Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1853/B

Business name: 
BA Business Center s. r. o.
  (from: 12/18/2014)
Registered seat: 
Plynárenská 1
Bratislava 821 09
  (from: 12/05/2001)
Identification number (IČO): 
35 752 408
  (from: 09/10/1998)
Date of entry: 
09/10/1998
  (from: 09/10/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/2014)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/10/1998)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/10/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/10/1998)
prenájom primyselného tovaru - leasing
  (from: 09/10/1998)
prenájom motorových vozidiel - leasing
  (from: 09/10/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/10/1998)
prieskum trhu
  (from: 09/10/1998)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľnosti
  (from: 12/05/2001)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 12/05/2001)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/18/2014)
Markus Andreas Kuttner
Mechelgasse 1
Viedeň A-1030
Rakúska republika
From: 12/18/2014
  (from: 12/18/2014)
Dipl.-Ing. Hedwig Höfler
Mechelgasse 1
Viedeň A-1030
Rakúska republika
From: 12/18/2014
  (from: 12/18/2014)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento v jej mene samostatne. V prípade, že má spoločnosť viacerých konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 12/18/2014)
Procuration: 
Sebastian Alexander Obermair
Mechelglasse 1
Viedeň A-1030
Rakúska republika
From: 12/18/2014
  (from: 12/18/2014)
Peter Pros
Mechelglasse 1
Viedeň A-1030
Rakúska republika
From: 12/18/2014
  (from: 12/18/2014)
Prokursiti sú oprávnení zastupovať spoločnosť vždy dvaja spoločne. Prokuristi podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne a to tým spôsobom, že k predtlačenému alebo predpísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 12/18/2014)
Capital: 
7 503 200 EUR Paid up: 7 503 200 EUR
  (from: 12/18/2014)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 659/98, Nz 646/98 zo dňa 3.9.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 09/10/1998)
Notárska zápisnica N 720/98, Nz 704/98 zo dňa 29.9.1998 a stanovy spoločnosti: Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti Bratislava BL Center a.s., so sídlom Bratislava, Bartoškova 5, IČO 35 752 416.
  (from: 10/02/1998)
Notárska zápisnica N 823/98, Nz 803/98 zo dňa 9.11.1998 o zlúčení so spoločnosťou ADG a.s., so sídlom Bratislava, Pri vinohradoch 23/K, IČO 35752581. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky tejto zaniknutej spoločnosti.
  (from: 11/17/1998)
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.6.1999 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 509/99, Nz 469/99 .Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 14.6.1999. Zmena obchodného mena z pôvodného Bratislava Business Center a.s. na nové BA Business Center a.s.
  (from: 06/22/1999)
Notárska zápisnica N 536/99, Nz 493/99 zo dňa 22.6.1999 s dodatkom č.3 k stanovám, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.6.1999, zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.6.1999, zápisnica z predstavenstva zo dňa 22.6.1999.
  (from: 07/12/1999)
Notarska zápisnica N 28/2000, Nz 28/2000 zo dňa 4.2.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia s dodatkom č. 4 k stanovám spoločnosti. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.2.2000. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.2.2000. Notárska zápisnica N 36/2000, Nz 36/2000 zo dňa 10.2.2000.
  (from: 04/18/2000)
Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 114/2000 o znížení základného imania spoločnosti z pôvodných 737.000.000,-Sk na novú výšku základného imania 226.000.000,-Sk.
  (from: 10/24/2000)
Notárska zápisnica č. N 174/2000, Nz 174/2000 zo dňa 1.8.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia a zmenu stanov (personálne zmeny v predstavenstve, rozšírenie predmetu činnosti). Notárska zápisnica č. N 16/2001, Nz 16/2001 zo dňa 24.1.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (zmena sídla). Notárska zápisnica č. N 158/2001, Nz 158/2001 zo dňa 30.5. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov (rozšírenie predmetu činnosti)
  (from: 12/05/2001)
Jediný akcionár: CA Immo Holding B.V., Westelijke Randweg 37, 1118CR Luchthaven Schiphol, Holandsko Zmena stanov schválená dňa 1. 7. 2002 valným zhromaždením, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 126/2002, Nz 126/2002.
  (from: 10/16/2002)
Notárska zápisnica č. N 254/2002, NZ 254/2002 zo dňa 11.12.2002, osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov čl. 12, bod 3 (predstavenstvo).
  (from: 02/05/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.10.2007.
  (from: 11/14/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.06.2009. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.07.2009.
  (from: 08/20/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.06.2010
  (from: 07/10/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.07.2011. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.08.2011.
  (from: 08/16/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.9.2011.
  (from: 09/22/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2012 a zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.05.2012.
  (from: 06/06/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.09.2012.
  (from: 09/26/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva a Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 02.05.2014
  (from: 05/28/2014)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.12.2014 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/18/2014)
Date of updating data in databases:  01/26/2023
Date of extract :  01/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person