Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1837/B

Business name: 
Správcovská spoločnosť, a.s.
  (from: 08/27/1998)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 08/27/1998)
Identification number (IČO): 
35 751 754
  (from: 08/27/1998)
Date of entry: 
08/27/1998
  (from: 08/27/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/27/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 08/27/1998)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 08/27/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/27/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/27/1998)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 11/25/2002)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/25/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/27/1998)
Ing. František Major - člen
Jantárova 201/8
Bratislava 851 10
From: 03/26/2014
  (from: 04/29/2014)
Ing. Karol Švéda - predseda predstavenstva
Výhonská 6854/5
Bratislava 831 06
From: 10/12/2018
  (from: 10/18/2018)
Ing. Michal Benedik - člen
Rustaveliho 4/C
Bratislava 831 06
From: 10/12/2018
  (from: 10/18/2018)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná za spoločnosť tak, že k názvu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva súčasne.
  (from: 10/18/2018)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 06/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/06/2009)
Supervisory board: 
Doc. Ing. Peter Hrnčiar , CSc.
Vajnorská 10595/98D
Bratislava 831 04
From: 03/26/2014
  (from: 09/10/2016)
Ing. Jraoslav Klimo
Bebravská 5034/18
Bratislava 821 07
From: 03/26/2014
  (from: 04/29/2014)
Jana Bargárová
Cabanova 3289/136
Bratislava 841 05
From: 03/26/2014
  (from: 04/29/2014)
Ing. Katarína Tereková
Pod Rovnicami 3635/50
Bratislava 841 04
From: 03/26/2014
  (from: 04/29/2014)
Andrej Lednár
Langsfeldova 22
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 03/27/2024
  (from: 05/03/2024)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 4.8.1998 v zmysle ust. § 154-220 Zák.č.513/91 Zb.
  (from: 08/27/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1999 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.10.1999 Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 504/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/24/2000)
Notárska zápisnica č. N 802/2002, Nz 797/2002 zo dňa 23.10.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy.
  (from: 11/25/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Jaroslav Klimo: 23.04.2003 Ing. Juraj Gross: 23.04.2003 Mikuláš Bíro: 23.04.2003 Deň zániku funkcie členov dozornej rady- Jana Bargárová: 23.04.2003 Peter Hrnčiar: 23.04.2003 Alexej Lednár: 23.04.2003 Peter Kažimír: 23.04.2003 František Major: 23.04.2003 Tatiana Šujanská: 23.04.2003
  (from: 10/14/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2006.
  (from: 08/11/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.03.2009.
  (from: 06/06/2009)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.03.2014.
  (from: 04/29/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.2018.
  (from: 10/18/2018)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person