Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  848/L

Business name: 
AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
Registered seat: 
357
Svrčinovec 023 12
  (from: 08/26/2006 until: 04/17/2018)
Identification number (IČO): 
31 576 702
  (from: 12/22/1992)
Date of entry: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Date of deletion: 
04/18/2018
  (from: 04/18/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Sp. zn.:26Exre/101/2017 - 597 zo dňa 21. marca 2018 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po skončení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiadny majetok.
  (from: 04/18/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1992)
Capital: 
14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 04/17/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/31/2014
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3K 36/2013-126 z 24.1.2014 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 03/04/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Hlad
Vajanského 588
Kysucké N. Mesto 024 01
From: 01/31/2014
  (from: 03/04/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
V súlade so Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 17.02.2015 došlo v konkurznom konaní vedenom na OS Žilina sp.zn. 3K/36/2013 podľa § 92 ods. 2 z.č. 7/2005 Z.z. k predaji časti podniku úpadcu AGROSPOL KYSUCE s.r.o., so sídlom Svrčinovec 357, 013 12 Svrčinovec, IČO: 31 576 702 na kupujúceho ATINERA s.r.o., so sídlom : č.p. 691, 744 01 Trojanovice, Česká republika, IČO: 28 629 582, registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 35670
  (from: 05/12/2015)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person