Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1857/B

Business name: 
CD Tip MULTIMEDIA, a.s.
  (from: 09/10/1998)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (from: 01/06/2006)
Dostojevského rad 1
Bratislava 811 09
  (from: 09/10/1998 until: 01/05/2006)
Identification number (IČO): 
35 752 475
  (from: 09/10/1998)
Date of entry: 
09/10/1998
  (from: 09/10/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/10/1998)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/10/1998)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti / maloobchod/
  (from: 09/10/1998)
činnosť reklamnéj agentúry
  (from: 09/10/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/10/1998)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/10/1998)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/10/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/10/1998)
vydávanie nahratých nosičov zvuku a obrazu
  (from: 09/10/1998)
rozmnožovanie nahratých nosičov obrazu a zvuku
  (from: 09/10/1998)
výroba, distribúcia, požičiavanie videa.
  (from: 09/10/1998)
organizovanie reklamných hier
  (from: 09/10/1998)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/10/1998)
leasingová činnosť
  (from: 09/10/1998)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/10/1998)
viazanie kníh a konečné spracovanie
  (from: 09/10/1998)
prieskum trhu
  (from: 09/10/1998)
technické a organizačné zabezpečenie výstav
  (from: 09/10/1998)
veľkoobchod so športovými potrebami, člnmi a loďami
  (from: 09/10/1998)
maloobchod so športovými potrebami, člnmi a loďami
  (from: 09/10/1998)
prenájom lodí
  (from: 09/10/1998)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 09/10/1998)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 09/10/1998)
nákup a predaj motorových voziel a motocyklov
  (from: 01/06/2006)
prenájom motorových voziel a motocyklov
  (from: 01/06/2006)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 01/06/2006)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 01/06/2006)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 01/06/2006)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 01/06/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/10/1998)
PhDr. Patrícia Botková - predseda
Okružná 9
Šaľa 927 01
From: 07/19/1999
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
PhDr. Patrícia Botková - predseda
Okružná 9
Šaľa 927 01
From: 07/19/1999 Until: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Eduard Čengel - predseda
Robotnícka 13
Šaľa 927 00
  (from: 09/10/1998 until: 07/18/1999)
Ing. Igor Ďurič - člen
Lipová 21
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/10/1998
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
Ing. Igor Ďurič - člen
Lipová 21
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/10/1998 Until: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Ing. Igor Ďurič - člen
M.Sch.Trnavského 20
Bratislava 841 01
  (from: 09/10/1998 until: 01/05/2006)
Marián Hatvani - člen
Budovateľská 17
Šaľa 927 00
  (from: 09/10/1998 until: 07/18/1999)
Marián Hatvani
Budovateľská 17
Šaľa 927 00
From: 12/13/2005
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
Marián Hatvani
Budovateľská 17
Šaľa 927 00
From: 12/13/2005 Until: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Patrícia Mečárová - predseda
M.M.Hodžu 6
Šaľa
  (from: 07/19/1999 until: 01/05/2006)
Marián Pavel - člen
Belehradská 6
Bratislava
  (from: 07/19/1999 until: 01/05/2006)
Vladimír Šnydl - predseda predstavenstva
Orechová 415/10
Šaľa 927 01
From: 08/12/2011 Until: 06/17/2016
  (from: 10/09/2018 until: 10/08/2018)
Vladimír Šnydl - predseda predstavenstva
Orechová 415/10
Šaľa 927 01
From: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 10/08/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 08/27/2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 09/10/1998 until: 08/26/2011)
Capital: 
199 200 EUR Paid up: 199 200 EUR
  (from: 08/27/2011)
6 000 000 Sk Paid up: 6 000 000 Sk
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
2 000 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 03/25/2001)
Shares: 
Number of shares: 600
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/27/2011)
Number of shares: 600
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/26/2001 until: 08/26/2011)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/10/1998 until: 03/25/2001)
Supervisory board: 
Miroslav Kovács
Hlavná 11/39
Šaľa 927 01
From: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011)
Alexander Kovács
Hlavná 11/39
Šaľa 927 01
From: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011)
Dušan Kovács
Hlavná 11/39
Šaľa 927 01
From: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011)
Alexej Fulmek - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
  (from: 09/10/1998 until: 01/05/2006)
Martin Hauptvogel - člen
Šancova 55
Bratislava 831 04
  (from: 09/10/1998 until: 07/18/1999)
Ing. Danica Horňáková - člen
Lesná 6
Šaľa
  (from: 07/19/1999 until: 01/05/2006)
JUDr. Mária Konrádová - predseda
Považská 15
Nitra 949 11
  (from: 09/10/1998 until: 01/05/2006)
JUDr. Mária Konrádová - predseda
Považská 15
Nitra 949 11
From: 09/10/1998 Until: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Alexej Fulmek - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
From: 09/10/1998 Until: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
Danica Horňáková - člen
Lesná 6
Šaľa
From: 07/19/1999 Until: 08/12/2011
  (from: 08/27/2011 until: 08/26/2011)
JUDr. Mária Konrádová - predseda
Považská 15
Nitra 949 11
From: 09/10/1998
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
Alexej Fulmek - člen
Panská 13
Bratislava 811 01
From: 09/10/1998
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
Danica Horňáková - člen
Lesná 6
Šaľa
From: 07/19/1999
  (from: 01/06/2006 until: 08/26/2011)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 25.8.1998 v zmysle ust. § 155-220 Zák.č. 153/91 Zb. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/10/1998)
Notárska zápisnica N 60/99, NZ 70/99 zo dňa 26.3.1999.
  (from: 07/19/1999)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 344/99, Nz 294/99 zo dňa 20.12.1999, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 03/26/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie - notárska zápisnica N 2118/2005, Nz 63299/2005, NCRIs 62531/2005 zo dňa 12.12.2005 napísaná Mgr. Tomášom Leškovským - zmena sídla. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady - Marián Pavel, člen dozornej rady do 13.12.2005.
  (from: 01/06/2006)
Notárska zápisnica N 53/2011, Nz 29693/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.08.2011
  (from: 08/27/2011)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person