Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  256/N

Business name: 
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo
  (from: 01/25/1994)
Poľnohospodárske družstvo Kukučínov
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
Registered seat: 
112
Kukučínov 937 01
  (from: 05/01/2014)
22
Kukučínov 937 01
  (from: 05/23/2006 until: 04/30/2014)
22
Kukučínov 935 54
  (from: 10/09/2003 until: 05/22/2006)
Kukučínov 935 54
  (from: 02/07/1991 until: 10/08/2003)
Identification number (IČO): 
00 612 235
  (from: 02/07/1991)
Date of entry: 
02/07/1991
  (from: 02/07/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/07/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja,v rámci toho výroba obilovín, olejnín, strukovín, okopanín, krmovín, zeleniny, kravského mlieka, hovädzieho a bravčového mäsa výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/23/2006)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselným zariadením
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom
  (from: 01/25/1994)
sprostredkovanie obchodu s chemikáliami a umelým hnojivom
  (from: 01/25/1994)
murárstvo
  (from: 01/25/1994)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/25/1994)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/25/1994)
služby pre spoločnosť ako celok
  (from: 01/25/1994)
Družstvo predovšetkým vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a vodných plochách.
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
Družstvo ďalej :
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich poľnohospodárske výrobky
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
vykonáva činnosti a vyrába výrobky služiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
poskytuje práce a služby pre občanov a predáva vlastný vyrobený tovar
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
vykonáva inú hospodársku činnosť :
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
stavebné a montážne práce
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
práce so špeciálnymi zemnými a nakladacími hydraulickými strojmi.
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/25/1994 until: 05/22/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/1994)
Managing board
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
Ing. Zoltán Cibula - Chairman of the Board of Directors
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
PaedDr. Zlatica Cibulová - Vice-chairman of the Board of Directors
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Roman Sivák - Member of the Board of Directors
53
Kukučínov 937 01
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Štefan Acsai - člen
129
Kukučínov
  (from: 05/11/1998 until: 10/08/2003)
Alexander Antal - člen
Kukučínov
  (from: 01/25/1994 until: 05/10/1998)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
  (from: 05/11/1998 until: 04/22/2008)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
From: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 06/03/2013)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
From: 03/14/2008 Until: 03/14/2013
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
Michal Barec - člen
Kukučínov
  (from: 01/25/1994 until: 05/10/1998)
Ján Borka - člen
287
Sikenica - Veľký Pesek
From: 03/07/2003
  (from: 10/09/2003 until: 04/22/2008)
Ján Borka - člen
287
Sikenica - Veľký Pesek
From: 03/07/2003 Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ján Borka - podpredseda
287
Sikenica - Veľký Pesek
From: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 06/14/2018)
Ján Borka - podpredseda
287
Sikenica - Veľký Pesek
From: 03/14/2008 Until: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Ľudovít Borka - člen
56
Sikenica
  (from: 05/11/1998 until: 04/22/2008)
Ľudovít Borka - člen
56
Sikenica
Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Štefánia Brachnová - členka
Kukučínov
  (from: 01/25/1994 until: 05/10/1998)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
č. 255
Mýtne Ludany
  (from: 02/07/1991 until: 05/10/1998)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
261
Mýtne Ludany
  (from: 05/11/1998 until: 04/22/2008)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
261
Mýtne Ludany
Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
Orechová 261/29
Mýtne Ludany 935 56
From: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 06/14/2018)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
Orechová 261/29
Mýtne Ludany 935 56
From: 03/14/2008 Until: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Alžbeta Hegedüsová - členka
Kukučínov
  (from: 01/25/1994 until: 05/10/1998)
Gizela Kiššová - člen
165
Zbrojníky 935 55
From: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 06/14/2018)
Gizela Kiššová - člen
165
Zbrojníky 935 55
