Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  848/L

Business name: 
AGROSPOL KYSUCE s.r.o.
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
Registered seat: 
357
Svrčinovec 023 12
  (from: 08/26/2006 until: 04/17/2018)
Podzávoz 375
Čadca 022 01
  (from: 02/27/1997 until: 08/25/2006)
Čadca 022 01
  (from: 12/22/1992 until: 02/26/1997)
Identification number (IČO): 
31 576 702
  (from: 12/22/1992)
Date of entry: 
12/22/1992
  (from: 12/22/1992)
Date of deletion: 
04/18/2018
  (from: 04/18/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením Okresného súdu Sp. zn.:26Exre/101/2017 - 597 zo dňa 21. marca 2018 súd povolil výmaz spoločnosti, nakoľko po skončení konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia nezostal v spoločnosti žiadny majetok.
  (from: 04/18/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1992)
Objects of the company: 
výroba piliarska, stavebno-stolárska, tesárska, výroba drevených obalov, nábytku
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť, na ktoré nie je potrebné zvláštne povolenie, najmä s poľnohospodárskymi produktami, živými zvieratami, potravinami, nápojmi, tabakom, tovarom pre domácnosť, kovom a kovovými rudami, drevom a stavebnými materiálmi výrobkami chemickými, železiarskym tovarom, vykurovacími zariadeniami, hmojivami, stroj mi, papierenským tovarom, kozmetikou, texti lom, odevami, obuvou, návytkom a bytovými doplnkami
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
prenájom motorových vozidiel, poľnohospodár skych a stavebných strojov a zariadení
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
kovoobrábanie a zušľachťovanie kovov
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
výroba kovových konštrukcií, prefabrikátov pre stavby ich častí, výroba kovových obalov
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia a ich inštalácia
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov a kovu
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov strojov na využitie a výrobu mechanickej energie
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
mliekárenské spracovanie surového kravského mlieka a obchodná činnosť s mliečnymi výrobkami
  (from: 10/26/1993 until: 04/17/2018)
nákup a predaj obilia
  (from: 10/26/1993 until: 04/17/2018)
výroba a predaj hotových kŕmnych zmesí
  (from: 10/26/1993 until: 04/17/2018)
Partners: 
C.P.S.T., spol. s.r.o IČO: 31 609 228
Rudinská cesta
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Poľnohosp. družstvo Čierne, IČO: 00 222 348
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Poľnohosp. obchod. družstvo IČO: 00 190 969
Rudina
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Roľ.-obchod. družstvo Stará Bystrica, IČO: 00 162 850
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Hubert Bezačinský
Lesnícka 119
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Jozef Budoš
269
Snežnica
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 12/04/1995)
Marta Budošová
Clementisova 1017/3
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 10/05/1998)
Marta Budošová
269
Snežnica
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Pavel Čimbora
1444
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Július Činčala
Okružná 110/C
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Peter Čuboň
Struhy 1477
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Peter Čuboň
Struhy 1477
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Pavol Ďurana
Zákysučie 1534
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 08/24/2007 until: 06/06/2011)
Pavol Ďurana
666
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 08/23/2007)
Pavol Ďurana
666
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 10/06/1997 until: 10/11/1999)
Terézia Homolová
Milošová 1268
Čadca
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 06/24/2003)
Terézia Homolová
Milošová 1268
Čadca
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Marta Homolová
J. Kráľa 21/8
Čadca
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Terézia Homolová
Milošová 1268
Čadca
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Marta Homolová
J. Kráľa 21/8
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Terézia Homolová
Milošová 1268
Čadca
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
František Hunčík
591
Kysucký Lieskovec
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Štefan Jantošík
Hurbanova 2236/49
Čadca
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
MUDr. Stanislava Jurčagová
Tilgnerova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/06/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Vladimír Klučka
Clementisova 1025/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 05/13/2010)
Ing. Vladimír Klučka
Clementisova 1025/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Vladimír Klučka
Clementisova 1025/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
MVDr. Bohuslav Kuzma
341
Čierne pri Čadci
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 12/04/1995)
Viera Kužmová
