Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  143/V

Business name: 
Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice
  (from: 01/28/1992 until: 12/28/2003)
Registered seat: 
Štúrova 27
Košice 040 01
  (from: 02/18/1998 until: 12/28/2003)
Identification number (IČO): 
00 619 108
  (from: 01/28/1992)
Date of entry: 
01/28/1992
  (from: 01/28/1992)
Date of deletion: 
12/29/2003
  (from: 12/29/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/28/1992)
Capital: 
2 012 540 000 Sk
  (from: 09/13/1999 until: 12/28/2003)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa: Obchodné meno: Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice v skratke: PB, a.s. Košice Sídlo: Štúrova 27, 040 01 Košice IČO: 00 619 108 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 7K 17/03-22 zo dňa 28.8.2003, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka Priemyselná banka, akciová spoločnosť Košice pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka). Deň výmazu: 29.12.2003.
  (from: 12/29/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person