Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  34/B

Business name: 
UniCredit Bank Slovakia a. s.
  (from: 04/01/2007 until: 05/06/2014)
Registered seat: 
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (from: 08/25/2005 until: 05/06/2014)
Identification number (IČO): 
00 681 709
  (from: 07/02/1990)
Date of entry: 
07/02/1990
  (from: 07/02/1990)
Date of deletion: 
12/01/2013
  (from: 05/07/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/07/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/02/1990)
Capital: 
235 492 694,26 EUR Paid up: 235 492 694,26 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 05/06/2014)
Other legal facts: 
Dňa 06.12.2013 bolo registrovému súdu doručené Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 04.11.2013, sp. zn. B 3608-RD1717/MSPH, Fj 219557/2013, ktoré nabodudlo právoplatnosť dňa 01.12.2013, v právnej veci návrhu na cezhraničné zlúčenie rozhodol, že na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 ako nástupnícku spoločnosť prešlo v dôsledku cezhraničnej fúzie formou zlúčenia spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, ako zanikajúcej spoločnosti, imanie zanikajúcej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom zlúčenia je 01.12.2013.
  (from: 05/07/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/07/2014)
Legal successor: 
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
  (from: 05/07/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
UniCredit CAIB Slovakia, a. s.
Krížna 50
Bratislava 2 821 08
  (from: 06/14/2013)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person