Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1893/B

Business name: 
LOGAN INVESTMENT, a.s.
  (from: 09/11/1998)
Registered seat: 
Šenkvická cesta 11D
Pezinok 902 13
  (from: 04/26/2022)
Identification number (IČO): 
36 521 272
  (from: 09/11/1998)
Date of entry: 
06/19/1997
  (from: 09/11/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/11/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/11/1998)
obchodná činnosť-nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/11/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/11/1998)
sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/11/1998)
leasing priemyselného, spotrebného tovaru, strojov, prístrojov
  (from: 09/11/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb /poskytovanie osobitných služieb/
  (from: 09/11/1998)
faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb
  (from: 09/11/1998)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/11/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu, služieb, faktoringu a forfaitingu, reklamy a vydavateľskej činnosti
  (from: 09/11/1998)
zámočníctvo
  (from: 10/25/1999)
kovoobrábanie
  (from: 10/25/1999)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 10/25/1999)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 10/25/1999)
závodné stravovanie
  (from: 10/25/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/25/1999)
čistenie kovových predmetov od rozpúšťadlových a práškových náterových hmôt
  (from: 01/31/2002)
povrchová úprava výrobkov nanášaním práškovými farbami
  (from: 01/31/2002)
zisťovanie pravosti čísel motora a karosérie /podvozku/ motorových vozidiel technickými prostriedkami
  (from: 01/31/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/16/2003)
Katarína Huszárová - Member of the Board of Directors
Belopotockého 3058/3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
RNDr. Anna Kovárová - Chairman of the Board of Directors
Kríková 8696/4
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
Viera Palenčíková - Member of the Board of Directors
Pernek 199
Pernek 900 53
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
Natália Vekeman Huszárová - Member of the Board of Directors
Holečkova 40
Praha 5
Česká republika
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne všetci Členovia predstavenstva a to tak, že svoj podpis priložia k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 09/29/2021)
Capital: 
33 193,91888 EUR
  (from: 01/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 40
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 829,847972 EUR
  (from: 08/14/2010)
Supervisory board: 
Ing. Martin Škulec - člen
Veterná 6491/14
Trnava 917 01
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
Filip Huszár
Majerníková 3040/34
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
Michal Huszár
Belopotockého 3058/3
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 05
From: 08/31/2021
  (from: 09/29/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov zo dňa 2.6.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 3.7.1998. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Malá Jarková 38, Komárno na Mlynské Nivy 35, Bratislava.
  (from: 09/11/1998)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 201/99 spísaný notárom JUDr. Magdalénou Čížovou a na valnom zhromaždení dňa 20.8.1999 osvedčený priebeh notárskou zápisnicou N 671/99, Nz 625/99 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 09/09/1999)
Zmena stanov odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhroamaždení dňa 30.9.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 785/99, Nz 734/99 spísaná notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 10/25/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.12.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 337/99, Nz 335/99 napísanej dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Ravlukom bola schválená zmena stanov. Rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR, čj. 2648/06/2000 zo dňa 8.3.2000 právoplatné 14.3.2000.
  (from: 03/20/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.9.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 146/2000, Nz 146/2000 spísanou notárkou JUDr. Irenou Bošanskou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.9.2000.
  (from: 12/20/2000)
Notárska zápisnica č. N 30/2001, Nz 30/2001 zo dňa 1.3.2001.
  (from: 04/19/2001)
Notárska zápisnica N 91/2001, Nz 91/2001 zo dňa 21.5.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica N 679/2001, Nz 679/2001 zo dňa 4.10.2001 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/31/2002)
Zánik funkcie člena dozornej rady dňom 17.6.2002 Tibora Pappa. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.2002, N 473/2002, NZ 473/2002 spísanej notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 10/28/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia osvedčené do notárskej zápisnice č. N 368/2003, Nz 49961/2003 dňa 19. 6. 2003.
  (from: 10/16/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person