Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  866/L

Business name: 
ELKOND, spol. s r.o.
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
Registered seat: 
Oravická
Trstená 028 01
  (from: 02/16/1993 until: 12/30/1998)
Identification number (IČO): 
31 577 245
  (from: 12/30/1992)
Date of entry: 
12/30/1992
  (from: 12/30/1992)
Person dissolved from: 
31.12.1998
  (from: 12/31/1998)
Date of deletion: 
12/31/1998
  (from: 12/31/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 12/31/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
Other legal facts: 
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 23.12.1998 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s inou obchodnou spoločnosťou. Práva, povinnosti, záväzky a majetok zrušenej spoločnosti prechádzajú v plnom rozsahu na právneho nástupcu, ktorým je spoločnosť ELKOND HHK, a.s. IČO: 36 382 841 so sídlom Trstená, Oravická 1228. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa spoločnosť ELKOND, spol. s r.o. z obchodného registra dňom 31.12. 1998 v y m a z á v a .
  (from: 12/31/1998)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person