Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  56/B

Business name: 
Bytové družstvo "Centrum" v Bratislave
  (from: 03/08/1993)
Ľudové bytové družstvo v Bratislave
  (from: 12/22/1960 until: 03/07/1993)
Registered seat: 
Záhradnícka 30
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 12/28/2022)
Záhradnícka 30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 08
  (from: 11/26/2022 until: 12/27/2022)
Záhradnícka 25
Bratislava 811 07
  (from: 12/22/1960 until: 11/25/2022)
Identification number (IČO): 
00 176 834
  (from: 12/22/1960)
Date of entry: 
12/22/1960
  (from: 12/22/1960)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/22/1960)
Objects of the company: 
zabezpečovanie plnení spojených s vlastníctvom a užívaním nehnuteľností
  (from: 04/15/2004)
iná podnikateľská činnosť, vykonávaná v záujme potrieb družstva a jeho členov
  (from: 04/15/2004)
spravuje družstevné imanie, zabezpečuje obnovu, údržbu a opravy domov, bytov a nebytových priestorov
  (from: 04/15/2004)
zabezpečuje výstavbu, nadstavbu, vstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu bytov, domov a nebytových priestorov
  (from: 04/15/2004)
prenajíma družstevné byty a nebytové priestory
  (from: 04/15/2004)
zabezpečuje plnenia spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
  (from: 04/15/2004)
kúpa tovrau na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
  (from: 12/18/2012)
vedenie a spracovanie účtovníctva
  (from: 12/18/2012)
oranizačné a ekonomické poradenstvo
  (from: 12/18/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 12/18/2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností
  (from: 12/18/2012)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 12/18/2012)
reklamná činnosť
  (from: 12/18/2012)
ubytovacie služby
  (from: 12/18/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/18/2012)
správa bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/10/2013)
Údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2017)
Správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 11/23/2017)
prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb, poskytovanie ktorých je s užívaním spojené
  (from: 12/22/1960 until: 04/14/2004)
navrhuje príslušnému národného výboru na pridelenie členom byty a miestnosti neslúžiace na bývanie
  (from: 12/22/1960 until: 10/15/1995)
zabezpečuje užívateľom bytov a miestností neslúžiacich na bývanie nerušený výkon práv spojených s ich užívaním najmä tým, že sa stará o riadnu a včasnú údržbu družstevného majetku
  (from: 12/22/1960 until: 04/14/2004)
zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytového majetku, zmeny dokončených stavieb
  (from: 12/22/1960 until: 04/14/2004)
zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 12/22/1960 until: 04/14/2004)
zabezpečuje riadne poskytovanie služieb, spojených s užívaním bytu a miestností neslúžiacej na bývanie (ďalej len "služby spojené s bývaním")
  (from: 12/22/1960 until: 04/14/2004)
dbá o to, aby užívanie bytov, domov a spoločných zariadení prispievalo k dodržiavaniu pravidiel socialistického spolužitia
  (from: 12/22/1960 until: 10/15/1995)
politicko-výchovnú činnosť vedie členov družstva k upevňovaniu socialistického uvedomenia a organizovaním socialistickej súťaže zvyšuje ich zaiteresovanosť na správe a činnosti družstva
  (from: 12/22/1960 until: 10/15/1995)
využíva vo svojej činnosti vedecko-technické poznatky a trvale zvyšuje úroveň a kvalitu bytov a miestností neslúžiacich na bývanie, ako i prác a služieb spojených s bývaním
  (from: 12/22/1960 until: 04/14/2004)
prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/16/1995 until: 04/14/2004)
správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a jeho členov
  (from: 04/15/2004 until: 01/09/2013)
vykonáva, prípadne zabezpečuje správu, údržbu a opravy obytných domov s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve členov, ako i jednotlivé a samostatné služby spojené s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov
  (from: 04/15/2004 until: 12/17/2012)
vykonáva podnikateľskú činnosť pre iné osoby a to najmä: 1. vedenie a spracovanie účtovníctva, 2. organizačné a ekonomické poradenstvo, 3. správa nehnuteľností na základe zmluvy, vrátane obstarávateľských služieb s tým spojených, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností, 6. inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve, 7. reklamná činnosť, 8. ubytovacie služby
  (from: 04/15/2004 until: 12/17/2012)
správa domov, v ktorých sa nachádzajú byty a nebytové priestory vo vlastníctve aj iných osôb
  (from: 04/15/2004 until: 12/17/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/02/1998)
Managing board
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Managing board
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Managing board
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
Mgr. Zita Kubalcová - člen predstavenstva
Šancová 37
Bratislava 831 04
From: 10/01/2016
  (from: 11/03/2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Chairman of the Board of Directors
Brezová ulica 1662/8
Miloslavov 900 42
From: 09/30/2023
  (from: 03/26/2024)
Mgr. Jana Tršková - Vice-chairman of the Board of Directors
