Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1889/B

Business name: 
Shebo Winery, a. s.
  (from: 09/30/2020)
Registered seat: 
Dolná 119/120
Modra 900 01
  (from: 09/30/2020)
Identification number (IČO): 
35 754 079
  (from: 10/09/1998)
Date of entry: 
10/09/1998
  (from: 10/09/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/09/1998)
Objects of the company: 
spracovanie hrozna, výroba vína a burčiaku
  (from: 10/09/1998)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 10/09/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/1998)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/09/1998)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/09/1998)
výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 10/09/1998)
sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a vinohradníctva
  (from: 10/09/1998)
poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov
  (from: 10/09/1998)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami, obilím a osivami
  (from: 10/09/1998)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a zariadeniami
  (from: 10/09/1998)
poľnohospodárska výroba
  (from: 06/14/2001)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 08/28/2019)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 09/30/2020)
výroba priemyselných hnojív a dusikatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 09/30/2020)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/10/2022)
Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 05/10/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/09/1998)
PhDr. Eduard Šebo - predseda predstavenstva
Kuklovská 90/3209
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 08/21/2020
  (from: 09/30/2020)
Mgr. Eduard Šebo - člen
Štúrova 108
Modra 900 01
From: 08/21/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Juraj Šebo - Member of the Board of Directors
Zelenečská ulica 5955/103
Trnava 917 01
From: 08/21/2020
  (from: 05/10/2022)
Ing. Richard Gažo - člen
Saleziánska 13
Trnava 917 01
From: 08/21/2020
  (from: 09/30/2020)
Ing. Alexandra Pešková - Member of the Board of Directors
Bratislavská 15/A
Modra 900 01
From: 12/20/2021
  (from: 05/10/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/10/2022)
Capital: 
4 360 000 EUR Paid up: 4 360 000 EUR
  (from: 02/23/2016)
Shares: 
Number of shares: 125
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 880 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 02/23/2016)
Supervisory board: 
Rastislav Urland
Záhumenice 8/A
Vinosady 902 01
From: 08/21/2020
  (from: 09/30/2020)
Mgr. Pavol Kišon , PhD. - predseda
Štúrova 99/198
Modra 900 01
From: 08/21/2020
  (from: 09/30/2020)
Michal Šebo
Kuklovská 90/3209
Bratislava - Karlova Ves 841 04
From: 08/21/2020
  (from: 09/30/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice Nz 293/98 zo dňa 24.9.1998 v súlade s ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/09/1998)
Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím Riadneho valného zhromaždenia dňa 20. októbra 2000, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 278/00, Nz 180/00 Notárskeho Úradu v Chtelnici.
  (from: 02/06/2001)
Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.1.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 20/01, Nz 15/01 Notárskeho úradu v Chtelnici.
  (from: 06/14/2001)
Zmena stanov a orgánov spoločnosti bola schválená rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2001, ktoré bolo osvedčené notárskou zápisnicou č. N 35/01, Nz 27/01 Notárskeho úradu JUDr.M.Gregora v Chtelnici.
  (from: 11/27/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2002, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/13/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6. 2003.
  (from: 08/27/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.1.2004.
  (from: 03/19/2004)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 7.2.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Mariána Jakubca dňa 7.2.2005.
  (from: 03/25/2005)
Notárska zápisnica č.N 191/2005, Nz 19029/2005, NCRls 18762/2005 zo dňa 02.05.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2005, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 06/15/2005)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti zo dňa 29.06.2005.
  (from: 07/21/2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.5.2007.
  (from: 06/09/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2007.
  (from: 01/03/2008)
Notárska zápisnica N 1342/2008, Nz 55620/2008, NCRls 55151/2007 zo dňa 5.12.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766 zrušenej bez likvidácie a schválení zmluvy o zlúčení ku dňu 31.12.2008. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1343/2008, Nz 56227/2008, NCRls 55740/2008 zo dňa 8.12.2008, na základe ktorej preberá spoločnosť Vinohradnícka spoločnosť Modra a.s., Dolná 120, 900 01 Modra, IČO: 35 754 079 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SHR, a.s., Nebojsa 98, 924 00 Galanta, IČO: 36 230 766.
  (from: 12/31/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.3.2009.
  (from: 04/03/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 574/2009, Nz 20435/2009, NCRls 20666/2009 zo dňa 17.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Vinohradnícka spoločnosť Modra a. s. na nové CHATEAU MODRA, a. s.
  (from: 06/23/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2009.
  (from: 12/10/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N1505/2009, Nz 52342/2009.
  (from: 12/23/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1581/2009, Nz 55090/2009, NCRls 55745/2009 zo dňa 28.12.2009.
  (from: 01/13/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.08.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.08.2010.
  (from: 09/28/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2011
  (from: 02/09/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2012.
  (from: 06/20/2012)
Notárska zápisnica č. N 3475/2013, Nz 57186/2013, NCRls 58001/2013 zo dňa 20.12.2013.
  (from: 12/31/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.12.2014.
  (from: 02/04/2015)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2015.
  (from: 07/30/2015)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015. Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2015.
  (from: 12/08/2015)
Notárska zápisnica N 409/2016, Nz 5150/2016, NCR1s 5311/2016 zo dňa 16.02.2016.
  (from: 02/23/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2008)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SHR, a.s.
Nebojsa 98
Galanta 924 00
  (from: 12/31/2008)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person