Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  78820/B

Business name: 
Tom H. C., s. r. o.
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Identification number (IČO): 
46 518 991
  (from: 01/28/2012)
Date of entry: 
01/28/2012
  (from: 01/28/2012)
Date of deletion: 
01/27/2015
  (from: 01/27/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/27/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/28/2012)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
účtovné poradenstvo
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
čistiace a upratovacia práce
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
búracie, kopacie , sekacie práce
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
montáž sadrokartónu
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
kladenie textilných podlahových krytín
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Partners: 
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Štěpánská 540/7
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Contribution of each member: 
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/28/2012 until: 03/11/2013)
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/12/2013 until: 01/26/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Mgr. Peter Klima
Štúrova 12
Bratislava 811 02
From: 01/28/2012
  (from: 03/07/2012 until: 06/04/2012)
Mgr. Peter Klima
Štúrova 12
Bratislava 811 02
From: 01/28/2012 Until: 05/10/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Mgr. Peter Klíma
Štúrova 12
Bratislava 811 02
From: 01/28/2012
  (from: 01/28/2012 until: 03/06/2012)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 01/28/2012
  (from: 01/28/2012 until: 08/21/2013)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 01/28/2012 Until: 08/08/2013
  (from: 08/22/2013 until: 08/21/2013)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 01/28/2012
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 08/25/2014
  (from: 09/30/2014 until: 01/26/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 06/05/2012 until: 01/26/2015)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 01/28/2012 until: 06/04/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Other legal facts: 
Projekt rozdelenia zo dňa 14.01.2015.
  (from: 01/27/2015)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.12.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 01/28/2012 until: 01/26/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2012.
  (from: 06/05/2012 until: 01/26/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.03.2013.
  (from: 03/12/2013 until: 01/26/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2014.
  (from: 09/30/2014 until: 01/26/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku rozdelenia
  (from: 01/27/2015)
Legal successor: 
Tom 1, s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015)
Tom 2, s. r. o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/27/2015)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person