Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  864/B

Business name: 
Premac, spol. s r.o.
  (from: 02/07/1995)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 09/29/2010)
Identification number (IČO): 
17 316 138
  (from: 02/12/1992)
Date of entry: 
04/12/1991
  (from: 02/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/1992)
Objects of the company: 
výroba cementovaného tovaru
  (from: 09/09/1993)
zámočníctvo
  (from: 03/26/1996)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 09/29/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/29/2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/29/2010)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 09/29/2010)
prenájom automobilov
  (from: 09/29/2010)
prevádzkovanie bufetu - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 09/29/2010)
predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 09/29/2010)
výdaj obedov
  (from: 09/29/2010)
prieskum trhu
  (from: 09/29/2010)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/29/2010)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 09/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 09/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/29/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/29/2010)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (from: 09/29/2010)
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 09/29/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/29/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/29/2010)
Partners: 
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH
Im Gewerbegebiet 7
Dachwig 991 00
  (from: 04/06/2006)
EHL Beteiligungs-AG
Bundesstraße 127
Kruft 566 42
  (from: 04/06/2006)
Contribution of each member: 
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH
Amount of investment: 54 438,026954 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 54 438,026954 EUR
Amount of investment: 20 580,229702 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 20 580,229702 EUR
  (from: 03/03/2010)
EHL Beteiligungs-AG
Amount of investment: 5 389 364,668393 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 389 364,668393 EUR
Amount of investment: 2 037 442,74049 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 037 442,74049 EUR
  (from: 03/03/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/09/1993)
Ladislav Florián
Dúhová 262/7
Košice - Staré mesto 040 01
From: 03/01/2018
  (from: 03/10/2018)
Jürgen Luger
Siefersheimer Strasse 2
Wöllstein 555 97
Nemecká spolková republika
From: 03/01/2018
  (from: 03/10/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/11/2016)
Procuration: 
Slavomír Valný
Dolnomajerská 1133/32
Sereď 926 01
From: 07/16/2020
  (from: 07/16/2020)
V mene spoločnosti pri prevádzke podniku konajú aspoň dvaja prokuristi spoločne alebo aspoň jeden prokurista s jedným konateľom spoločne. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti ani ich zaťažovať. Prokuristi nie sú oprávnení vykonávať úkony, na uzatvorenie ktorých je v zmysle zákona alebo spoločenskej zmluvy potrebné schválenie alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (from: 05/11/2016)
Capital: 
7 501 825,665539 EUR Paid up: 7 501 825,665539 EUR
  (from: 03/03/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a podľa zákona č. 173/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1506
  (from: 02/12/1992)
Spoločenská zmluva zo dňa 4.2.1993 bola zosúladená so Zákonom č. 513/1991 Zb.
  (from: 09/09/1993)
PREMAC Bratislava, spol. s r.o. preberá všetky záväzky PREMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o. Lieskovská cesta, Dubnica nad Váhom, ktorá bola zlúčená s PREMAC Bratislava na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.6.1993 a zmluvy o zlúčení zo dňa 28.6.1993. Zmena obchodného mena. Pôvodné PREMAC Bratislava, spol.s r.o.
  (from: 02/07/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1995, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná 19.5.1995 vo forme notárskej zápisnice č. Nz 205/95. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1995.
  (from: 06/27/1995)
Premac spol. s r.o. preberá všetky práva, povinnosti a záväzky spoločnosti ARMAC Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, Bratislava, ktorá bola zlúčená s Premac, spol. s r.o. na základe notárskej zápisnice č. Nz 564/95 napísanej dňa 27.12.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom a zmluvy o zlúčení zo dňa 27.12.1995.
  (from: 03/26/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.5.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1996.
  (from: 06/20/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.1997.
  (from: 01/16/1998)
Notárska zápisnica N 412/97, Nz 383/97 zo dňa 30.10.1997. Rozhodnutie zo dňa 30.10.1997 - prokúra. Stary spis: S.r.o. 1506
  (from: 01/19/1998)
Spoločenská zmluva zo dňa 23.6.1998 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.1998.
  (from: 09/28/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.6.1998.
  (from: 06/22/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2000 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 25, Bratislava, IČO - 35 730 099. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spolonočnosti STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.2000.
  (from: 06/05/2000)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.11.2001.
  (from: 03/04/2002)
Zmena obchodného mena spoločníka Ebenseer Betonwerke A6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.2002.
  (from: 02/10/2003)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 26.9.2002.
  (from: 06/10/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Richard Teichmann, Dipl. Ing. Martin Leitl, Hans Rieder dňom 26.3.2003.
  (from: 11/10/2003)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.3.2003. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.3.2003.
  (from: 11/14/2003)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený dňa 22.5.2003 uznesením spoločníkov. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2003 vo forme notárskej zápisnice N 74/2003, Nz 53640/2003 spísanej notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou o zmene spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.Rozhodnutie spoločníka zo dňa 30.6.2003. Súhlas záložného veriteľa s výmazom záložného práva na obchodný podiel zo dňa 6.6.2003.
  (from: 11/18/2003)
Spoločnosť ako nástupnícka spoločnosť je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti NOEN s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 35 842 717, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27250, a to na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 30. novembra 2003. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti NOEN s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 35 842 717.
  (from: 12/19/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.2.2010, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou CRH Slovensko s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO : 35 944 579 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárske zápisnice N 71/2010, Nz 9795/2010, NCRls 9963/2010 zo dňa 22.3.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Premac, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO : 17 316 138 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti CRH Slovensko s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO : 35 944 579.
  (from: 09/07/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2010.
  (from: 09/29/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2011.
  (from: 11/09/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2011.
  (from: 12/09/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.2012.
  (from: 10/17/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2013.
  (from: 07/13/2013)
Rozhodnutie konateľov zo dňa 26.07.2017
  (from: 12/20/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/07/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CRH Slovensko s.r.o.
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (from: 09/07/2010)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person