Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  713/B

Business name: 
Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s.
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Hraničná 12
Bratislava 827 36
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Identification number (IČO): 
31 380 751
  (from: 10/12/1994)
Date of entry: 
11/01/1994
  (from: 10/12/1994)
Date of deletion: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/12/1994)
Objects of the company: 
výroba, prenos a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
údržba, opravy a rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
vývoz výrobkov, stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierských činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
stavebná, stavebno-montážna a strojnomontážna činnosť
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
výroba náhradných dielov, strojárenských a elekrtotechnických výrobkov
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
skladovanie vyhoreného jadrového paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívnych odpadov
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
projektová a inžinierská činnosť v rozsahu oprávnenia
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy SR
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
medzinárodná spolupráca v rámci vedecko-technického rozvoja
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
výroby, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilísť a stredísk praktického výcviku
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
osobná nepravidelná hromadná doprava
  (from: 10/12/1994 until: 04/15/1996)
výroba, rozvod a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
doprava a preprava jadrových materiálov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórií hotel, hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činnosti
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v §3 odst. 2, písm. h/ Živnostenského zákona
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzkovanie dráh
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbarské práce
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jejo ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
zámočníctvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
kovoobrábanie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
stolárstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
murárstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
tesárstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
obkladačské práce
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
pokrývačstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
klampiarstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
podlahárstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
projektová činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
defektoskopické kontroly a technická kontrola
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
predaj demineralizovanej vody
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
projektovanie elktronických zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
defektoskopické skúšky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
revízie elektrických zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výkon inžinierskych činností v príprave a realizácií investičnej výstavby
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poradenská činnosť pre malé vodné elekrárne
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
oprava motorových vozidiel a karosérií
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
správa budov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba a zváranie plastických látok, opravy pogumovávanie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
masérske služby
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
školiaca činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
fotografická činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzkovanie kina
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zakázku
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prenájom náradia
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
pozičiavanie motorových vozidiel
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
potápačské práce
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výkon prác mechnizačných dopravných prostriedkov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
zemné práce
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava z transformátorovch
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
účtovníctvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
mzdové účtovníctvo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výkony reprografickej a plánografickej techniky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvára, škvára a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové stroje a turbínove oleje
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratórium
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzi
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
zmenáreň
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno.montážnych, projektových a inžinierských činnosti, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzka regionálného úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
služby a materiálne zabezpečenie v súvistlosti s ochranou JE
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
rozvoz teplárenstva v regiónoch západného, východného a stredného Slovenska
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
technický rozvoj prenosovej sústavy
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
automatizácia dispečerského riadenia a technologických procesov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečerskej riadiacej techniky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
tvorba a ochrana životného prostredia
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
spracovanie ra-odpadu
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody, pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriach
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
spracovanie škváropopolných produktov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
koordinácia dovozu uhlia zo SNŠ
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výkladka, triedenie, nákladka a reexpedícia uhlia zo SNŠ
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výuka a preskúšavanie zváračov
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
zváračské práce
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
výcvik, preskúšavanie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poskytovanie informácií v oblasti energetiky
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poskytovanie meteorologických služieb
  (from: 04/16/1996 until: 05/21/1997)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
turistické noclahárne a chaty po triedu ***
  (from: 04/16/1996 until: 02/01/1999)
poskytovanie metrologických služieb
  (from: 05/22/1997 until: 02/01/1999)
výroba, rozvod a odbyt elektrickej a tepelnej energie
  (from: 02/02/1999 until: 07/09/2000)
výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
  (from: 07/10/2000 until: 07/10/2000)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy SR
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
