Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  640/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BONAP spol. s r.o.
  (from: 03/19/1991)
Registered seat: 
Jilemnického 201/1
Dunajská Streda
  (from: 07/04/2000)
Kozia 28
Bratislava 811 02
  (from: 04/15/1999 until: 07/03/2000)
Račianska 62
Bratislava 832 01
  (from: 05/06/1996 until: 04/14/1999)
Nám. Hraničiarov 13
Bratislava 851 03
  (from: 03/20/1992 until: 05/05/1996)
Obchodná 7
Bratislava
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Identification number (IČO): 
17 315 042
  (from: 03/19/1991)
Date of entry: 
03/19/1991
  (from: 03/19/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/19/1991)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1992)
opravy automobilov
  (from: 12/01/1992)
výroba a predaj pekárenských výrobkov a predaj potravín
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Partners: 
Peter Cseh
Jilemnického 201/1
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 07/04/2000)
EURO s.r.o. IČO: 31 401 881
Lovinského 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/30/1998 until: 04/14/1999)
Ing. Ján Dolák
Nám. Hraničiarov 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Ing. Ján Dolák
Nám. Hraničiarov 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/20/1992 until: 11/30/1992)
Ing. Ján Dolák
Nám. Hraničiarov 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Mgr. Beáta Doláková
Dlhá 8/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Dušan Janec
Lunačarského 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1992 until: 10/28/1997)
Dušan Janec
Lunačarského 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/20/1992 until: 11/30/1992)
Dušan Janec
Lunačarského 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
MUDr. Alžbeta Janecová
Jasovská 45
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/01/1992 until: 10/28/1997)
Pavol Kostoláni
Martinčekova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Peter Lomjanský
Budovateľská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/29/1997 until: 06/29/1998)
Peter Lomjanský
Budovateľská 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/19/1996 until: 10/28/1997)
Kamil Šrámek
Hviezdoslavova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Milan Talián
Leningradská 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/15/1999 until: 07/03/2000)
Contribution of each member: 
Peter Cseh
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/04/2000)
Ing. Ján Dolák
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Dušan Janec
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Pavol Kostoláni
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Kamil Šrámek
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Milan Talián
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 03/19/1992)
Ing. Ján Dolák
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/20/1992 until: 11/30/1992)
Dušan Janec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/20/1992 until: 11/30/1992)
Ing. Ján Dolák
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Dušan Janec
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/01/1992 until: 10/28/1997)
Mgr. Beáta Doláková
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
MUDr. Alžbeta Janecová
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/01/1992 until: 10/28/1997)
Peter Lomjanský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/19/1996 until: 10/28/1997)
Peter Lomjanský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/29/1997 until: 06/29/1998)
EURO s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/30/1998 until: 04/14/1999)
Ján Zachara
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/15/1999 until: 07/03/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/29/1997)
konatelia
  (from: 06/19/1996 until: 10/28/1997)
konatelia
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
konatelia
  (from: 03/19/1991 until: 11/30/1992)
Peter Cseh
Jilemnického 201/1
Dunajská Streda
  (from: 07/04/2000)
Ing. Ján Dolák
Nám. Hraničiarov 13
Bratislava
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Mgr. Beáta Doláková
Dlhá 8/2
Prievidza
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Dušan Janec
Lunačarského 45
Bratislava
  (from: 12/01/1992 until: 10/28/1997)
MUDr. Alžbeta Janecová
Jasovská 45
Bratislava
  (from: 12/01/1992 until: 10/28/1997)
Ján Klimek
Ľubľanská 1
Bratislava
  (from: 06/30/1998 until: 04/14/1999)
Peter Lomjanský
Budovateľská 1
Bratislava
  (from: 06/19/1996 until: 06/29/1998)
Ján Zachara
Mánesovo nám. 5
Bratislava
  (from: 04/15/1999 until: 07/03/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/29/1997)
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/19/1996 until: 10/28/1997)
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne. Prokurista podpisuje tak, že za obchodný názov pripojí dodatok prokurista a vlastnoručný podpis.
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Spoločnosť navonok zastupuje samostatne pri záväzkoch Spoločnosti v hodnote do 20 000,- Kčs, slovom dvadsaťtisíc korún československých, každý z členov Zboru spoločníkov, ktorého členmi sú všetci zakladajúci spoločníci. V ostatných prípadoch aspoň dvaja z členov Zboru.
  (from: 03/19/1991 until: 11/30/1992)
Procuration: 
Eva Vršková
Vrábeľská 1
Bratislava
  (from: 12/01/1992 until: 06/18/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/15/1999)
100 000 Sk
  (from: 03/19/1991 until: 04/14/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.3.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 03/19/1991)
Spoločenská zmluva bola upravená v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. dňa 30.9.1992.
  (from: 12/01/1992)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.8.1995. Doplnok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1996.
  (from: 05/06/1996)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.6.1996, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.6.1996 a zo dňa 6.6.1996.
  (from: 06/19/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 6.8.1997.
  (from: 10/29/1997)
Notárska zápisnica č. N 299/98, Nz 278/98 zo dňa 9.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka previesť svoj obchodný podiel. Notárska zápisnica č. N 298/98, Nz 277/98 zo dňa 9.6.1998.
  (from: 06/30/1998)
Notárska zápisnica N 637/98, Nz 608/98 zo dňa 12.11.1998, a N 643/98, Nz 614/98 zo dňa 13.11.1998. Notárska zápisnica č. N 682/98, Nz 651/98 zo dňa 9.12.1998 osvedčujúca rozhodnutie o prevode obchodného podielu. Notárska zápisnica č. N 686/98, Nz 655/98 zo dňa 9.12.1998, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.7.1998.
  (from: 04/15/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.5.2000 schválený prevod obchodného podielu a odvolanie, menovanie konateľa. Na valnom zhromaždení dňa 16.5.2000 schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/04/2000)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person