Hurbanova 2291
Čadca
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 06/06/2011)
Viera Kužmová
Hurbanova 2291
Čadca
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Viera Kužmová
341
Čierne pri Čadci
Slovak Republic
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Jozef Lúčan
58
Makov na Slovensku
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Marta Mušková
Clementisova 1017/3
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 02/23/2003)
Marta Mušková
Clementisova 1017/3
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 10/11/1999)
Ing. Martin Pistovčák
398
Turzovka
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Milan Stolárik
8
Makov na Slovensku
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Milan Stolárik
8
Makov na Slovensku
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Miroslav Straka
Zákysučie 661
Krásno nad Kysucou
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
Slovak Republic
  (from: 02/24/2003 until: 08/23/2007)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
Slovak Republic
  (from: 10/12/1999 until: 02/23/2003)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
Slovak Republic
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
Slovak Republic
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
Slovak Republic
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Viera Kužmová
Hurbanova 2291
Čadca
Slovak Republic
  (from: 06/07/2011 until: 04/17/2018)
Adrián Grapa
1223
Krásno nad Kysucou 032 02
Slovak Republic
  (from: 06/07/2011 until: 04/17/2018)
Ing. Vladimír Homola
Podzávoz 1268
Čadca
Slovak Republic
  (from: 06/25/2003 until: 04/17/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Hubert Bezačinský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Milan Stolárik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Jaroslav Tarana
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Miroslav Straka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Terézia Homolová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Peter Čuboň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Jozef Lúčan
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Marta Homolová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Martin Pistovčák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Milan Stolárik
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Jaroslav Tarana
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Terézia Homolová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Peter Čuboň
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Marta Homolová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Vladimír Klučka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Pavel Čimbora
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Štefan Jantošík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Jozef Budoš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 12/04/1995)
MVDr. Bohuslav Kuzma
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 12/04/1995)
Marta Budošová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Viera Kužmová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Július Činčala
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
František Hunčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Poľnohosp. družstvo Čierne,
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
C.P.S.T., spol. s.r.o
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Roľ.-obchod. družstvo Stará Bystrica,
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Poľnohosp. obchod. družstvo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 02/26/1997)
Ing. Jaroslav Tarana
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Terézia Homolová
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Ing. Vladimír Klučka
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Marta Budošová
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 10/05/1998)
Viera Kužmová
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/27/1997 until: 10/11/1999)
Pavol Ďurana
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 10/06/1997 until: 10/11/1999)
MUDr. Stanislava Jurčagová
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 10/06/1997 until: 10/11/1999)
Marta Mušková
Amount of investment: 64 000 Sk Paid up: 64 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 10/11/1999)
Ing. Jaroslav Tarana
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 02/23/2003)
Terézia Homolová
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 06/24/2003)
Ing. Vladimír Klučka
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 01/11/2010)
Viera Kužmová
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 01/11/2010)
Pavol Ďurana
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 08/23/2007)
Marta Mušková
Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 02/23/2003)
Ing. Jaroslav Tarana
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/24/2003 until: 08/23/2007)
Ing. Vladimír Homola
