Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  78876/B

Business name: 
Francois H. C., s. r. o.
  (from: 02/02/2012)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 02/02/2012)
Identification number (IČO): 
46 518 509
  (from: 02/02/2012)
Date of entry: 
02/02/2012
  (from: 02/02/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/02/2012)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/02/2012)
prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 02/02/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/02/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 02/02/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 02/02/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/02/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/02/2012)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 02/02/2012)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/02/2012)
účtovné poradenstvo
  (from: 02/02/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/02/2012)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 02/02/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/02/2012)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 02/02/2012)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 02/02/2012)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájmocovi nehnuteľnosti
  (from: 02/02/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/02/2012)
búracie, kopacie, sekacie práce
  (from: 02/02/2012)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 02/02/2012)
montáž sadrokartónu
  (from: 02/02/2012)
kladanie textilných podlahových krytín
  (from: 02/02/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/02/2012)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 02/02/2012)
Partners: 
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Štěpánska 540/7
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 02/02/2012)
Contribution of each member: 
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu a Mandátnej zmluvy č. 27/0092/CC/2011/ZZOP2 zo dňa 21.02. 2013 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel jediného spoločníka v prospech Slovenskej sporiteľne, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 03/15/2013)
J F Hamilton Real Estate s. r. o.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/02/2012 until: 03/14/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/21/2017)
Individual managing director
  (from: 05/12/2015 until: 01/20/2017)
konatelia
  (from: 02/02/2012 until: 05/11/2015)
Barbora Nemčovičová
Trnavská cesta 160/32
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/01/2019
  (from: 12/01/2019)
Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
Tramínová 12756/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/12/2019
  (from: 03/08/2019 until: 11/30/2019)
Ing. Mamadou Bassadin , PhD.
Tramínová 12756/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/12/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 12/01/2019 until: 11/30/2019)
Jerémy Francois Hamilton Cristau
Staré Grunty 3586/26G
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/12/2019
  (from: 09/06/2019 until: 11/30/2019)
Jerémy Francois Hamilton Cristau
Staré Grunty 3586/26G
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/12/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 12/01/2019 until: 11/30/2019)
Jerémy Francois Hamilton Cristau
Tramínová 12756/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 52
From: 02/12/2019
  (from: 03/08/2019 until: 09/05/2019)
Mgr. Peter Klima
Štúrova 12
Bratislava 811 02
From: 02/02/2012
  (from: 02/02/2012 until: 06/28/2012)
Mgr. Peter Klima
Štúrova 12
Bratislava 811 02
From: 02/02/2012 Until: 05/17/2012
  (from: 06/29/2012 until: 06/28/2012)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 02/02/2012 Until: 03/13/2015
  (from: 05/12/2015 until: 05/11/2015)
Francois Banfi
Rue Theophile Gautier 5
Neuilly-sur-Seine 922 00
Francúzska republika
From: 02/02/2012
  (from: 02/02/2012 until: 05/11/2015)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 02/02/2012 Until: 07/31/2013
  (from: 08/21/2013 until: 08/20/2013)
Jeremy Francois Hamilton Cristau
Cromwell Grove 2
Londýn
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 02/02/2012
  (from: 02/02/2012 until: 08/20/2013)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 03/13/2015 Until: 02/11/2019
  (from: 03/08/2019 until: 03/07/2019)
Paul Blain Fogo
Florianska 6/13A
Varšava 03-703
Poľská republika
From: 03/13/2015
  (from: 05/12/2015 until: 03/07/2019)
Kamil Kubánek , MSc., MBA
Hrusice 255
Praha-Východ 251 66
Česká republika
From: 01/09/2017
  (from: 01/21/2017 until: 01/22/2018)
Kamil Kubánek , MSc., MBA
Hrusice 255
Praha-Východ 251 66
Česká republika
From: 01/09/2017 Until: 01/09/2018
  (from: 01/23/2018 until: 01/22/2018)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/01/2019)
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 03/08/2019 until: 11/30/2019)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú konatelia samostatne. Konanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 06/29/2012 until: 03/07/2019)
V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú aspoň dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že konateľ k napísanému, vytlačenému alebo otlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a vlastnoručný podpis.
  (from: 02/02/2012 until: 06/28/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 02/02/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.12.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 02/02/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.05.2012.
  (from: 06/29/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2013.
  (from: 08/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
  (from: 05/12/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2017.
  (from: 01/21/2017)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person