doprava a preprava jadrových materiálov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
likvidácia energických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečérskej riadiacej techniky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, s výnimkou činností uvedených v § 3, ods. 2, písm.h/ Živnostenského zákona
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzkovanie dráh
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
defektoskopické kontroly a technická kontrola
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
defektoskopické skúšky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výkon inžinierskych činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzka regionálneho úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
služby a materiálne zabezpčenie v súvislosti s ochranou JE
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
technický rozvoj prenosovej sústavy
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
automatizácia dispečérskeho riadenia a technologických procesov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
tvorba a ochrana životného prostredia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
spracovanie ra - odpadu
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
koordinácia dovozu uhlia zo zahraničia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
vykládka, triedenie, nakládka a reexpedícia uhlia zo zahraničia, hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava a osobná doprava, verejná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
správa budov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
zámočníctvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
kovoobrábanie
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
stolárstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
murárstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
tesárstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
obkladačské práce
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
pokrývačstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
klampiarstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
podlahárstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
vodoinštalatérstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
projektová činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
elektroinštalatérstvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
revízie elektrických zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poradenská činnosť pre Malé vodné elektrárne
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
oprava motorových vozidiel a karosérií
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
školiaca činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
psychologické vyšetrenia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
zemné práce
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
účtovníctvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
mzdové účtovníctvo
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvara a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové strojové a turbínové oleje
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratóriu
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzy
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžienierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
rozvoj teplárenstva v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriách
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
spracovanie škváropopolných produktov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výuka a preskúšavanie zváračov
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
zváracie práce
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výcvik, preskúšananie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
potápačské práce
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie informácií v oblasti energetiky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie metrologických služieb
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
pohostinská činnosť - príprava jedál a predaj jedál
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
predaj demineralizovanej vody
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
masérskej služby
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
fotografická činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prevádzkovanie kina
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
prenájom náradia
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výkony reprografickej a plánografickej techniky
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
zmenáreň
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
sprotredkovateľská činnosť
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavby verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
  (from: 07/11/2000 until: 01/20/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/22/1995 until: 01/20/2002)
Managing board
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Viktor Bezák
Záhumie 447
Chynorany 956 33
  (from: 07/10/2000 until: 04/10/2001)
Ing. Karol Česnek
Čajkovského 21
Trnava 917 01
  (from: 10/12/1994 until: 11/04/1996)
Ing. Marián Greguš
Ďumbierska 21/1
Nitra
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Marián Greguš
Ďumbierska 21/1
Nitra
  (from: 05/22/1997 until: 02/01/1999)
Ing. Vladimír Grujbár
J. Slottu 27
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 02/01/1999)
Ing. Vladimír Gurbaj
J. Slottu 27
Trnava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Štefan Košovan
Preseľany 185
Preseľany 956 12
  (from: 02/02/1999 until: 07/09/2000)
Ing. Rudolf Kvetán
Považská 11
Piešťany 921 01
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Jozef Lehota
Guskova 29
Trnava 917 01
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Ladislav Lörinc
Východná 40
Levice 934 01
  (from: 02/02/1999 until: 01/25/2000)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 3676/36
Trnava
  (from: 11/05/1996 until: 02/01/1999)
Ing. Jaroslav Ninčák
Ďumbierska 17
Košice 040 01
  (from: 02/02/1999 until: 07/09/2000)
Ing. Ladislav Rafaj
Bratislavská 29
Piešťany 921 01
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Jozef Sekerka
Vavilovova 5
Bratislava 851 01
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 02/01/1999)
Ing. Eduard Strýček
Šípová 29
Trnava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Eduard Strýček
Šípová 29
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 02/01/1999)
RNDr. Marián Šíp
Východná 32
Levice 934 01
  (from: 01/26/2000 until: 04/10/2001)
Ing. Viliam Ziman
M.Bazovského 4841/25
Banka 921 01
  (from: 04/11/2001 until: 10/15/2001)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5
Bratislava 851 01
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Ladislav Szemet
Gajova 5
Bratislava 811 09
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Marián Choma
Hrdinov SNP 102
Martin 036 01
  (from: 07/10/2000 until: 01/20/2002)
Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár
Za Amfiteátrom 2354/10
Košice
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Ing. Ján Horváth
Dolná 41/29
Chtelnica
  (from: 10/16/2001 until: 01/20/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení každý jeden konať v mene spoločnosti len len spolu s členom predstavenstva, s riaditeľom odštepného závodu alebo s ďalším prokuristom.
