Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  412/B

Business name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 322 620
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
projekčná a programátorská činnosť v oblastiach automatizovaného spracovania informácií s komplexným zavádzaním informačných systémov, alebo ich častí v ľubovolnom prostredí t.j. štandartné programovacie prostriedky, databázové systémy a integrované prostriedky
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
tvorba a údržba komplexných datových súborov registrov a číselníkov, poskytovanie informácií orgánom štátnej správy a iným organizáciam
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
prenájom a predaj zariadení výpočtovej techniky
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia včítane jeho ďalšieho vývoja podľa špecifických podmienok a špeciálnych požiadaviek odberateľa
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
diaľkové prenosy dát
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
školenie pracovníkov odberateľa
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
servis dodaných technických prostriedkov
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
leasing
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi alebo vyhotovenie zmlúv na zakázku
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
poradenské služby a školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
poradenské služby v a školiace činnosti oblasti výpočtovej techniky
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
servis a opravy v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
kopírovacie služby
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
verejná cestná nehromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/16/1995 until: 11/23/2021)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 08/16/1995 until: 11/23/2021)
prenos údajov mimo Jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 05/23/1996 until: 11/23/2021)
prenos údajov s pridanou hodnotou
  (from: 05/23/1996 until: 11/23/2021)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 10/30/1996 until: 11/23/2021)
montáž káblových rozvodov
  (from: 10/30/1996 until: 11/23/2021)
elektroinštalačné práce
  (from: 10/30/1996 until: 11/23/2021)
výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 10/30/1996 until: 11/23/2021)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (from: 10/30/1996 until: 11/23/2021)
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
požičiavanie strojov a zariadení
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
organizačné poradenstvo
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
leasing
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
archivačné služby - ukladanie písomností nearchivnej povahy
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Ing. Vladimír Beníček
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 12/18/1996)
Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava
  (from: 12/19/1996 until: 03/09/1997)
Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ
Hany Meličkovej 11/13
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 07/01/1997)
Ing. Vladimír Beníček - predseda predst. a gen. riaditeľ
Hany Melíčkovej 11/13
Bratislava
  (from: 07/02/1997 until: 09/01/1999)
Doc. Ing. Eva Doubková , CSc. - podpredseda
Jelenia 1
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Daniel Duchoň - podpredseda predstavenstva
Sabinovská 11
Bratislava
  (from: 09/02/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Monika Gabrielová - člen predstavenstva
Vlastenecké nám. 9
Bratislava 851 01
  (from: 05/06/1999 until: 09/01/1999)
Ľuba Handzová - členka predstavenstva
Šancova 100
Bratislava
  (from: 01/13/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Igor Chovan - člen
Podtatranského 6
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Igor Jalínek
Sokolíková 19
Bratislava
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Ing. Jozef Janky - člen
Vrbická 6
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Igor Jelínek - člen
Sokolíková 19
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Marián Jenis , CSc. - člen
Saratovská 10
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Miloslav Kóňa - člen predstavenstva
Partizánska 65
Nitra 949 01
  (from: 07/02/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Miroslav Kóňa - člen predstavenstva
Partizánska 65
Nitra 949 01
  (from: 12/19/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Miroslav Koseček - člen
Sološnícka 20
Bratislava
  (from: 09/02/1999 until: 01/12/2000)
Ing. Juraj Kučera - člen predstavenstva
Slnečná 11
Banská Bystrica
  (from: 07/02/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Kamil Kyselina
Štúrová 28
Svätý Jur
  (from: 09/04/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Kamil Kyselina - podpredseda predstavenstva
Štúrová 28
Svätý Jur
  (from: 07/02/1997 until: 05/05/1999)
Ing. Ján Labát
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Ing. Ján Labát - podpredseda
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Ján Labát - podpredseda
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Juraj Scharen - člen
Novomestkého 33
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Mgr. Peter Slivka - podpredseda predstavenstva
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (from: 01/13/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Ondrej Strnad , CSc. - predseda a gen. riaditeľ
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda a gen. riaditeľ a.s
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Ondrej Strnád , CSc. - predseda a gen. riaditeľ a.s
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 12/18/1996)
Ing. Ivan Šátek
Rybárska brána 9
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Ivan Šátek - člen predstavenstva
Rybárska brána 9
Bratislava
  (from: 07/02/1997 until: 05/05/1999)
Ing. Ivan Šátek - podpredseda predstavenstva
Rybárska brána 9
Bratislava
  (from: 05/06/1999 until: 09/01/1999)
Ing. Viliam Šindler
Nitra
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Ing. Viliam Šindler - člen
Za humnami 47
Nitra
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Viliam Šindler - člen
Za humnami 47
Nitra
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Vladimír Šuráni - predseda predstavenstva
Sekurisova 23
Bratislava
  (from: 01/13/2000 until: 11/23/2021)
Ing. Bystrík Žák - predseda predstavenstva
Legionárska 39
Trenčín
