: 08/26/1998 until: 09/21/1999)
Tibor Dobos
Ševčenkova 12
Bratislava
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Zuzana Gluchová
Čsl. parašutistov 13
Bratislava
  (from: 09/22/1999 until: 06/06/2001)
Pavol Nagy
Pluhová 951/12
Bratislava
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Ľuboš Vašut
Justičná 11
Bratislava
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Ľuboš Vašut
Ráztočná 23
Bratislava
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Radovan Vašut
Karadžičova 41
Bratislava
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Stanislav Werškov
Gazdovský rad 32/71
Šamorín
From: 05/20/2002
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Jozef Horváth
Školská 991/9
Šamorín
From: 05/20/2002
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Daniel Šípoš
Vígľašská 3034/2
Bratislava
From: 05/20/2002
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/07/2001 until: 04/07/2016)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Supervisory board: 
Maroš Fojtík
Bernolákova 8/6
Žiar nad Hronom
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Soňa Futóová
Borekova 44
Bratislava 821 06
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Ľudovít Gálka
Kempelenova 728/17
Bratislava
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Ing. Zdeňka Grebáčová
Pri Šajbách 16
Bratislava 831 06
  (from: 06/07/2001 until: 06/18/2002)
Petra Krištúfková
Lanova 2
Bratislava
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Peter Vrbický
Palárikova 23
Bratislava
  (from: 08/26/1998 until: 06/06/2001)
Eduard Vyhnalík
Nám. SNP 80
Brodské
From: 05/20/2002
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Ľuboš Sandtner
Jánošíkova 745
Dunajská Lužná
From: 05/20/2002
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Kristian Fabok
71
Hamuliakovo
From: 05/20/2002
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. 36CbR/213/2014 zo dňa 18.02.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.03.2016, súd zrušuje obchodnú spoločnosť ABSOLUT PEAK a. s., Víglašská 12, Bratislava, IČO: 35 751 592, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1835/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť ABSOLUT PEAK a. s., Víglašská 12, Bratislava, IČO: 35 751 592, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1835/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 04/08/2016)
Notárska zápisnica Nz 305/98 zo dňa 10.8.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 08/26/1998 until: 04/07/2016)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.3.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 91/99 spísanou notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom.
  (from: 09/22/1999 until: 04/07/2016)
Na valnom zhromaždení dňa 7.5.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice N 190/01, Nz 182/01 napísanej dňa 7.5.2001 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená premena stanov a zmene v orgánoch spoločnosti.
  (from: 06/07/2001 until: 04/07/2016)
Notárska zápisnica Nz 384/02 spísaná dňa 20. 5. 2002 notárom JUDr. Vlhom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ľ. Vašuta, R. Vašuta, P. Nagyho sa končí dňom 20. 5. 2002. Funkcia členov dozornej rady Ľ. Gálka, Ing. Z. Grebáčovej, S. Futóovej sa končí dňom 20. 5. 2002.
  (from: 06/19/2002 until: 04/07/2016)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person