  (from: 05/22/1995 until: 01/20/2002)
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Procuration: 
Ing. Ján Albert
Juraja Slotu 22
Trnava
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Dušan Belko
Javorová 30
Trnava
  (from: 01/11/1999 until: 07/13/1999)
Ing. Viktor Bezák
447
Chynorany
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Peter Bodnár
Hronská 15
Košice
  (from: 05/22/1995 until: 08/06/1996)
Ing. Karol Bodorík
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Karol Bodorík
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Eduard Čambal
Nová 16
Hrnčiarovce
  (from: 07/11/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Viera Dekýšová
Sklodowskej 2
Bratislava
  (from: 12/09/1996 until: 04/10/2001)
Ing. Štefan Demovič
Okružná 13
Trnava
  (from: 08/07/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Štefan Demovič
Okružná 13
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Alexander Ducháč
Scherera 6
Piešťany
  (from: 05/22/1995 until: 11/04/1996)
Ing. Juraj Elenič
Družicova 1
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Juraj Elenič
Družicova 1
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Milan Federco
Agátová 16
Veľké Kapušany
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Milan Fedorco
Agátová 16
Veľké Kapušany
  (from: 05/22/1997 until: 07/13/1999)
Ing. Ján Fereci
Dargovská 3
Košice
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Ferenci
Dargovská 3
Košice
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Eva Gajarská
Poštová 4
Trnava 917 00
  (from: 04/28/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 8
Stupava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 8
Stupava
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Jozef Guba
Tr. Andreja Hlinku 39
Nitra
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Guba
Tr. Andreja Hlinku 39
Nitra
  (from: 05/22/1997 until: 11/20/2001)
Ing. Štefan Haring
Námestie Hraničiarov 2a
Bratislava
  (from: 07/11/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Igor Hojč
M.Rázusa 27/9
Prievidza
  (from: 01/11/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Viliam Husár
Vlčia dolina 955
Dobšiná
  (from: 11/21/2001 until: 01/20/2002)
Ing. Viliam Husár
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Viliam Husár
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (from: 05/22/1997 until: 11/20/2001)
Ing. Miloslav Ivan
Miletičova 34
Bratislava 821 09
  (from: 07/11/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
  (from: 08/07/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Drahomír Kajanovič
Kurská 19
Košice
  (from: 01/11/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Jozef Kimák
184
Leles 076 84
  (from: 09/30/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Ervín Kmeť
Gazdovská 8
Prievidza
  (from: 12/09/1996 until: 11/20/2001)
p. Klement Kolárik
Hnilecká 923
Dobšiná
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
p. Klement Kolárik
Hnilecká 923
Dobšiná
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Mgr.Ing. Peter Kováč
Javorová 40
Levice
  (from: 11/21/2001 until: 01/20/2002)
Ing. Lubomír Kráľ
Veľká Okružná 1129/50
Partizánske
  (from: 06/11/1996 until: 11/20/2001)
Ing. Ľubomír Kráľ
M. Rázusa 26/4
Prievidza
  (from: 11/21/2001 until: 01/20/2002)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 3138/23
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 3138/23
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Miroslav Kubíček
Ľ.Fullu 5
Bratislava 841 05
  (from: 04/28/2000 until: 07/10/2000)
Ing. Ján Kudlovský
J. Kráľa 19
Veľké Kapušany
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Kudlovský
J. Kráľa 19
Veľké Kapušany
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Jozef Lehota
Krajná 12
Trnava
  (from: 08/07/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Jozef Lehota
Krajná 12
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 04/27/2000)
Ing. Blanka Lehotská
Sibírska 24
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Blanka Lehotská
Sibírska 24
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 04/10/2001)
Ing. Miroslav Lipár
J. Slottu 12
Trnava
  (from: 11/05/1996 until: 04/05/1998)
Ing. Ladislav Lörinc
Východná 40
Levice
  (from: 11/05/1996 until: 02/01/1999)
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia Dolina 958