Prievozská 17/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 09/30/2023
  (from: 10/21/2023)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - Member of the Board of Directors
Vajnorská 86
Bratislava
From: 09/30/2023
  (from: 10/21/2023)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Vice-chairman of the Board of Directors
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 09/30/2023
  (from: 10/21/2023)
Bc. Andrej Alberty - člen
Šancová 51
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 01/27/2006)
Bc. Andrej Alberty - podpredseda predstavenstva
Šancová 51
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 01/28/2006 until: 12/13/2007)
Bc. Andrej Alberty - podpredseda predstavenstva
Šancová 51
Bratislava
From: 05/31/2003 Until: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 12/13/2007)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
  (from: 04/11/2000 until: 08/04/2004)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
From: 06/26/2003
  (from: 05/05/2004 until: 08/04/2004)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc.
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
From: 04/13/2006
  (from: 07/22/2006 until: 10/16/2006)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc.
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
From: 04/13/2006 Until: 09/09/2006
  (from: 10/17/2006 until: 10/16/2006)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
From: 06/09/2001
  (from: 08/05/2004 until: 04/27/2005)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
From: 06/09/2001 Until: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 04/27/2005)
Alica Bachová - člen
Šancova 51
Bratislava
  (from: 04/11/2000 until: 05/04/2004)
Alica Bachová - člen
Šancova 51
Bratislava
Until: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Ing. Milan Beljak - člen
Gajova 1
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Ing. Milan Beljak - predseda družstva
Gajova 1
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
Ing. Alexej Benedek - člen
Záhradnícka 23
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
Ing. Alexej Benedek - podpredseda
Záhradnícka 23
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Ing. Alexej Benedek - predseda
Záhradnícka 23
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Ing. Alexej Benedek - člen
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
From: 06/23/2005
  (from: 08/23/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Alexej Benedek - člen
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
From: 06/23/2005 Until: 12/03/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Karol Bergmann
Blumentálska 11
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
Ing. Helena Cigáňová
Francisciho 2
Bratislava 811 08
From: 09/29/2012
  (from: 12/18/2012 until: 06/04/2014)
Ing. Helena Cigáňová - podpredseda
Francisciho 2
Bratislava 811 08
From: 09/29/2012
  (from: 06/05/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Helena Cigáňová - podpredseda
Francisciho 2
Bratislava 811 08
From: 09/29/2012 Until: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Ján Dekánek
Šancová 61
Bratislava
  (from: 03/08/1993 until: 03/14/1995)
Ing. Pavol Fodor - predseda
Palisády 7
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Miroslava Haplová - člen predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
From: 11/17/2007 Until: 09/25/2012
  (from: 11/12/2013 until: 11/11/2013)
Miroslava Haplová - člen predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
From: 11/17/2007 Until: 09/29/2012
  (from: 01/10/2013 until: 11/11/2013)
Miroslava Haplová - podpredseda predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
From: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 12/17/2012)
Miroslava Haplová - podpredseda predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
From: 11/17/2007 Until: 09/29/2012
  (from: 12/18/2012 until: 01/09/2013)
JUDr. Katarína Horvátová
Záhradnícka 14
Bratislava 811 07
From: 09/28/2013
  (from: 11/12/2013 until: 07/01/2014)
JUDr. Katarína Horvátová
Záhradnícka 14
Bratislava 811 07
From: 09/28/2013 Until: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ľuboš Hruštinec - člen
Jarná 10
Žilina
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Ľuboš Hruštinec - člen
Radlinského 36
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
JUDr. Miloš Hrúzik
Cyrilova 1
Bratislava 2 821 08
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 01/27/2006)
JUDr. Miloš Hrúzik
Cyrilova 1
Bratislava 2 821 08
From: 12/04/2004 Until: 12/03/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Štefan Hurčík
Vajnorská 5
Bratislava 3 831 03
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 03/30/2006)
Ing. Štefan Hurčík - podpreseda
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
From: 07/13/2005
  (from: 08/23/2005 until: 07/21/2006)
Ing. Štefan Hurčík - podpreseda
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
From: 07/13/2005 Until: 04/13/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Ing. Ľubica Hushegyiová - člen predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
From: 09/09/2006
  (from: 10/17/2006 until: 12/18/2009)
