Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5472/B

Business name: 
SITNO, a. s. v likvidácii
  (from: 05/20/2014)
Registered seat: 
Bajkalská 29/C
Bratislava 821 01
  (from: 05/20/2014)
Identification number (IČO): 
31 412 696
  (from: 04/29/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/29/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/29/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 03/22/1993)
prenájom výrobných a nevýrobných plôch
  (from: 07/11/1994)
organizovanie a prevádzanie školení
  (from: 07/11/1994)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2003)
inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 02/18/2003)
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/18/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/05/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/05/2006)
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 01/05/2006)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
finančný lízing
  (from: 02/16/2013)
počítačové služby
  (from: 02/16/2013)
činnosť podnikateľských poradcov
  (from: 02/16/2013)
administratívne služby
  (from: 02/16/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 02/16/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/16/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/16/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/16/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/18/2004)
Capital: 
63 346 556,462633 EUR Paid up: 63 346 556,462633 EUR
  (from: 08/21/2013)
Shares: 
Number of shares: 630807
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/04/2009)
Number of shares: 347510
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 EUR
  (from: 09/19/2012)
Number of shares: 76566
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 EUR
  (from: 08/21/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/02/2014
  (from: 05/20/2014)
 Liquidators:
DENTERRA s. r. o.
Bajkalská 29/C
Bratislava 821 01
From: 05/02/2014
  (from: 05/20/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/20/2014)
Other legal facts: 
Zápisnicou zo dňa 15.7.1993 boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 80
  (from: 04/18/1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 24.3.1994. Stary spis: Sa 80
  (from: 07/11/1994)
Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konané dňa 31.03.1995. Stary spis: Sa 80
  (from: 04/20/1995)
Na valnom zhromaždení bola dňa 26.04.1996 prijatá zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 80
  (from: 05/29/1996)
Na valnom zhromaždení dňa l5.4.l998 bola prijatá zmena stanov.
  (from: 05/07/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 2.12.1999, notárska zápisnica N 606/99, NZ 569/99 bola prijatá zmena stanov a.s.
  (from: 01/27/2000)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti konané dňa 6.4.2001. Zmeny v dozornej rade akciovej spoločnosti. (Zápisnica z výsledkov volieb dozornej rady zamestnancami zo dňa 14.3.2001.)
  (from: 05/28/2001)
Zmena štatutárneho orgánu schválená dozornou radou dňa 28.6.2001.
  (from: 07/17/2001)
V súvislosti s rokovaním dozornej rady zo dňa 23.05.2002 a rokovaní predstavenstva dňa 27.05.2002 došlo k ukončeniu funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Jána Penjaka a zvoleniu za člena a podpredsedu predstavenstva Ing. Rastislava Wiedermanna.
  (from: 07/22/2002)
Dozorná rada na zasadnutí dňa 20.6.2002 prerokovala odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Gašpara, odvolala a zvolila členov predstavenstva.
  (from: 08/21/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.12.2002 (notárska zápisnica 758/02, NZ 727/02 zo dňa 5.12.2002) schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/18/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 04.07.2012. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.09.2012.
  (from: 09/19/2012)
Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 03.09.2012
  (from: 10/02/2012)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2013.
  (from: 04/05/2013)
Rozhodnutie per rollam (3x) zo dňa 01.03.2013.
  (from: 04/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.06.2013.
  (from: 06/27/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 02.05.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 601/2014, Nz 18084/2014, NCRls 18446/2014 dňa 14.05.2014.
  (from: 05/20/2014)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/26/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person