Dobšiná
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia Dolina 958
Dobšiná
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Jordan Mandalov
Mariánska 6
Nitra
  (from: 01/11/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Anton Masár
Lietavská 2
Bratislava
  (from: 12/09/1996 until: 04/27/2000)
Ing. Jozef Maudry
Beethovena 23
Trnava 917 01
  (from: 04/28/2000 until: 01/20/2002)
Ing Pavel Meleg
Ambroseho 4
Bratislava
  (from: 09/07/1999 until: 07/10/2000)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (from: 08/07/1996 until: 05/21/1997)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
Ing. Jaroslav Modrovič
J.Slottu 20
Trnava
  (from: 01/11/1999 until: 01/20/2002)
Ing Marko Novák , CSc
Nová Domovina 361
Horné Orešany
  (from: 09/07/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Dušan Ondruš
Studenohorská 73
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Dušan Ondruš
Studenohorská 73
Bratislava
  (from: 05/22/1997 until: 09/06/1999)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
Ing. Miloš Pajtina
Novomeského 6
Trenčín
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Miloš Pajtina
Novomeského 6
Trenčín
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Mária Pappová
Hlavná 2
Veľké Kapušany
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Mária Pappová
Hlavná 2
Veľké Kapušany
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Ignác Pňaček
Juraja Slotu 40
Trnava
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
JUDr. Michal Rašla
Čelakovského 18
Bratislava 811 03
  (from: 12/13/1999 until: 04/10/2001)
Ing. Bohuslav Ruttkay
Malá 5/5
Prievidza
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Pavol Sabela
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Pavol Sabela
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Vladimír Sečka
Ševčenkova 14
Bratislava 851 01
  (from: 01/26/2000 until: 07/10/2000)
Ing. Vincent Sestierka
I. Krasku 13
Prievidza
  (from: 05/22/1995 until: 08/06/1996)
Ing. Peter Schwartz
Slovenskej Jednoty 46
Košice
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Peter Schwartz
Slovenskej Jednoty 46
Košice
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Martin Slezák
J. Slottu 22
Trnava
  (from: 06/19/1998 until: 04/27/2000)
Ing. Oľga Sokolová
Kpt. Rašu 34
Bratislava
  (from: 01/11/1999 until: 04/10/2001)
JUDr. Zuzana Šilanová
Cintorínska 30
Bratislava
  (from: 11/05/1996 until: 09/29/1999)
RNDr. Marián Šíp
Východná 32
Levice
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Ján Šovčík
Mozartová 11
Trnava
  (from: 04/06/1998 until: 07/13/1999)
Ing. Ján Šovčík
Mozartová 11
Trnava 917 01
  (from: 04/28/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Eva Vajova
Zd. Nejedlého 45
Levice
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Eva Vajová
Zd. Nejedlého 45
Levice
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing. Jozef Valach
Perecká 9
Levice
  (from: 11/05/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Ivan Vazan
Holíčska 12
Bratislava
  (from: 11/05/1996 until: 01/10/1999)
Ing. Miroslav Zacharovský
belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 05/22/1995 until: 05/21/1997)
Ing. Miroslav Zacharovský
belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 05/22/1997 until: 01/10/1999)
JUDr. Štefan Zamba
Varšavská 2483/3
Košice
  (from: 08/07/1996 until: 05/21/1997)
JUDr. Štefan Zamba
Varšavská 2483/3
Košice
  (from: 05/22/1997 until: 01/20/2002)
Ing Róbert Zelenay
Pod Párovcami 7
Piešťany
  (from: 09/07/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Viliam Ziman
M. Bazovského 4841/25
Banka
  (from: 06/19/1998 until: 01/20/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Tepelná energetika Košice, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Teplárenská 3
Košice
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Ján Ferenci
Dargovská 3
Košice
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Trenčín, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Soblahovská 2
Trenčín
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Miroslav Zacharovský
Belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Dobšiná, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Hnilecká 917
Dobšiná
  (from: 04/06/1998 until: 01/20/2002)
Budovateľská 962
Dobšiná
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Prenosová sústava, odštepný závod