Ing. Ľubica Hushegyiová - člen predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
From: 09/09/2006 Until: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Member of the Board of Directors
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 09/30/2017
  (from: 11/23/2017 until: 02/23/2023)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/17/2012)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009 Until: 09/29/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
From: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 09/07/2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
From: 06/14/2014 Until: 08/04/2016
  (from: 09/08/2016 until: 09/07/2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Vice-chairman of the Board of Directors
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 09/30/2017
  (from: 02/24/2023 until: 10/20/2023)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Vice-chairman of the Board of Directors
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 09/30/2017 Until: 09/26/2023
  (from: 10/21/2023 until: 10/20/2023)
Vilma Chrenková - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/07/1993)
Ing. Jozef Ilavský - člen
Vajnorská 10
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
PhDr. Alena Jakubičková - člen predstavenstva
Radlinského 36
Bratislava 811 07
From: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 11/22/2017)
PhDr. Alena Jakubičková - člen predstavenstva
Radlinského 36
Bratislava 811 07
From: 06/14/2014 Until: 09/30/2017
  (from: 11/23/2017 until: 11/22/2017)
Jozef Janáč - člen
Krížna 17
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Jozef Janáč - člen
Krížna 17
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Jozef Janáč - člen
Krížna 17
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
Miloslav Jelínek - člen
Záhradnícka 18
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 08/04/2004)
Miloslav Jelínek - člen
Záhradnícka 18
Bratislava
From: 06/09/2001
  (from: 05/05/2004 until: 04/27/2005)
Miloslav Jelínek - člen
Záhradnícka 18
Bratislava
From: 06/09/2001 Until: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 04/27/2005)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Member of the Board of Directors
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 09/30/2017
  (from: 11/23/2017 until: 10/20/2023)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Member of the Board of Directors
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 09/30/2017 Until: 09/26/2023
  (from: 10/21/2023 until: 10/20/2023)
Ing. Ján Kajan
Družstevná 3
Bratislava
  (from: 03/08/1993 until: 03/14/1995)
Ladislav Kardoš - člen
Šancova 25
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Ladislav Kardoš - člen
Šancova 25
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
Ing. Jozef Kerekréty - člen
Sasinkova 9
Bratislava 811 08
From: 06/08/2005
  (from: 08/23/2005 until: 12/13/2007)
Ing. Jozef Kerekréty - člen
Sasinkova 9
Bratislava 811 08
From: 06/08/2005 Until: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 12/13/2007)
Ondrej Konečný - člen
Budatínska 57
Bratislava 851 06
From: 12/03/2005
  (from: 01/28/2006 until: 07/21/2006)
Ondrej Konečný - člen
Budatínska 57
Bratislava 851 06
From: 12/03/2005 Until: 04/13/2006
  (from: 07/22/2006 until: 07/21/2006)
Ondrej Konečný - člen predstavenstva
Budatínska 57
Bratislava 851 06
From: 04/13/2006
  (from: 09/27/2007 until: 12/13/2007)
Ondrej Konečný - podpredseda
Budatínska 57
Bratislava 851 06
From: 04/13/2006
  (from: 07/22/2006 until: 09/26/2007)
Ondrej Konečný - podpredseda predstavenstva
Budatínska 57
Bratislava 851 06
From: 04/13/2006
  (from: 12/14/2007 until: 12/18/2009)
Ondrej Konečný - podpredseda predstavenstva
Budatínska 57
Bratislava 851 06
From: 04/13/2006 Until: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Andrej Kulla
Pri Starej Prachárni 4
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/07/1993)
Ing. Teodor Lepéň
Koreničova 7
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
Dalibor Liška - predseda
921
Mojmírovce
  (from: 04/11/2000 until: 04/14/2004)
Dalibor Liška - predseda
921
Mojmírovce
Until: 01/08/2002
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Mgr. Soňa Lučaničová - člen
Šancova 94
Bratislava
  (from: 04/11/2000 until: 05/04/2004)
PhDr. Jana Miklovičová - člen
Kvačalova 21
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Vladimír Miškerík - člen predstavenstva
Šancová 90
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/17/2012)
Vladimír Miškerík - člen predstavenstva
Šancová 90
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009 Until: 09/29/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Vladimír Miškeřík - člen
Šancová 90
Bratislava 831 04
From: 12/03/2005
  (from: 01/28/2006 until: 12/13/2007)
Vladimír Miškeřík - člen
Šancová 90
Bratislava 831 04
From: 12/03/2005 Until: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 12/13/2007)
Doc.Ing. Valéria Nináčová , CSc. - člen
Legionárska 1/D
Bratislava
  (from: 04/11/2000 until: 05/04/2004)
Doc.Ing. Valéria Nináčová , CSc. - člen
Legionárska 1/D
Bratislava
Until: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Doc. Ing. Helena Nízka , PhD.
