Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  256/N

Business name: 
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo
  (from: 01/25/1994)
Registered seat: 
112
Kukučínov 937 01
  (from: 05/01/2014)
Identification number (IČO): 
00 612 235
  (from: 02/07/1991)
Date of entry: 
02/07/1991
  (from: 02/07/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/07/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja,v rámci toho výroba obilovín, olejnín, strukovín, okopanín, krmovín, zeleniny, kravského mlieka, hovädzieho a bravčového mäsa výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/23/2006)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselným zariadením
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu s chemikáliami a umelým hnojivom
  (from: 01/25/1994)
murárstvo
  (from: 01/25/1994)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/25/1994)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/25/1994)
služby pre spoločnosť ako celok
  (from: 01/25/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/1994)
Ing. Zoltán Cibula - Chairman of the Board of Directors
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
PaedDr. Zlatica Cibulová - Vice-chairman of the Board of Directors
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Roman Sivák - Member of the Board of Directors
53
Kukučínov 937 01
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/25/1994)
Supervisory board: 
Ľudovít Saróka - člen kontrolnej komisie
404
Keť 935 64
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Jana Nagyová - člen kontrolnej komisie
103
Kukučínov 937 01
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Ján Hudec - člen kontrolnej komisie
52
Kukučínov 937 01
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Registered capital: 
91 117,30731 EUR
  (from: 01/23/2009)
Basic member contribution: 
498 EUR
  (from: 06/04/2013)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16.11.1990 podľa § 3 zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1566 Členská schôdza družstva schválila dňa 16.12.1992 stanovy družstva v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Dňa 24.11.1992 členská schôdza družstva schválila transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1566
  (from: 01/25/1994)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 9.3.2001.
  (from: 10/31/2002)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi konanej dňa 07.03.2003, na ktorej bola schválená aj zmena sídla z: Kukučínov, na: Kukučínov 22.
  (from: 10/09/2003)
Date of updating data in databases:  07/15/2024
Date of extract :  07/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person