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Miletičová 5
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice 919 31
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Jozef Valach
Perecká 9
Levice
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany, odštepný závod
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Vojany
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Milan Fedorco
Agátová 16
Veľké Kapušany
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Zemianske Kostoľany
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
Head: 
Ing. Viktor Bezák
Záhumie 447
Chynorany
  (from: 07/14/1999 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce odštepný závod
  (from: 10/16/2001 until: 01/20/2002)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 10/16/2001 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce odštepný závod SE - MO34
  (from: 07/04/2001 until: 10/15/2001)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 07/04/2001 until: 10/15/2001)
Head: 
Ing. Jozef Guba
Južná 2
Nitra
  (from: 07/04/2001 until: 01/20/2002)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (from: 05/22/1997 until: 07/13/1999)
Registered seat: 
Zemianske Kostoľany
  (from: 05/22/1997 until: 07/13/1999)
Head: 
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 8
Stupava
  (from: 05/22/1997 until: 07/13/1999)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 07/13/1999)
Registered seat: 
Vojany
  (from: 10/12/1994 until: 07/13/1999)
Head: 
Ing. Ján Kudlovský
Janka Kráľa 19
Kapušany
  (from: 10/12/1994 until: 07/13/1999)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (from: 07/26/1995 until: 05/21/1997)
Registered seat: 
Zemianske Kostoľany
  (from: 07/26/1995 until: 05/21/1997)
Head: 
Ing. Viktor bezák
447
Chynorany
  (from: 07/26/1995 until: 05/21/1997)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 11/04/1996)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 10/12/1994 until: 11/04/1996)
Head: 
Ing. Marián Šíp
Východná 32
Levice
  (from: 10/12/1994 until: 11/04/1996)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (from: 05/22/1995 until: 11/04/1996)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 05/22/1995 until: 11/04/1996)
Head: 
Ing. Tibor Mikuš
Tematinská 4
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 11/04/1996)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 07/25/1995)
Registered seat: 
Zemianske Kostoľany
  (from: 10/12/1994 until: 07/25/1995)
Head: 
Ing. Vincent Sestrienska
J. Krasku 13
Prievidza
  (from: 10/12/1994 until: 07/25/1995)
 
 
Name: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Head: 
Ing. Ladislav Rafaj
Bratislavská 129
Piešťany
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
 
 
Capital: 
41 855 143 000 Sk
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
41 838 621 000 Sk
  (from: 02/02/1999 until: 04/10/2001)
41 804 300 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 02/01/1999)
40 289 221 000 Sk
  (from: 10/12/1994 until: 11/04/1996)
Shares: 
Number of shares: 40455143
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Number of shares: 1400
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Number of shares: 40438621
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/02/1999 until: 04/10/2001)
Number of shares: 1400
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/02/1999 until: 04/10/2001)
Number of shares: 40404300
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 02/01/1999)
Number of shares: 1400
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/05/1996 until: 02/01/1999)
Number of shares: 40289221
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/12/1994 until: 11/04/1996)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Adamko
Bláhová 35
Žilina - Bánová
  (from: 02/05/1998 until: 04/10/2001)
Ing. Michal Borguľa
Moskovská 23
Bratislava 811 08
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Jozef Brhel
tematínska 4
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 11/04/1996)
Ing. Karol Česnek
Čajkovského 21
Trnava 917 08
  (from: 02/02/1999 until: 01/25/2000)
Vladimír Harsanyi
Botanická 29
Trnava 917 00
  (from: 10/12/1994 until: 02/04/1998)
Vladimír Haršányi
Botanická 29
Trnava 917 00
  (from: 02/05/1998 until: 04/10/2001)
Mgr. Ing. Ján Hijj , Dr.