Sološnická 43
Bratislava 841 04
From: 11/17/2007
  (from: 12/18/2012 until: 01/09/2013)
Doc. Ing. Helena Nízka , PhD. - podpredseda predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
From: 11/17/2007
  (from: 01/10/2013 until: 08/15/2013)
Doc. lng. Helena Nízka , PhD. - člen predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
From: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 01/09/2013)
Jaroslav Otava - člen
Šancova 25
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Jaroslav Otava - člen
Šancova 25
Bratislava
  (from: 04/11/2000 until: 05/04/2004)
Jaroslav Otava - člen
Šancova 25
Bratislava
Until: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Jaroslav Otava - člen
Šancová 25
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Ing. Jozef Púchovský
Vajnorská 64
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/07/1993)
Doc.RNDr. Vladislav Rosa, , CSc. - predseda
Gajova 9
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
Ing. Peter Sasák - člen
Vajnorská 48
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 06/02/2004)
Ing. Peter Sasák - člen
Vajnorská 48
Bratislava
From: 05/31/2003 Until: 04/27/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
PhDr. Soňa Semanová - člen
Radlinského 24
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Doc. Ing. Helena Schurmann , PhD. - podpredseda predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
From: 11/17/2007
  (from: 08/16/2013 until: 07/01/2014)
Doc. Ing. Helena Schurmann , PhD. - podpredseda predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
From: 11/17/2007 Until: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Vlastimil Sigmund
Grösslingova 20
Bratislava 811 09
From: 12/07/2004
  (from: 04/28/2005 until: 03/30/2006)
Ing. Vlastimil Sigmund - člen
Grösslingova 20
Bratislava 811 09
From: 12/07/2004
  (from: 03/31/2006 until: 12/13/2007)
Ing. Vlastimil Sigmund - člen
Grösslingova 20
Bratislava 811 09
From: 12/07/2004 Until: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 12/13/2007)
Doc.MUDr. Július Štefanovič - člen
29. augusta 38
Bratislava
  (from: 10/28/1996 until: 10/01/1998)
Doc.MUDr. Július Štefanovič - podpredsda
29. augusta 38
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/27/1996)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/23/2022)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 05/24/2022 until: 10/20/2023)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
From: 05/31/2003 Until: 09/26/2023
  (from: 10/21/2023 until: 10/20/2023)
PhDr. Jozefa Švirecová - člen
Šancová 39
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Dr. Milan Tatara
Heydukova 23
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
Ing. Juraj Vališ
Šumavská 36
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/07/1993)
Ing. Juraj Vališ - podpredseda
Šumavská 36
Bratislava
  (from: 03/08/1993 until: 03/14/1995)
PhDr. Daniela Vančová - člen
Justičná 5
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/27/1996)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (from: 10/28/1996 until: 10/01/1998)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 05/04/2004)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
Until: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
From: 08/12/2003
  (from: 05/05/2004 until: 08/04/2004)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 08/05/2004 until: 08/22/2005)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava 811 07
From: 05/31/2003 Until: 06/08/2005
  (from: 08/23/2005 until: 08/22/2005)
Mária Vargová
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
From: 09/28/2013
  (from: 11/12/2013 until: 06/04/2014)
Mária Vargová
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
From: 09/28/2013 Until: 04/28/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Mária Vargová - podpredseda predstavenstva
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
From: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 10/20/2023)
