Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  134/V

Business name: 
FERRO TRANS, a.s. Košice
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice-Šaca
  (from: 12/17/1991 until: 05/31/1998)
Identification number (IČO): 
17 147 123
  (from: 12/17/1991)
Date of entry: 
12/17/1991
  (from: 12/17/1991)
Date of deletion: 
06/01/1998
  (from: 06/01/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 06/01/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/1991)
Capital: 
25 372 000 Sk
  (from: 05/19/1998 until: 05/31/1998)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sa vo vložke č. 134/V pod: Obchodné meno: FERRO TRANS, a.s. Košice Sídlo: Košice - Šaca, Vstupný areál VSŽ IČO: 17 147 123 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe rozhodnutia o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícky subjekt: VSŽ SERVIS, spol. s r.o. Košice ku dňu 1. júna 1998.
  (from: 06/01/1998)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person