Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  78324/B

Business name: 
TULIP Solutions s.r.o.
  (from: 01/23/2016)
Accace Group s. r. o.
  (from: 01/06/2012 until: 01/22/2016)
Registered seat: 
Mlynské nivy 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 07/01/2017)
Röntgenova 26
Bratislava 851 01
  (from: 07/12/2012 until: 06/30/2017)
Karadžičova 8
Bratislava 821 08
  (from: 01/06/2012 until: 07/11/2012)
Identification number (IČO): 
46 486 836
  (from: 01/06/2012)
Date of entry: 
01/06/2012
  (from: 01/06/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/06/2012)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/06/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/06/2012)
administratívne služby
  (from: 01/06/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/06/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/06/2012)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/06/2012)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 01/29/2015)
kuriérske služby
  (from: 01/29/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/29/2015)
skladovanie
  (from: 01/29/2015)
počítačové služby
  (from: 01/29/2015)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/29/2015)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/29/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/29/2015)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 01/29/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/29/2015)
poradenstvo a certifikáciu v oblasti systémov riadenia a kvality
  (from: 01/11/2017)
hardvérové poradenstvo - poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa technického vybavenia
  (from: 01/11/2017)
montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí
  (from: 01/11/2017)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 01/11/2017)
poradenstvo v oblasti bezpečnosti informačných systémov (antivír, zálohovanie, prístup)
  (from: 01/11/2017)
poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
  (from: 01/11/2017)
poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a z verejne prístupných zdrojov
  (from: 01/11/2017)
služby riadenia a vedenia zariadení na spracovanie údajov
  (from: 01/11/2017)
softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
  (from: 01/11/2017)
spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
  (from: 01/11/2017)
údržba a oprava mechanických častí počítačov
  (from: 01/11/2017)
animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
  (from: 01/11/2017)
služby súvisiace s databázami, on-line publikovanie
  (from: 01/11/2017)
spracovanie údajov (spracovanie údajov dodaných zákazníkom, vypracovanie tabuliek, výpočtov a pod. bez navrhovania špecifického programu)
  (from: 01/11/2017)
služby súvisiace so zaznamenávaním vstupných údajov
  (from: 01/11/2017)
Partners: 
Accace BPO Holding a.s.
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle 140 00
Czech Republic
Other identification number : 022 37 172
  (from: 01/12/2021)
Mgr. Viktor Mečiar
Bratislavská 1189/23
Senec 903 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/2018)
DC Promotion, s. r. o.
Mlynské nivy 16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Slovak Republic
  (from: 07/24/2018)
ACCACE LIMITED
Tempon 30
Nikózia 2408
Republic of Cyprus
  (from: 01/06/2012 until: 04/01/2016)
TAPL Holding s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 - Nusle 140 00
Czech Republic
  (from: 04/02/2016 until: 01/11/2021)
Contribution of each member: 
TAPL Holding s.r.o.
  (from: 07/24/2018 until: 01/11/2021)
Accace BPO Holding a.s.
Amount of investment: 595 000 EUR Paid up: 595 000 EUR
  (from: 01/12/2021)
Mgr. Viktor Mečiar
Amount of investment: 70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
Lien: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka Mgr. Viktora Mečiara v prospech TAPL Holding s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle 140 00, Česká republika, IČO: 035 20 854, vedenej Mestským súdom v Prahe pod C 233126, zriadené na základe Zmluvy o záložnom práve k Prevádzanému obchodnému podielu zo dňa 31.5.2018.
  (from: 08/23/2018)
DC Promotion, s. r. o.
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
Lien: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka DC Promotion, s. r. o. v prospech TAPL Holding s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle 140 00, Česká republika, IČO: 035 20 854, vedenej Mestským súdom v Prahe pod C 233126, na základe Zmluvy o záložnom práve k Prevádzanému obchodnému podielu zo dňa 31.5.2018.
  (from: 08/23/2018)
ACCACE LIMITED
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/06/2012 until: 04/01/2016)
TAPL Holding s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/02/2016 until: 07/12/2017)
TAPL Holding s.r.o.
Amount of investment: 700 000 EUR Paid up: 700 000 EUR
  (from: 07/13/2017 until: 07/23/2018)
Mgr. Viktor Mečiar
Amount of investment: 70 000 EUR Paid up: 70 000 EUR
  (from: 07/24/2018 until: 08/22/2018)
DC Promotion, s. r. o.
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 07/24/2018 until: 08/22/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/06/2012)
Jiří Majer
Lidická 1876/42
Brno 602 00
Česká republika
From: 01/06/2012
  (from: 01/06/2012)
Acting in the name of the company: 
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/23/2016)
samostatne
  (from: 01/06/2012 until: 01/22/2016)
Procuration: 
Ing. Michal Compeľ
Monardová 12633/29
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
From: 12/08/2012
  (from: 12/08/2012)
Mgr. Viktor Mečiar
Bratislavská 1189/23
Senec 903 01
From: 10/14/2016
  (from: 01/11/2017)
Mihaela Pašek-Virlan
Bld. Unirii bl. L2 et 7 ap. 31
Buzau
Rumunsko
From: 01/23/2016
  (from: 01/23/2016)
Ing. Marian Driensky
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 03
From: 01/06/2012
  (from: 01/06/2012 until: 12/07/2012)
Ing. Marian Driensky
Mudroňova 7492/3B
Bratislava 811 03
From: 01/06/2012 Until: 11/30/2012
  (from: 12/08/2012 until: 12/07/2012)
Mgr. Petra Ftorková
Pod sadom 13
Žilina 010 04
From: 01/06/2012
  (from: 01/06/2012 until: 01/22/2016)
Mgr. Petra Ftorková
Pod sadom 13
Žilina 010 04
From: 01/06/2012 Until: 12/14/2015
  (from: 01/23/2016 until: 01/22/2016)
Viktor Mečiar
Bratislavská 1189/23
Senec 903 01
From: 10/14/2016
  (from: 10/14/2016 until: 01/10/2017)
Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti vždy spoločne s druhým prokuristom spoločnosti.
  (from: 01/23/2016)
samostatne
  (from: 01/06/2012 until: 01/22/2016)
Capital: 
700 000 EUR Paid up: 700 000 EUR
  (from: 07/13/2017)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/06/2012 until: 07/12/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 14.12.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/06/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2012.
  (from: 12/08/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2014.
  (from: 01/29/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.12.2015.
  (from: 01/23/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.03.2016
  (from: 04/02/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dńa 31.5.2018.
  (from: 08/23/2018)
Date of updating data in databases:  09/14/2021
Date of extract :  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person