Mária Vargová - podpredseda predstavenstva
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
From: 06/14/2014 Until: 09/26/2023
  (from: 10/21/2023 until: 10/20/2023)
Ladislav Vojtíšek
Vajnorská 96
Bratislava
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
PhDr. Vlasta Vrabcová - člen predstavenstva
Klemensova 17
Bratislava 811 09
From: 06/14/2014
  (from: 07/02/2014 until: 11/22/2017)
PhDr. Vlasta Vrabcová - člen predstavenstva
Klemensova 17
Bratislava 811 09
From: 06/14/2014 Until: 09/30/2017
  (from: 11/23/2017 until: 11/22/2017)
PhDr. Vlasta Vrabcová - Šušlíková - člen
Klemensova 17
Bratislava
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Ing. Ladislav Wesselenyi
Vajnorská 80
Bratislava 831 04
From: 09/29/2012
  (from: 12/18/2012 until: 11/11/2013)
Ing. Ladislav Wesselenyi
Vajnorská 80
Bratislava 831 04
From: 09/29/2012 Until: 09/28/2013
  (from: 11/12/2013 until: 11/11/2013)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava
  (from: 04/11/2000 until: 05/04/2004)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava
Until: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 05/04/2004)
Marta Zipserová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Marta Zipserová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (from: 10/02/1998 until: 04/10/2000)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 08/22/2005)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava 811 07
From: 05/31/2003 Until: 06/23/2005
  (from: 08/23/2005 until: 08/22/2005)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Chairman of the Board of Directors
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 09/30/2023
  (from: 10/21/2023 until: 03/25/2024)
Acting: 
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 02/24/2023)
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 02/17/2007 until: 02/23/2023)
Za družstvo koná navonok predseda a podpredsedovia. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden z podpredsedov. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda určený predstavenstvom. V prípade neprítomnosti ani jedného z nich, iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom.
  (from: 10/02/1998 until: 02/16/2007)
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo (podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/21/1996 until: 10/01/1998)
Za bytové družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom a riaditeľ družstva Ing. Iveta Pacolová, bytom Bratislava, Bieloruská 7, ktorí za družstvo podpisujú právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.
  (from: 03/15/1995 until: 03/20/1996)
Za družstvo podpisuje riaditeľ, predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 12/22/1960 until: 03/14/1995)
Supervisory board: 
Mgr. Milan Horčičák
Šancová 21
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009)
Ing. Anna Sokolíková
Vajnorská 5
Bratislava 811 03
From: 09/25/2010
  (from: 10/22/2010)
PhDr. Danica Klein Jakubcová
Šancová 55
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
From: 10/02/2021
  (from: 11/12/2021)
Alica Bachová
Šancová 51
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 01/27/2006)
Alica Bachová
Šancová 51
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Anton Darmo
Legionárska 3
Bratislava 831 04
From: 03/25/2006
  (from: 07/22/2006 until: 12/18/2009)
Ing. Anton Darmo
Legionárska 3
Bratislava 831 04
From: 03/25/2006 Until: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Ing. Mária Hermanová
Vajnorská 84/11
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 02/16/2007)
Ing. Mária Hermanová
Vajnorská 84/11
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004 Until: 11/25/2006
  (from: 02/17/2007 until: 02/16/2007)
Michal Hrčka
Šancová 33
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 10/21/2010)
Michal Hrčka
Šancová 33
Bratislava 831 04
From: 09/26/2009 Until: 09/16/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Mgr. Anna Hurbanová
Brnianska 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 10/05/2019
