Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1852/B

Business name: 
TRAJEKT a.s.
  (from: 09/09/1998 until: 12/04/2009)
Registered seat: 
Kominárska 2, 4
Bratislava 831 04
  (from: 03/05/2009 until: 12/04/2009)
Identification number (IČO): 
35 752 394
  (from: 09/09/1998)
Date of entry: 
09/09/1998
  (from: 09/09/1998)
Date of deletion: 
12/05/2009
  (from: 12/05/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/05/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/09/1998)
Capital: 
5 644 000 EUR Paid up: 5 644 000 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 12/04/2009)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 3414/2009, Nz 44934/2009 zo dňa 30.11.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti TRAJEKT a.s., so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava 831 04, IČO : 35 752 394, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1852/B, bez likvidácie a jej splynutí so spoločnosťou REALITNÁ, a.s., so sídlom Rosná 2227/13, 903 01 Senec, IČO : 36 289 299, pričom právnym nástupcom sa stáva novozaložená spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s. so sídlom Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, IČO : 36 865 877, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4922/B. Zmluva o splynutí spísaná vo forme notárskej zápisnice N 3416/2009, Nz 44936/2009 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 30.11.2009. Spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s. so sídlom Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, IČO : 36 865 877, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4922/B je právnym nástupcom spoločnosti TRAJEKT a.s., so sídlom Kominárska 2,4, Bratislava 831 04, IČO : 35 752 394, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1852/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/05/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku splynutia.
  (from: 12/05/2009)
Legal successor: 
TRAJEKT PLUS, a.s.
Kominárska 2,4
Bratislava 831 04
  (from: 12/05/2009)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person