Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17930/B

Business name: 
BRADER, s.r.o.
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
Registered seat: 
Športová 609
Veľké Leváre 908 73
  (from: 09/04/2001 until: 09/08/2008)
Harmincova 1
Bratislava 841 01
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Identification number (IČO): 
35 753 404
  (from: 09/28/1998)
Date of entry: 
09/28/1998
  (from: 09/28/1998)
Person dissolved from: 
16.6.2008
  (from: 09/09/2008)
Date of deletion: 
09/09/2008
  (from: 09/09/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/09/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/28/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
fotografické služby
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
výroba a predaj nenahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
Partners: 
Ing. Juraj Bratislavský
Lenárdova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Ing. Pavel Derkay
H. Meličkovej 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Marián Galba
Športová 609
Veľké Leváre 908 73
Slovak Republic
  (from: 09/04/2001 until: 04/30/2008)
Róbert Záslav
Bratislavská 171
Kúty 908 01
Slovak Republic
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Anna Hesková
Bratislavská 107
Kúty 908 01
Slovak Republic
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Pavel Derkay
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Ing. Juraj Bratislavský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Marián Galba
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/04/2001 until: 04/30/2008)
Róbert Záslav
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Anna Hesková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/04/2001 until: 09/08/2008)
konatelia
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Ing. Juraj Bratislavský
Lenárdova 2
Bratislava
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Ing. Pavel Derkay
H. Meličkovej 19
Bratislava
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Marián Galba
Športová 609
Veľké Leváre 908 73
  (from: 09/04/2001 until: 04/30/2008)
Marián Galba
Športová 609
Veľké Leváre 908 73
Until: 04/28/2008
  (from: 05/01/2008 until: 04/30/2008)
Róbert Záslav
Bratislavská 171
Kúty 908 01
From: 04/28/2008
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Anna Hesková
Bratislavská 107
Kúty 908 01
From: 04/28/2008
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 09/04/2001 until: 09/08/2008)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 09/28/1998 until: 09/03/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.06.2008 č.k. 32 CbR/48/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť BRADER, s. r.o., so sídlom Športová 609, 908 73 veľké Leváre, IČO: 35 753 404, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 17930/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť BRADER, s. r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 09.09.2008.
  (from: 09/09/2008)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 12.8.1998 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/28/1998 until: 09/08/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 24.8.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodných podielov a odstúpení konateľov. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 24.8.2001. Úplné nové znenie zakladateľskej listiny, ktorá nahrádza spoločenskú zmluvu osvedčené do notárskej zápisnice č. N 572/2001, Nz 572/2001 zo dňa 24.8.2001.
  (from: 09/04/2001 until: 09/08/2008)
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2008.
  (from: 05/01/2008 until: 09/08/2008)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person