Amount of investment: 75 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 75 000 Sk
  (from: 06/25/2003 until: 08/23/2007)
Pavol Ďurana
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/24/2007 until: 01/11/2010)
Ing. Vladimír Homola
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/24/2007 until: 01/11/2010)
Ing. Vladimír Klučka
Amount of investment: 2 490 EUR Paid up: 2 490 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 05/13/2010)
Viera Kužmová
  (from: 01/12/2010 until: 06/06/2011)
Viera Kužmová
Amount of investment: 2 490 EUR Paid up: 2 490 EUR
  (from: 06/07/2011 until: 04/17/2018)
Pavol Ďurana
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 05/13/2010)
Ing. Vladimír Homola
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 05/13/2010)
Pavol Ďurana
  (from: 05/14/2010 until: 06/06/2011)
Adrián Grapa
Amount of investment: 6 225 EUR Paid up: 6 225 EUR
  (from: 06/07/2011 until: 04/17/2018)
Ing. Vladimír Homola
Amount of investment: 6 225 EUR Paid up: 6 225 EUR
  (from: 05/14/2010 until: 04/17/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/25/2003 until: 04/17/2018)
konatelia
  (from: 10/06/1997 until: 06/24/2003)
Individual managing director
  (from: 02/27/1997 until: 10/05/1997)
konatelia
  (from: 12/22/1992 until: 02/26/1997)
Ing. Hubert Bezačinský
Lesnícka 119
Krásno nad Kysucou
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Vladimír Klučka
Clementisova 1025/22
Kysucké Nové Mesto
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Vladimír Klučka
Clementisova 1025/22
Kysucké Nové Mesto
Until: 02/17/2003
  (from: 02/27/1997 until: 06/24/2003)
Milan Stolárik
8
Makov na Slovensku
  (from: 09/30/1993 until: 02/26/1997)
Ing. Miroslav Straka
Zákysučie 661
Krásno nad Kysucou
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
  (from: 10/06/1997 until: 02/20/2013)
Ing. Jaroslav Tarana
66
Ochodnica
Until: 12/31/2012
  (from: 02/21/2013 until: 02/20/2013)
Ing. Vladimír Homola
Podzávoz 1268
Čadca
From: 03/31/2003
  (from: 06/25/2003 until: 04/17/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, a to každý konateľ samostatne.
  (from: 02/21/2013 until: 04/17/2018)
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok spoločne a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy uvedené v podpisových vzoroch.
  (from: 06/25/2003 until: 02/20/2013)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/06/1997 until: 06/24/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/27/1997 until: 10/05/1997)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/22/1992 until: 02/26/1997)
Capital: 
14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 04/17/2018)
450 000 Sk
  (from: 10/12/1999 until: 01/11/2010)
448 000 Sk
  (from: 10/06/1997 until: 10/11/1999)
320 000 Sk
  (from: 12/05/1995 until: 10/05/1997)
200 000 Sk
  (from: 09/30/1993 until: 12/04/1995)
180 000 Sk
  (from: 12/22/1992 until: 09/29/1993)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/31/2014
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.3K 36/2013-126 z 24.1.2014 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (from: 03/04/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Miroslav Hlad
Vajanského 588
Kysucké N. Mesto 024 01
From: 01/31/2014
  (from: 03/04/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 12/22/1992 until: 04/17/2018)
Valné zhromaždenie, konané dňa 15.05.1995, schválilo Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Starý spis:S.r.o. 2721
  (from: 12/05/1995 until: 04/17/2018)
Valné zhromaždenie konané 19. 12. 1996 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/27/1997 until: 04/17/2018)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 5. 1997 bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 10/06/1997 until: 04/17/2018)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.7.1998 bol schválený dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 10/06/1998 until: 04/17/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.9.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/30/1993 until: 04/17/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 08.05.1999 bol schválený dodatok č. 6/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/12/1999 until: 04/17/2018)
Dňa 9.6.2000 bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 02/24/2003 until: 04/17/2018)
Na valnom zhromaždení dňa 31.3.2003 bol schválený dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/25/2003 until: 04/17/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
V súlade so Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 17.02.2015 došlo v konkurznom konaní vedenom na OS Žilina sp.zn. 3K/36/2013 podľa § 92 ods. 2 z.č. 7/2005 Z.z. k predaji časti podniku úpadcu AGROSPOL KYSUCE s.r.o., so sídlom Svrčinovec 357, 013 12 Svrčinovec, IČO: 31 576 702 na kupujúceho ATINERA s.r.o., so sídlom : č.p. 691, 744 01 Trojanovice, Česká republika, IČO: 28 629 582, registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka č. 35670
  (from: 05/12/2015)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person