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (from: 09/02/1997 until: 02/01/1999)
Ing. Marián Jančošek
Ladislava Sáru 4
Bratislava 841 04
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Miroslav Knitl
Leonardova 4
Bratislava 851 01
  (from: 10/12/1994 until: 02/04/1998)
Ing. Miroslav Knitl
Leonardova 4
Bratislava 851 01
  (from: 02/05/1998 until: 02/01/1999)
Ing. Ivan Kuka
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/06/1998 until: 02/01/1999)
Ing. Jozef Kusý
Partizánska 8/266
Nová Dubnica
  (from: 05/22/1995 until: 02/04/1998)
Ing. Jozef Kusý
Partizánska 8/266
Nová Dubnica 018 51
  (from: 02/05/1998 until: 04/05/1998)
Ing. Miroslav Medvecký
Medvedie 129-4/37
Tvrdošín
  (from: 06/26/1997 until: 02/01/1999)
Ing. Drahomír Mihálek
27
Kvetoslavov 930 41
  (from: 02/02/1999 until: 07/09/2000)
Ing. Jozefa Murgašová
Družby 16
Banská Bystrica 974 00
  (from: 09/02/1997 until: 02/01/1999)
Ing. Jozef Papp
Záhradná 50
Veľké Kapušany 079 01
  (from: 10/12/1994 until: 02/04/1998)
Ing. Peter Polónyi
Medvedzie 101
Tvrdošín
  (from: 05/22/1995 until: 06/25/1997)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošova 10
Bratislava 841 03
  (from: 10/12/1994 until: 02/04/1998)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošova 10
Bratislava 841 03
  (from: 02/05/1998 until: 02/01/1999)
Ing. Artúr Schwarz
Nábrežie 4. apríla
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 10/12/1994 until: 02/04/1998)
Prof. Ing. Viktor Smieško
Gorkého 6
Bratislava 811 01
  (from: 09/02/1997 until: 02/04/1998)
Prof. Ing. Viktor Smieško , CSc.
Gorkého 6
Bratislava 811 01
  (from: 02/05/1998 until: 02/01/1999)
Ing. Imrich Szitás
Mozartova 1
Bratislava 811 02
  (from: 10/12/1994 until: 05/21/1995)
Ing. Peter Tomeček
Študentská 34
Trnava
  (from: 10/12/1994 until: 02/04/1998)
Ing. Peter Tomeček
Študentská 34
Trnava 917 01
  (from: 02/05/1998 until: 02/01/1999)
Jozef Vašina
Perecká 4/37
Levice 935 39
  (from: 02/05/1998 until: 04/10/2001)
Jezef Petriska
Fraňa Kráľa 104/5
Nováky 972 71
  (from: 02/05/1998 until: 01/20/2002)
Ing. Ľubomír Blaško
Desiata 22
Bratislava 831 01
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Mgr. Ladislav Brat
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 03
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Jozef Fedorkovič
108
Nižná Olšava 090 32
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
JUDr. Ján Sabol
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Ladislav Sellyei
Budovateľská 1168
Selice 925 72
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Ing. Gabriel Fischer
Stropková 29
Košice 040 01
  (from: 07/10/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Ondrej Studenec
Šancová 30
Bratislava
  (from: 07/10/2000 until: 01/20/2002)
Ing. Jozef Marcin
Budovateľská 9
Sučany 038 52
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Anton Pavlovič
338
Jaslovské Bohunice 919 30
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Ing. Peter Pecko
Teodora Tekela 4
Trnava 917 00
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Other legal facts: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 831/01, Nz 831/01 napísanej dňa 13.12.2001 notárom JUDr. Polakovičovou bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie rozdelením v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka na Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12, Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Miletičova 5, Bratislava a Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, Košice v súlade s Uznesením vlády SR č. 758 zo dňa 27.9.2000. Výmazuje sa: Obchodná spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. so sídlom Hraničná 12, Bratislava, IČO: 31 380 751 zapísaná v odd. Sa vložke č. 713/B sa dňom 21.1.2002 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 01/21/2002)
Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. zo dňa 5.10.1994 pod č. N 254/94, Nz 251/94. Stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 210 zo dňa 4.10.1994 o vyňatí časti majetku štátneho podniku Slovenský energetický podnik, Bratislava. Časť majetku štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond Národného majetku. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácií časti podniku Slovenský energetický podnik š.p. č. 901/1994 zo dňa 30.8.1994 v zmysle Zák. č. 91/1992 Zb. Zápisnica zo dňa 5.10.1994 o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizačného podniku. Starý spis: Sa 1287.
