Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  133/V

Business name: 
IPF II. VSŽ - Sporiteľňa, investičný fond, akciová spoločnosť Michalovce
  (from: 05/09/1993 until: 06/12/1996)
IPF II. VSŽ - Sporiteľňa, akciová spoločnosť Michalovce
  (from: 12/31/1991 until: 05/08/1993)
Registered seat: 
Nám. Slobody 15
Michalovce 071 01
  (from: 05/09/1993 until: 06/12/1996)
Michalovce
  (from: 12/31/1991 until: 05/08/1993)
Identification number (IČO): 
17 147 115
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/20/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
06/13/1996
  (from: 06/13/1996)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/13/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
nákup a nakladanie s investičnými kupónami v rozsahu stanovenom v § 17 vl. nar. 383/91 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov
  (from: 12/31/1991 until: 05/08/1993)
kolektívne investovanie v zmysle zák.č. 248/92 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
  (from: 05/09/1993 until: 06/12/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/31/1991 until: 06/12/1996)
Ján Maguška - člen
142
Trhovište
  (from: 12/31/1991 until: 12/13/1995)
Ing. Fedor Michališin - predseda
Bajkalská 29
Košice
  (from: 05/09/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Fedor Michališin - predseda predstavenstva
  (from: 12/31/1991 until: 05/08/1993)
RNDr. Ján Smerek - člen
Rosná 5
Košice
  (from: 12/31/1991 until: 06/12/1996)
Mgr. Patrik Stavrovský - člen
Tomašíkova 1
Košice
  (from: 12/14/1995 until: 06/12/1996)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Moldavská 33
Košice
  (from: 10/05/1994 until: 06/12/1996)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda alebo dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripojí svoj vlastnoručný podpis
  (from: 12/31/1991 until: 06/12/1996)
Capital: 
378 164 000 Sk
  (from: 10/07/1993 until: 06/12/1996)
1 000 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 10/06/1993)
Shares: 
Number of shares: 378164
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/07/1993 until: 06/12/1996)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 10/06/1993)
Supervisory board: 
Božena Kráľová - člen
502
Pavlovce nad Uhom
  (from: 05/09/1993 until: 12/13/1995)
Jolana Kužmová - člen
Samova 17
Michalovce
  (from: 05/09/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Ján Škodroň - predseda
I.137
Valaliky
  (from: 05/09/1993 until: 10/04/1994)
Ing. Milan Zuščin - člen
Konečná 1
Michalovce
  (from: 10/05/1994 until: 12/13/1995)
Ing. Ján Frajt - člen
Jaltská 23
Košice
  (from: 10/05/1994 until: 06/12/1996)
JUDr. Ladislav Mikloš - člen
Ždiarska č.3
Košice
  (from: 12/14/1995 until: 06/12/1996)
Ján Maguška - člen
142
Trhovište
  (from: 12/14/1995 until: 06/12/1996)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz v obchodnom registri odd. Sa vo vložke č. 133/V obchodnej spoločnosti zapísanej pod: Obchodné meno: IPF II. VSŽ - Sporiteľňa, investičný fond, akciová spoločnosť Michalovce Sídlo: Nám. Slobody 15, Michalovce 071 01 IČO: 17 147 115 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie, fúziou s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnický subjekt: CASSOVIAINVEST - CREDIT, akciová spoločnosť Košice ku dňu 13. júna 1996.
  (from: 06/13/1996)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.1991 ako inv. privatizačný fond podľa zák. č. 383/91 Zb. Štatút fondu schválený rozhodnutím MF SR č. 062/1993/IF v súlade so zák.č. 248/92 Zb.
  (from: 05/09/1993 until: 06/12/1996)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.1991 ako inv. privatizačný fond podľa zák. 383/91 Zb. Akcionári: 1/ VSŽ akciová spoločnosť Košice 50 akcií á 1.000,- Kčs ... 50.000,- Kčs 2/ SŠTSP, š.p. Bratislava 50 akcií á 1.000,- Kčs ... 50.000,- Kčs
  (from: 12/31/1991 until: 05/08/1993)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person