Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17894/B

Business name: 
RUDIS, spol. s r.o.
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
Registered seat: 
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
Identification number (IČO): 
35 752 998
  (from: 09/21/1998)
Date of entry: 
09/21/1998
  (from: 09/21/1998)
Person dissolved from: 
18. 1. 2016
  (from: 11/10/2016)
Date of deletion: 
11/10/2016
  (from: 11/10/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/10/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/21/1998)
Objects of the company: 
vykonávanie zemných, výkopových a demolačných stavebných prác okrem použitia výbušnín
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
reklamná činnosť
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
Partners: 
Valerij Ivančo
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasil Ivančo
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Kapitan
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasiľ Kapitan
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasiľ Kapitan
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Ivan Margita
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Ivan Penzenik
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Oleksandr Penzenik
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Šalenik
Martinská 47
Bratislava 821 05
Slovak Republic
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Kapitan
Búdkova 31
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 03/20/2003 until: 11/09/2016)
Mykhaylo Kapitan
Podhorné
Ukrajina
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasyl Penzenyk
Čierny Potok
Ukrajina
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasyl Volf
Lisičevo
Ukrajina
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasyl Volf
Lisičevo
Ukrajina
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Contribution of each member: 
Ivan Penzenik
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Ivan Margita
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasiľ Kapitan
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Kapitan
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Šalenik
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Oleksandr Penzenik
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasyl Penzenyk
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Mykhaylo Kapitan
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasyl Volf
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasiľ Kapitan
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Valerij Ivančo
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasil Ivančo
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasyl Volf
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Kapitan
Amount of investment: 390 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 390 000 Sk
  (from: 03/20/2003 until: 11/09/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/20/2003 until: 11/09/2016)
konatelia
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Valerij Ivančo
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasil Ivančo
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Kapitan
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasiľ Kapitan
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Vasiľ Kapitan
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Ivan Margita
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Ivan Penzenik
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Oleksandr Penzenik
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Šalenik
Martinská 47
Bratislava 821 05
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Michajlo Kapitan
Búdkova 31
Bratislava 811 04
  (from: 03/20/2003 until: 11/09/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne a v plnom rozsahu práv konateľa.
  (from: 03/20/2003 until: 11/09/2016)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne a v plnom rozsahu.
  (from: 09/21/1998 until: 03/19/2003)
Capital: 
390 000 Sk
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I bola vyššie uvedená obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť sa na základe uvedeného v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 11/10/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.8.1998 v zmysle ust. §§ 24, 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 09/21/1998 until: 11/09/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.9.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2002. Ivan Penzenik, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Ivan Margita, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Vasiľ Kapitan, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Michajlo Šalenik, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Oleksandr Penzenik, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Vasiľ Kapitan, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Valerij Ivančo, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Vasil Ivančo, deň zániku funkcie: 14.10.2002 Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice č. N 270/2002, Nz 269/2002 zo dňa 15.10.2002.
  (from: 03/20/2003 until: 11/09/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person