  (from: 09/02/1999 until: 01/12/2000)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/29/1992 until: 11/23/2021)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Nitra
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Kraskova 1
Nitra 949 87
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
Head: 
Ing. Vladimír Valek
Ľ. Okánika 590/4
Nitra
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Banská Bystrica
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Robotnícka 6
Banská Bystrica 974 92
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
Head: 
RNDr. Ján Sládeček
Tulská 93
Banská Bystrica
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
Head: 
Ing. Mária Kernová
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 03/10/1997 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Trenčín
  (from: 02/04/1998 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
SNP 6
Trenčín 912 50
  (from: 02/04/1998 until: 05/05/1999)
Head: 
Ing. Marián Štefánek
Šoltésovej 11
Trenčín 911 01
  (from: 02/04/1998 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Trnava
  (from: 02/04/1998 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Rybníková 14
Trnava 917 01
  (from: 02/04/1998 until: 05/05/1999)
Head: 
Mgr. Ján Hutník
Komenského 10
Bardejov 085 01
  (from: 02/04/1998 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Prešov
  (from: 04/27/1998 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Plzenská 2
Prešov 080 11
  (from: 04/27/1998 until: 05/05/1999)
Head: 
RNDr. František Šariššký
Záhradná 28
Prešov 080 01
  (from: 04/27/1998 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Žilina
  (from: 07/26/1998 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Murgašova 2
Žilina 010 47
  (from: 07/26/1998 until: 05/05/1999)
Head: 
Ing. Štefan Belko
komenského 114/10
Považská Bystrica
  (from: 07/26/1998 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Košice
  (from: 07/26/1998 until: 05/05/1999)
Registered seat: 
Werferova 3
Košice 040 11
  (from: 07/26/1998 until: 05/05/1999)
Head: 
Ing. Miroslav Turok
Brigádnická 3
Košice
  (from: 07/26/1998 until: 05/05/1999)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Košice
  (from: 03/10/1997 until: 07/25/1998)
Registered seat: 
Werferova 3
Košice 040 11
  (from: 03/10/1997 until: 07/25/1998)
Head: 
Ing. Peter Kukura
Irkutská 6
Košice
  (from: 03/10/1997 until: 07/25/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Žilina
  (from: 03/10/1997 until: 07/25/1998)
Registered seat: 
Murgašova 2
Žilina 010 47
  (from: 03/10/1997 until: 07/25/1998)
Head: 
Ing. Milan Žilka
Vansovej 1/100
Žilina
  (from: 03/10/1997 until: 07/25/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Prešov
  (from: 03/10/1997 until: 04/26/1998)
Registered seat: 
Plzenská 2
Prešov 080 11
  (from: 03/10/1997 until: 04/26/1998)
Head: 
RNDr. Jozef Majerčák
Mukačevská 11
Prešov
  (from: 03/10/1997 until: 04/26/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Liptovský Mikuláš
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Registered seat: 
Parkova 13
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Head: 
Ing. Jozef Janky
Vrbická 1869/6
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Lučenec
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Registered seat: 
Vajanského 71
Lučenec 984 01
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Head: 
Ing. Vladimír Magic
Zvolenská 576/50 A
Vidiná 984 01
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Trenčín
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Registered seat: 
SNP 6
Trenčín 912 50
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Head: 
Ing. Peter Nedbal
Piaristická 30
Trenčín
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Dunajská Streda
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Registered seat: 
Hlavná 21
Dunajská Streda 929 30
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
Head: 
Ing. Juraj Stern
Smetanový háj 287/14
Dunajská Streda
  (from: 03/10/1997 until: 02/03/1998)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Dunajská Streda
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Hlavná 21
Dunajská Streda 929 30
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Juraj Štern
287/14
Smetanov Háj
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Nitra
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
I. Krasku 1
Nitra 949 87
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Viliam Šindler
Za humnami 47
Nitra
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Trenčín
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Študentská 1
Trenčín 911 57
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Peter Nedbal
M. Uhra 32
Trenčín
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Banská Bystrica
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Robotnícka 6
Banská Bystrica 974 92
  (from: 11/28/1994 until: 03/09/1997)
SNP 75
Banská Bystrica 974 92
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Head: 
Ing. Jozef Krč
Chabanecká 3
Banská Bystrica
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Žilina
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Murgaša 1
Žilina 010 47
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Milan Žilka
Vansovej 1/100
Vlčince
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Liptovský Mikuláš
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Parkova 13
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Jozef Janky
Vrbická 7
Liptovský Mikuláš
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Lučenec
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Vajanského 71
Lučenec 984 01
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Viktor Magic
Bogorodická 7
Lučenec
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Košice
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Werferova 3
Košice 040 11
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Vladimír Miroššay
Braniskova 7
Košice
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Prešov
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Plzenska 2
Prešov 080 11
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
Head: 
RNDr. Jozef Majerčák
Mukačevská 11
Prešov
  (from: 12/22/1993 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 03/09/1997)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (from: 11/28/1994 until: 03/09/1997)
Head: 
Ing. Ján Benian
Kapincova 2
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 03/09/1997)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bartislava a.s. odštepný závod - divízia Bratislava