  (from: 10/12/1994 until: 01/20/2002)
Zápisnica č. 10/95 zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.2.1995. Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 37/95, Nz 37/95 dňa 2.2.1995, na ktorom boli odsúhlasený a zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica č. 5/94 zo zasadnutia predstavenstva dňa 9.12.1994. Zápisnica č. 13/95 zo zasadnutia predstavenstva dňa 13. a 14. marca 1995. Notárska zápisnica č. N 141/95, Nz 141/95, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.1995, na ktorom boli schválené zmeny stanov a boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva.
  (from: 05/22/1995 until: 01/20/2002)
menovací dekrét zo dňa 26.6.1995 č. 400.
  (from: 07/26/1995 until: 01/20/2002)
Notárska zápisnica n 203/95, Nz 204/95 zo dňa 28.6.1995, zmena stanov.
  (from: 04/16/1996 until: 01/20/2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.9.1995. Výpis zo zasadnutia dozornej konaného dňa 27.9.1995.
  (from: 06/11/1996 until: 01/20/2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.9.1995, 9.10.1995. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 8.11.1995, 13.12.1995.
  (from: 08/07/1996 until: 01/20/2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.6.1996 pod č. Nz 278/96, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/05/1996 until: 01/20/2002)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.1.1996 a 28.2.1996.
  (from: 12/09/1996 until: 01/20/2002)
Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.6.1997 pod č. N 59/97, Nz 56/97.
  (from: 06/26/1997 until: 01/20/2002)
Notárska zápisnica N 85/96, Nz 82/96 spísaná dňa 31.10.1996 notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
  (from: 09/02/1997 until: 01/20/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia členov Dozornej rady konené v dňoch 28.10.-30.10.1997.
  (from: 02/05/1998 until: 01/20/2002)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 168/97, Nz 164/97.
  (from: 04/06/1998 until: 01/20/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 82/98. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 280/98, Nz 280/98.
  (from: 02/02/1999 until: 01/20/2002)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva SE, a.s. zo dňa 20.7.1999.
  (from: 09/30/1999 until: 01/20/2002)
Výpis zo zápisnice č. 58/99 zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.11.1999. Výpis z mimoriadnej zápisnice č. 62/99 zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.1999
  (from: 04/28/2000 until: 01/20/2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.3.2000 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 78/2000 spísaná dňa 14.3.2000 notárom JUDr.Jarmilou Palakovičovou schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.
  (from: 07/10/2000 until: 01/20/2002)
Udelenie prokúry zo dňa 11.4.2000.
  (from: 07/11/2000 until: 01/20/2002)
Notárska zápisnica č.N 238/2000, Nz 237/2000 zo dňa 30.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. Zápisnica č. 14/2000 zo zasadnutia dozornej rady z dňa 27.9.2000.
  (from: 04/11/2001 until: 01/20/2002)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.1.2001 o vytvorení odštepného závodu v Mochovciach.
  (from: 07/04/2001 until: 01/20/2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 419/2001, Nz 419/2001 zo dňa 28.6.2001 na ktorom bola prijatá zmena stanov. Predchádzajúca notárska zápisnica č N 419/2001, Nz 419/2001 zo dňa 4.7.2001.
  (from: 10/16/2001 until: 01/20/2002)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person