Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  134/V

Business name: 
FERRO TRANS, a.s. Košice
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
FERROTRANS, akciová spoločnosť Košice
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
Registered seat: 
Vstupný areál VSŽ
Košice-Šaca
  (from: 12/17/1991 until: 05/31/1998)
Identification number (IČO): 
17 147 123
  (from: 12/17/1991)
Date of entry: 
12/17/1991
  (from: 12/17/1991)
Date of deletion: 
06/01/1998
  (from: 06/01/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 06/01/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/17/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie dopravných a prepravných výkonov osobných, nákladných, špeciálnych vozidiel
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
výkony autožeriavov, transportných a náklad ných mechanizmov
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
autoopravárenská a servisná činnosť pre osobné, nákladné, špeciálne automobily, auto busy a autožeriavy
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
servisná činnosť motorových vozidiel
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
nepravidelná cestná doprava osôb
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
nepravidelná cestná nákladná doprava (nakládka a vykládka bremien autožeriavom)
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
prenájom osobných a nákladných áut
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
prenájom prenosných telefónov EUROTEL
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
technická a poradenská činnosť v prevádzke osobných motorových vozidiel
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
nakladanie s odpadmi - preprava nebezpečných odpadov
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
predaj PHM, olejov, mazadiel, automobilových náhradných dielov, automobilových akumulátorov
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
AKU - servis
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
PNEU - servis
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
umývanie áut
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
prenájom garáží a parkovacích miest v stráženom objekte spoločnosti
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
predaj plechov
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
povinné školenie a preškoľovanie vodičov z povolania
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
vnútroštátne a zahraničné zasielateľstvo
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
osobná taxislužba
  (from: 03/18/1998 until: 05/31/1998)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 03/18/1998 until: 05/31/1998)
nákup a predaj prenosných telefónov (mobil)
  (from: 03/18/1998 until: 05/31/1998)
autorizovaný servis Volks Wagen group
  (from: 03/18/1998 until: 05/31/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/17/1991 until: 05/31/1998)
Ing. Juraj Čičvák - predseda Predstavenstva
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
Ing. Vladimír Korfant - člen Predstavenstva
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
Ing. Tibor Palenčár - člen
Štítova 2
Košice
  (from: 01/12/1996 until: 07/21/1997)
Ing. Ján Piatka - člen
Mikovinyho 22
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 01/11/1996)
Peter Sinai - člen
Wuppertálska 11
Košice
  (from: 01/12/1996 until: 06/05/1997)
Ing. Bartolomej Sinai - člen Predstavenstva
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
Ing. Bartolomej Sinai - predseda
Cesta pod Hradovou 24
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 01/11/1996)
Ján Štrba - člen
Petzvalova 23
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
Ing. Ján Piatka - predseda
Mikovíniho 22
Košice
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
Pavol Cigánek - člen
Mládežnícka 6
Košice-Šaca
  (from: 06/06/1997 until: 05/31/1998)
Ing. František Pollák - člen
Idanská 11
Košice
  (from: 07/22/1997 until: 05/31/1998)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda sám, v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva a totak, že k písanému alebo tlačenému názvu a.s. pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/1991 until: 05/31/1998)
Capital: 
25 372 000 Sk
  (from: 05/19/1998 until: 05/31/1998)
29 372 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 05/18/1998)
100 000 Sk
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
Shares: 
Number of shares: 25372
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/19/1998 until: 05/31/1998)
Number of shares: 29372
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/13/1993 until: 05/18/1998)
Number of shares: 20
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/17/1991 until: 04/12/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Miroslav Fedor - člen
Kotradova 2
Prešov
  (from: 01/12/1996 until: 12/01/1996)
Ing. Vladimír Chlebo , CSc. - predseda
Kuzmányho 5
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 01/11/1996)
JUDr. Ľubomír Majerčík - člen
SNP 13
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 01/11/1996)
Ing. Michal Mardzin - člen
Petzvalova 27
Košice
  (from: 12/02/1996 until: 03/24/1997)
Ing. Juraj Palko - člen
148
Kráľovce
  (from: 09/02/1994 until: 01/11/1996)
Ing. Alexander Rezeš - člen
Kremnická 43
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 09/01/1994)
Ing. Bartolomej Sinai - predseda
Cesta pod Hradovou 24
Košice
  (from: 01/12/1996 until: 03/24/1997)
Eduard Železník - člen
Užhorodská 17
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 01/11/1996)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Kysucká 22
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
Ladislav Juhás - člen
Odborárska 9
Košice
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
Ing. František Kušnír - predseda
Maurerova 18
Košice
  (from: 03/25/1997 until: 05/31/1998)
Ing. Viliam Harčár - člen
Benádova 13
Košice
  (from: 03/25/1997 until: 05/31/1998)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sa vo vložke č. 134/V pod: Obchodné meno: FERRO TRANS, a.s. Košice Sídlo: Košice - Šaca, Vstupný areál VSŽ IČO: 17 147 123 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe rozhodnutia o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícky subjekt: VSŽ SERVIS, spol. s r.o. Košice ku dňu 1. júna 1998.
  (from: 06/01/1998)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo jediným zakladateľom zakladateľským plánom zo dňa 13.12.1991 na základe zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Akcionári: VSŽ akciová spoločnosť Košice 20 akcií á 5.000,- Kčs ... 100.000,- Kčs
  (from: 12/17/1991 until: 05/31/1998)
Zmeny v zápise boli urobené na základe zmeny stanov schválenej dňa 17.12.1992, v súlade s ust. § 764 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/13/1993 until: 05/31/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 22.4.1995.
  (from: 01/12/1996 until: 05/31/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1995 o znížení základného imania z 29,372.000.- Sk na 25,372.000.- Sk
  (from: 03/04/1996 until: 05/31/1998)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 9.1.1998.
  (from: 03/18/1998 until: 05/31/1998)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 9. 1. 1998.
  (from: 05/19/1998 until: 05/31/1998)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person