  (from: 11/09/2019 until: 08/30/2021)
Mgr. Anna Hurbanová
Brnianska 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 10/05/2019 Until: 12/22/2020
  (from: 08/31/2021 until: 08/30/2021)
Ing. Jozef Ilavský
Vajnorská 10
Bratislava 831 04
From: 11/17/2007
  (from: 12/14/2007 until: 01/29/2010)
Ing. Jozef Ilavský
Vajnorská 10
Bratislava 831 04
From: 11/17/2007 Until: 12/18/2009
  (from: 01/30/2010 until: 01/29/2010)
Ing. Jozef Ilavský - predseda
Vajnorská 10
Bratislava
From: 06/09/2001
  (from: 05/05/2004 until: 01/27/2006)
Ing. Jozef Ilavský - predseda
Vajnorská 10
Bratislava
From: 06/09/2001 Until: 12/13/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Mgr. Ľuboš Jurčo
Závodná 30
Bratislava 821 06
From: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 06/09/2010)
Mgr. Ľuboš Jurčo
Závodná 30
Bratislava 821 06
From: 09/26/2009 Until: 05/13/2010
  (from: 06/10/2010 until: 06/09/2010)
PhDr. Ľubomír Jurčo - člen
Šancová 25
Bratislava
From: 06/09/2001
  (from: 05/05/2004 until: 04/27/2005)
PhDr. Ľubomír Jurčo - člen
Šancová 25
Bratislava
From: 06/09/2001 Until: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 04/27/2005)
Miroslav Kováč
Dostojevského rad 13
Bratislava 811 09
From: 09/25/2010
  (from: 10/22/2010 until: 11/08/2019)
Miroslav Kováč
Dostojevského rad 13
Bratislava 811 09
From: 09/25/2010 Until: 10/01/2019
  (from: 11/09/2019 until: 11/08/2019)
Ing. Teodor Lepeň
Koreničova 7
Bratislava 811 03
From: 09/26/2009
  (from: 12/19/2009 until: 02/23/2012)
Ing. Teodor Lepeň
Koreničova 7
Bratislava 811 03
From: 09/26/2009 Until: 12/16/2011
  (from: 02/24/2012 until: 02/23/2012)
Jana Marková
Šancová 31
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 01/27/2006)
Jana Marková
Šancová 31
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004 Until: 12/13/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Dr. Ľubomír Ozdín - člen
Šancová 94
Bratislava
From: 05/31/2003
  (from: 05/05/2004 until: 01/22/2008)
Dr. Ľubomír Ozdín - člen
Šancová 94
Bratislava
From: 05/31/2003 Until: 05/31/2006
  (from: 01/23/2008 until: 01/22/2008)
Mgr. Tatiana Palatínusová
Legionárska 5
Bratislava 831 04
From: 11/25/2006
  (from: 02/17/2007 until: 01/29/2010)
Mgr. Tatiana Palatínusová
Legionárska 5
Bratislava 831 04
From: 11/25/2006 Until: 11/25/2009
  (from: 01/30/2010 until: 01/29/2010)
Martina Poliaková
Šancová 63
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 01/27/2006)
Martina Poliaková
Šancová 63
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Karol Schwarz
Šancová 45
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004
  (from: 04/28/2005 until: 01/27/2006)
Karol Schwarz
Šancová 45
Bratislava 3 831 04
From: 12/04/2004 Until: 12/01/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
PhDr. Vlasta Vrabcová
Klemensova 17
Bratislava 811 09
From: 03/25/2006
  (from: 07/22/2006 until: 09/26/2007)
PhDr. Vlasta Vrabcová
Klemensova 17
Bratislava 811 09
From: 03/25/2006 Until: 09/06/2007
  (from: 09/27/2007 until: 09/26/2007)
Ing. Marta Zálešáková
šancová 94
Bratislava 831 04
From: 03/25/2006
  (from: 07/22/2006 until: 01/22/2008)
Ing. Marta Zálešáková
šancová 94
Bratislava 831 04
From: 03/25/2006 Until: 03/31/2007
  (from: 01/23/2008 until: 01/22/2008)
Registered capital: 
17 000 EUR
  (from: 12/19/2009)
500 000 Sk
  (from: 08/12/2004 until: 12/18/2009)
50 000 Sk
  (from: 10/16/1995 until: 08/11/2004)
Basic member contribution: 
34 EUR 4,00 EUR od 21.10.1975 166,00 EUR od 27.04.1991 34,00 EUR od 22.06.1996
  (from: 12/19/2009)
1 000 Sk
  (from: 05/05/2004 until: 12/18/2009)
Other legal facts: 
Zhromaždenie delegátov - 31.5.2003, zápisnica o volbách do predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu bytového družstva - 31.5.2003, zápisnica z predstavenstva - 26.6.2003 a 12.8.2003 a 24.9.2002.
  (from: 08/05/2004)
Uznesenie z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 19. 6. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení zapisovaného základného imania.