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava 824 81
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Head: 
Ing. Zdenko Hlinka
Jégeho 21
Bratislava
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
 
 
Capital: 
228 607 000 Sk
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
158 607 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
134 255 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 228607
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
Number of shares: 158607
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1993 until: 11/27/1994)
Number of shares: 130227
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
Number of shares: 4028
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/29/1992 until: 12/21/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/31/2000
  (from: 01/23/2015)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/10/2008
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, sp. zn. 5K 275/99-1424, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1.2008 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu Podnik výpočtovej techniky Brarislava, a.s. Miletičova 3, Bratislava, IČO: 31 322 620, vyhlásený uznesením značky 5 K 275/99-56 dňa 31.1.2000 pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Ing. Ondreja Trnovského, so sídlom Vajnorská 8/A, Bratislava, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/23/2015)
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 01/10/2008
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.11.2007, sp. zn. 5K 275/99-1424, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.1.2008 súd zrušil konkurz na majetok úpadcu Podnik výpočtovej techniky Brarislava, a.s. Miletičova 3, Bratislava, IČO: 31 322 620, vyhlásený uznesením značky 5 K 275/99-56 dňa 31.1.2000 pre nedostatok majetku ako predpokladu pre konkurz. Ing. Ondreja Trnovského, so sídlom Vajnorská 8/A, Bratislava, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 06/18/2008 until: 01/22/2015)
Supervisory board: 
Juraj Balek - člen
Tr. Hradca Králové 34
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
RNDr. Martin Blaškovič - predseda
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 11/17/1997)
Ing. Juraj Fukatsch - člen
Muškátova 6
Bratislava
  (from: 07/02/1997 until: 11/17/1997)
Doc. Ing. Ján Gallo , CSc. - člen
Čajkovského 22
Nitra
  (from: 11/18/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Juraj Horváth - člen
Legionárska 1
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 12/12/1994)
Nadežda Jančovičová - člen
Bajzova 12
Bratislava 821 08
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Jozef Kaffka
Holičského 13
Bratislava
  (from: 12/13/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Mária Kernová - člen
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Mária Kernová - člen
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 09/09/1997)
Ing. Imrich Konrád - člen
Klariska 1
Bratislava
  (from: 11/18/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Zdenko Kováč
Pečnianska 33
Bratislava 851 01
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Michal Krajčovič , CSc. - predseda
Košická 39
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 12/12/1994)
Ing. Kamil Kyselica - predseda
Štúrova 28
Svätý Jur
  (from: 09/02/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Dušan Lacko - člen
Jánošíkovo nábr. 3
Liptovský Mikuláš
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Dušan Lacko - člen
Jánošíkovo nábr. 3
Liptovský Mikuláš
  (from: 09/04/1996 until: 09/09/1997)
Ing. Rudolf Lachkovič - člen
Majerská 2
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 12/12/1994)
RNDr. Miloš Lampert - člen
Varšavská 9
Bratislava 831 03
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice
  (from: 09/04/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Ivan Majerčák - predseda
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 11/18/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Ivan Majrčák - podpredseda
Prešovská 30
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 11/17/1997)
Ing. Emília Mojžišová - predseda
Tr, H. Králové 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda
Sedmelijska 1
Bratislava
  (from: 11/18/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Daniel Nedeliak - podpredseda
Sedmelijska 1
Bratislava
  (from: 09/02/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Ján Povrazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 12/13/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Peter Sakál , CSc. - člen
Vajanského 10
Trnava 917 00
  (from: 04/29/1992 until: 11/27/1994)
Ing. Juraj Schaner - člen
Karloveská 33
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 12/12/1994)
Ing. Imrich Sitár - člen
Koštova 4
Košice 040 01
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
Jozef Suchý - člen
Vígľašská 8
Bratislava 851 07
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
RNDr. Daniel Ševčovič - člen
Javornícka 37
Banská Bystrica
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
RNDr. Daniel Ševčovič - člen
Javornícka 37
Banská Bystrica
  (from: 09/04/1996 until: 09/09/1997)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 11/28/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 09/01/1999)
Ing. Juraj Široký - člen
Priekopnícka 30
Bratislava
  (from: 09/02/1999 until: 11/23/2021)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava
  (from: 09/02/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Urbančík - člen
Krasnianska 73
Košice
  (from: 11/18/1997 until: 09/01/1999)
Ing. Ivona Vávrová - členka
Clementisova 19
Trnava
  (from: 09/04/1996 until: 11/17/1997)
Ing. Jakub Vojčík
Drotárska cesta 9
Bratislava
  (from: 12/13/1994 until: 09/03/1996)
Ing. Peter Zelenay - člen
Hrobákova 13
Bratislava
  (from: 09/04/1996 until: 11/17/1997)
Ing. Jakub Žák
Bilikova 20
Bratislava
  (from: 12/13/1994 until: 09/03/1996)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/20/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 13.8.2014 č.k. 34CbR/325/2012 - 25, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.10.2014 súd nariadil likvidáciu obchodnej spoločnosti Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., Miletičova 3, 824 81 Bratislava, IČO : 31 322 620, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sa vl. č. 412/B a za likvidátora vymenoval Ing. Vladimíra Budiača, značka správcu: S1175, adresa kancelárie: Košická 56, 821 08 Bratislava.
