Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1844/B

Business name: 
CORINEX COMMUNICATIONS a.s.
  (from: 04/05/2007)
Registered seat: 
Nové záhrady I 13/A
Bratislava 821 05
  (from: 08/27/2013)
Identification number (IČO): 
35 751 975
  (from: 09/03/1998)
Date of entry: 
09/03/1998
  (from: 09/03/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/03/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/06/2001)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/06/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát a programov na spracovanie dát
  (from: 06/06/2001)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/06/2001)
údržba a oprava kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 12/20/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/20/2016)
účtovné a ekonomické poradenstvo
  (from: 12/20/2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania spoločnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/2016)
prieskum trhu
  (from: 12/20/2016)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 12/20/2016)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/20/2016)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 09/23/2022)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 09/23/2022)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/23/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/23/2022)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 09/23/2022)
marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/23/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/23/2022)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 09/23/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/2004)
Zuzana Sobotková - Member of the Board of Directors
Krčméryho 21
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 08/24/2022
  (from: 09/23/2022)
Ing. Peter Sobotka , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Krčméryho 21
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 08/24/2022
  (from: 09/23/2022)
Mgr. Jozef Glasnák - Vice-chairman of the Board of Directors
Kempelenova 1
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 08/24/2022
  (from: 09/23/2022)
Jozef Tési - Member of the Board of Directors
Hraničná 77
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 08/24/2022
  (from: 09/23/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť navonok konajú a podpisujú vždy predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva spolu s jedným ďalším členom predstavenstva spoločne, alebo podpredseda predstvenstva spolu s jedným členom predstvenstva spoločne.
  (from: 11/06/2018)
Capital: 
83 402 EUR Paid up: 83 402 EUR
  (from: 12/20/2016)
Shares: 
Number of shares: 80
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 12/20/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 402 EUR
  (from: 12/20/2016)
Supervisory board: 
John Cha Haw Huang
17th Ave E. 3118
Vancouver V5M2N7
Kanada
From: 08/16/2022
  (from: 09/23/2022)
Judith del Carmen Pinto Aguila
149th Street 4-9982
Surrey, BC V3R 7W7
Kanada
From: 08/16/2022
  (from: 09/23/2022)
Sisi Li
Barker Ave 2101-5883
Burnaby, BC V5H 0G4
Kanada
From: 08/16/2022
  (from: 09/23/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 571/98, Nz 558/98 dňa 4.8.1998 , doplnené rozhodnutím zo dňa 2.9.1998 - notárska zápisnica č. N 658/98, Nz 645/98, v zmysle §§ 56-75 a § 154 nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/03/1998)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.7.1999 pod. č. N 582/99, Nz 539/99 na ktorom bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena: pôvodné: TeleData a.s.
  (from: 10/26/1999)
Zmena stanov schválené dňa 17.12.1999 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1075/99, Nz 1016/99
  (from: 05/17/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 16.6.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 425/00, Nz 408/00 napísanej dňa 16.6.2000, notárom JUDr. Macákom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Zmena obchodného mena z INFOTEC a.s. na CORINEX GLOBAL a.s.. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 16.6.2000.
  (from: 07/04/2000)
Notárska zápisnica č. N 166/01, Nz 156/01 spísaná dňa 8.3.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o zmene sídla, rozšírení predmetu činnosti, o zmenách Stanov spoločnosti, o zmene člena dozornej rady a o vymenovaní ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/06/2001)
Notárska zápisnica č. N 869/02, Nz 819/02 zo dňa 17. 9. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z. a o zmene členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 09/26/2002)
Notárska zápisnica N 140/2004, Nz 18036/2004 zo dňa 1.3.2004.
  (from: 03/19/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 181/2007, Nz 9178/2007, NCRls 9209/2007 zo dňa 08.03.2007. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 206/2007, Nz 10344/2007, NCRls 10368/2007 zo dňa 16.03.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného CORINEX GLOBAL a.s. na nové CORINEX COMMUNICATIONS a.s.
  (from: 04/05/2007)
Notárska zápisnica N 802/2009, Nz 26587/2009 zo dňa 06.08.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 10/15/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.8.2009.
  (from: 10/16/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.01.2011.
  (from: 02/15/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.10.2012.
  (from: 10/16/2012)
Notárska zápisnica č. N 354/2013, Nz 27330/2013 zo dňa 14.08.2013.
  (from: 08/27/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11. 2015.
  (from: 11/25/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.10.2018.
  (from: 11/06/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/20/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
CORINEX PARTNERS s.r.o. 31321585 ,
Kľukatá
6
  (from: 12/20/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person