  (from: 08/12/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia delegátov zo dňa 04.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.12.2004.
  (from: 04/28/2005)
Uznesením z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 4.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.2005, 23.6.2005, 8.6.2005.
  (from: 08/23/2005)
Zápisnica zo zsadnutia predstavenstva zo dňa 13.4.2006. Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 25.3.2006.
  (from: 07/22/2006)
Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 09.09.2006.
  (from: 10/17/2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.08.2007.
  (from: 09/27/2007)
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 17.11.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.11.2007. Ondrej Konečný - 1. podpredseda predstavenstva od 20.11.2007, Miroslava Haplová - 2. podpredsedníčka predstavenstva od 20.11.2007.
  (from: 12/14/2007)
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 18.04.2009. Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 26.09.2009.
  (from: 12/19/2009)
Zápisnica č. 2/2010 z rokovania kontrolnej komisie zo dňa 13.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Úmrtný list.
  (from: 02/24/2012)
Zápisnica č.9/2012 zo zasadnutia Predstavenstva Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 18.10.2012
  (from: 12/18/2012)
Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Zhromaždenia delegátov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 02.06.2012
  (from: 12/18/2012)
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 29.09.2012
  (from: 12/18/2012)
Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Bytového družstva zo dňa 28.09.2013.
  (from: 11/12/2013)
Uznesenie zo zasadnutia delegátov družstva zo dňa 14.06.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2014.
  (from: 07/02/2014)
Zápisnica č. 8/2016 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 04.08.2016.
  (from: 09/08/2016)
Ustanovujúce valné zhromaždenie 26. novembra 1960 schválilo stanovy družstva a zvolilo jeho orgány. Ústredná rada družstiev dala súhlas na založenie družstva uznesením z 22. dec. 1960, čím družstvo v tento čas vzniklo (§ 4 Zák. č. 53/54 Zb.) Družstvo zastuppuje predseda (zástupca predsedu) s jedným členom predstavenstva. Ostatné ľudové bytové družstvá uvedené pod bodom 2-4 dňom 31. decembra 1971 zlúčením zanikajú, ich majetok, práva a záväzky prechádzajú dňom 1.1.1972 na družstvo preberajúce. Stanovy: Na zhromaždení delegátov ĽBD konanom dňa 27.4.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstveníctve. Stary spis: Dr 1756
  (from: 12/22/1960)
Stanovy: Na zhromaždení delegátov družstva konanom 11.12.1992 boli projaté nové stanovy družstva, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1756
  (from: 03/08/1993)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 7.5.1994 a 10.12.1994. Star spis: Dr 1756
  (from: 03/15/1995)
Na zhromaždení delegátov družstva dňa 10.12.1994 bolo prijaté uznesenie, ktorým sa doplňujú Stanovy družstva v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.a Stanovami družstva zo dňa 13.12.1992. Stary spis: Dr 1756
  (from: 10/16/1995)
Zápisnica a uznesenie z mimoriadneho zhromaždenia delegátov, konaného dňa 21.10.1995, na ktorom bolo schválené nové predstavenstvo družstva a predseda družstva. Stary spis: Dr 1756
  (from: 03/21/1996)
Osvedčenie o priebehu zhromaždenia delegátov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.6.1996 pod č. Nz 133/96 na ktorom boli schválené nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 1756
  (from: 08/26/1996)
Zápisnica č. 15/96 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.7.1996. Stara spis: Dr 1756
  (from: 10/28/1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 20.6.1998.
  (from: 10/02/1998)
Uznesenie zhromaždenia delegátov dňa 20.6.1998. Zápisnica č. 1/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.1.1999. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia predstavenstva. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 17.4.1999. Uznesenie zhrom. del. zo dňa 17.4.1999. Zápisnica č. 16/1999 zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.9.1999. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 4.12.1999. Zápisnica č. 24/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.12.1999.
  (from: 04/11/2000)
Notárska zápisnica č. N 397/01 zo dňa 12.07.2001, osvedčujúca priebeh účasti Zhromaždenia delegátov, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica č. 1/2002 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 08.01.2002.
  (from: 04/15/2004)
Valné zhromaždenie - 31.5.2003, zápisnica predstavenstva 31.5.2003 a 26.6.2003, 12.8.2003, zápisnica predstavenstva 24.9.2002.
  (from: 05/05/2004 until: 08/04/2004)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person