  (from: 01/23/2015)
 Liquidators:
Ing. Vladimír Budiač
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 10/20/2014
  (from: 01/23/2015 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 01/23/2015 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Starý spis: Sa 810
  (from: 12/22/1993 until: 11/23/2021)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 24.3.1993. Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na Valnom zhromaždení dňa 27.5.1993.
  (from: 11/28/1994 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 161/94, Nz 179/94 napísanou dňa 10.12.1994 notárkou JUDr. Tatianou Scdweighoferovou.
  (from: 12/13/1994 until: 11/23/2021)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1995.
  (from: 08/16/1995 until: 11/23/2021)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.10.1996. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky R.č. 1686-ŠIT/96 zo dňa 19.2.1996.
  (from: 05/23/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 30.4.1996. Zápisnica z rokovania dozornej rady, konaného dňa 30.4.1996. Zápisnica z rokovania dozornej rady, konaného dňa 19.8.1996.
  (from: 09/04/1996 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 154/96, Nz 157/96 spísaná dňa 4.7.1996 notárkou JUDr. tatianou Schweighoferovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/30/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z rokovania dozornej rady konaného dňa 13.11.1996. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.12.1996. Notárska zápisnica N 511/96, Nz 509/96 spísaná dňa 12.12.1996notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedču- júca rokovanie predstavenstva. Notárska zápisnica N 510/96, Nz 508/96 spísaná dňa 12.12.1996 notárom JUDr. Danielou Šikutovou osvedču- júca rokovanie dozornej rady.
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.10.1996, 28.1.1997.
  (from: 03/10/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.3.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.5.1997. Notárska zápisnica č. N 204/97, Nz 203/97 zo dňa 21.5.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/02/1997 until: 11/23/2021)
Zápisnica z volieb kandidátov dozornej rady spoločnosti zo zamestnancov.
  (from: 09/10/1997 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. N 544/97, Nz 543/97 zo dňa 27.10.1997, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, konaného dňa 27.10.1997.
  (from: 11/18/1997 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 21.7.1997, ktoré v nadväznosti na nové územnoprávne členenie ruší nodštepné závody so sídlom v Dunajskej Strede, Liptovskom Mikuláši a Lučenci a zriaďuje odštepný závod v Trnave.
  (from: 02/04/1998 until: 11/23/2021)
Menovací dekrét zo dňa 17.12.1997. pod č. 206/97-01.
  (from: 04/27/1998 until: 11/23/2021)
Odvolací dekrét p . Ing. Žilku z 17.4.1998 a Ing. Kukuru z 13.5.1998. Menovací dekrét č. 30/98-01 z 26.3.1998 Ing. Belku a č. 37/98 z 13.5.1998 Ing. Turka.
  (from: 07/26/1998 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.10.1998 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.10.1998 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 29.1.1999
  (from: 05/06/1999 until: 11/23/2021)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.7.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 153/99, Nz 150/99 napísanej dňa 30.7.1999 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 2.8.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 5.8.1999.
  (from: 09/02/1999 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 29.10.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 01/13/2000 until: 11/23/2021)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 5 K 275/99 zo dňa 31.1.2000 rozhodol o vahlásení konkurzu na majiteľa dlžníka Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., so sídlom Miletičova 3, 824 81 Bratislava IČO: 31 322 620 Za správcu konkurznej podstaty ustanovil Ing. Ondreja Trnovského, sídlom karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava. Toto uznesenie sa stalo vykonateľným dňa 31.1.2000
  (from: 02/25/2000 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.11.2014, sp. zn. 34 Exre/448/2014 3x, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2014.
  (from: 01/23/2015 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person