From: 03/14/2008 Until: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 06/14/2018)
Anna Kovalovská - podpredseda
82
Kukučínov
  (from: 05/11/1998 until: 04/22/2008)
Anna Kovalovská - podpredseda
82
Kukučínov
Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Zuzana Lenthárová - člen
118
Kukučínov
  (from: 05/11/1998 until: 04/22/2008)
Zuzana Lenthárová - člen
118
Kukučínov
Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Július Nagy - člen
103
Kukučínov
  (from: 05/11/1998 until: 10/08/2003)
Ing. Marian Nagy - člen
6
Sikenica
From: 03/07/2003
  (from: 10/09/2003 until: 04/22/2008)
Ing. Marian Nagy - člen
6
Sikenica
From: 03/07/2003 Until: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 04/22/2008)
Ľudovít Saróka - člen
404
Keť 935 64
From: 03/14/2008
  (from: 04/23/2008 until: 06/03/2013)
Ľudovít Saróka - člen
404
Keť 935 64
From: 03/14/2008 Until: 03/14/2013
  (from: 06/04/2013 until: 06/03/2013)
Ing. František Vanča - podpredseda
č. 209
Júr nad Hronom
  (from: 02/07/1991 until: 05/10/1998)
Ing. Zoltán Cibula - predseda predstavenstva
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 06/01/2018 Until: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023 until: 10/13/2023)
PaedDr. Zlatica Cibulová - podpredseda predstavenstva
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 06/01/2018 Until: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023 until: 10/13/2023)
Roman Sivák - člen predstavenstva
53
Kukučínov 937 01
From: 06/01/2018 Until: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023 until: 10/13/2023)
Ing. Zoltán Cibula - predseda predstavenstva
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 10/13/2023)
PaedDr. Zlatica Cibulová - podpredseda predstavenstva
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
From: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 10/13/2023)
Roman Sivák - člen predstavenstva
53
Kukučínov 937 01
From: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 10/13/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/25/1994)
Za družstvo podpisuje predseda a podpredseda.
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
Supervisory board: 
Ľudovít Saróka - člen kontrolnej komisie
404
Keť 935 64
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Jana Nagyová - člen kontrolnej komisie
103
Kukučínov 937 01
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Ján Hudec - člen kontrolnej komisie
52
Kukučínov 937 01
From: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023)
Ľudovít Saróka
404
Keť 935 64
From: 06/01/2018 Until: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023 until: 10/13/2023)
Jana Nagyová
103
Kukučínov 937 01
From: 06/01/2018 Until: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023 until: 10/13/2023)
Ján Hudec
52
Kukučínov 937 01
From: 06/01/2018 Until: 09/08/2023
  (from: 10/14/2023 until: 10/13/2023)
Ľudovít Saróka
404
Keť 935 64
From: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 10/13/2023)
Jana Nagyová
103
Kukučínov 937 01
From: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 10/13/2023)
Ján Hudec
52
Kukučínov 937 01
From: 06/01/2018
  (from: 06/15/2018 until: 10/13/2023)
Registered capital: 
91 117,30731 EUR
  (from: 01/23/2009)
2 745 000 Sk
  (from: 10/09/2003 until: 01/22/2009)
2 745 000 Sk
  (from: 01/25/1994 until: 10/08/2003)
Basic member contribution: 
498 EUR
  (from: 06/04/2013)
15 000 Sk
  (from: 01/25/1994 until: 01/22/2009)
497,908784 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 06/03/2013)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16.11.1990 podľa § 3 zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1566 Členská schôdza družstva schválila dňa 16.12.1992 stanovy družstva v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Dňa 24.11.1992 členská schôdza družstva schválila transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1566
  (from: 01/25/1994)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 9.3.2001.
  (from: 10/31/2002)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi konanej dňa 07.03.2003, na ktorej bola schválená aj zmena sídla z: Kukučínov, na: Kukučínov 22.
  (from: 10/09/2003)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16.11.1990 podľa § 3 zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1566 Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom, prípadne členským vkladom a hodnotu združenej pôdy, najviac do výšky členského podielu. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a členských vkla- dov a hodnoty združenej pôdy, ručia členovia rovnakým podielom (percentom) súčtu ich člen- ského podielu, členského vkladu a hodnoty združenej pôdy.
  (from: 02/07/1991 until: 01/24/1994)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person