Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1992/S

Business name: 
APRINT, s.r.o.
  (from: 04/05/2001)
ARTEK, spol. s r.o.
  (from: 06/13/1994 until: 04/04/2001)
Registered seat: 
Šoltésovej 19
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 07/16/1999)
SNP 119
Žiar nad Hronom 965 01
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Identification number (IČO): 
31 608 639
  (from: 06/13/1994)
Date of entry: 
06/13/1994
  (from: 06/13/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/13/1994)
Objects of the company: 
ofsetová tlač
  (from: 06/13/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/13/1994)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 06/13/1994)
grafické zhotovenie tlačiarskych predlôh
  (from: 06/13/1994)
fotografické služby
  (from: 06/13/1994)
reklamná činnosť
  (from: 06/13/1994)
maloobchod mimo riadnej predajne - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/13/1994)
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/13/1994)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/30/2009)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 12/30/2009)
Partners: 
PhDr. Ján Lazár
Š. Moysesa 438/44
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 02/18/2022)
Elena Lazárová
Š. Moysesa 438/44
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 02/18/2022)
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Marián Kapusta
J. Horvátha 903/36
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Mgr. Ján Lazár
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 12/30/2009 until: 02/17/2022)
Mgr. Ján Lazár
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 07/16/1999 until: 12/29/2009)
Mgr. Ján Lazár
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Elena Lazárová
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 12/30/2009 until: 02/17/2022)
Elena Lazárová
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
Anton Patsch
Hviezdoslavova 44/14
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Contribution of each member: 
PhDr. Ján Lazár
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/29/2022)
Elena Lazárová
Amount of investment: 2 500 EUR Paid up: 2 500 EUR
  (from: 07/29/2022)
Mgr. Ján Lazár
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Anton Patsch
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Ing. Alena Buzáková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Marián Kapusta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Mgr. Ján Lazár
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/16/1999 until: 12/29/2009)
Elena Lazárová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
Mgr. Ján Lazár
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 02/17/2022)
Elena Lazárová
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 02/17/2022)
PhDr. Ján Lazár
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/18/2022 until: 07/28/2022)
Elena Lazárová
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/18/2022 until: 07/28/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/05/2001)
Individual managing director
  (from: 07/16/1999 until: 04/04/2001)
konatelia
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
PhDr. Ján Lazár
Š. Moysesa 438/44
Žiar nad Hronom 965 01
From: 07/16/1999
  (from: 02/18/2022)
Elena Lazárová
Š. Moysesa 438/44
Žiar nad Hronom 965 01
From: 04/05/2001
  (from: 02/18/2022)
Ing. Alena Buzáková
Nám. Ľ. Štúra 11
Banská Bystrica
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Marián Kapusta
J. Horvátha 903/36
Kremnica
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Mgr. Ján Lazár
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Mgr. Ján Lazár
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom
  (from: 07/16/1999 until: 02/17/2022)
Elena Lazárová
Š. Moyzesa 44/9
Žiar nad Hronom
  (from: 04/05/2001 until: 02/17/2022)
Anton Patsch
Hviezdoslavova 44/14
Žiar nad Hronom
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/05/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/16/1999 until: 04/04/2001)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/29/2022)
13 280 EUR Paid up: 13 280 EUR
  (from: 02/18/2022 until: 07/28/2022)
13 277,56 EUR Paid up: 13 277,56 EUR
  (from: 12/30/2009 until: 02/17/2022)
400 000 Sk
  (from: 04/05/2001 until: 12/29/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/16/1999 until: 04/04/2001)
100 000 Sk
  (from: 06/13/1994 until: 07/15/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.5.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5520
  (from: 06/13/1994)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.2.1999 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/16/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.1.2001 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ARTEK, spol. s r.o. so sídlom Žiar nad Hronom, Šoltésovej 19 so spoloč- nosťou Print servis, s.r.o. so sídlom Žarnovica, Nám. SNP 33, IČO:36 026 247. Zároveň bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 04/05/2001)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person