Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  170/V

Business name: 
GETRA a.s.
  (from: 04/13/1992)
Registered seat: 
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
  (from: 06/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 650 571
  (from: 04/13/1992)
Date of entry: 
04/13/1992
  (from: 04/13/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/13/1992)
Objects of the company: 
prevádzanie bežných, stredných a generálnych opráv železničných tratí
  (from: 04/13/1992)
výstavba železničných tratí a železničných stavieb
  (from: 04/13/1992)
montáž a demontáž koľají a koľajových konštrukcií
  (from: 04/13/1992)
obnova zabezpečovacích zariadení
  (from: 04/13/1992)
dopravná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 04/13/1992)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 06/10/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 06/10/1996)
inžinierská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/10/1996)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/10/1996)
prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
  (from: 06/10/1996)
obchodná činnosť v odbore: železiarstvo, stavebný materiál, hutný materiál, hutnícke výrobky, drevo, kovy
  (from: 06/10/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/01/2003)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 12/01/2003)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 12/01/2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 12/01/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/12/2010)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 02/12/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Pozemné stavby Inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 02/12/2010)
vykonávanie zváracích prác
  (from: 11/08/2018)
vykonávanie paličských prác
  (from: 11/08/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/19/2001)
Rastislav Veliký - predseda
Na Kope VIII 1154/1
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Ing. Tomáš Zagyi - člen
Na Kope IV 925/36
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Ing. Peter Remiáš , PhD. - člen
Bukovecká 1369/10
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to vždy tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/24/2018)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 08/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/21/2009)
Stockholder: 
Ing. Tomáš Zagyi
Na Kope IV 925/36
Košice - mestská časť Myslava 040 16
  (from: 08/27/2022)
Supervisory board: 
Katarína Veliká
Na Kope VIII 1154/1
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Marco Veliký
Na Kope IV 981/17
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 08/27/2022)
Christián Veliký
Na Kope VIII 1154/1
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 12/14/2023
  (from: 12/23/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 172 zák.č. 513/91 Zb. zo dňa 6.3.1992.
  (from: 04/13/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.1.1996.
  (from: 02/14/1996)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 12. 9. 1996.
  (from: 11/19/1996)
Zmena stanov a.s. zo dňa 25.11.1999.
  (from: 01/03/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 28.6.2000.
  (from: 07/10/2000)
Zmena stanov zo dňa 11.1.2001 vo forme notárskej zápisnice N 14/2001, Nz 14/2001.
  (from: 02/19/2001)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 22.11.2002.
  (from: 05/13/2003)
Zápisnica dozornej rady zo dňa 26.9.2002.
  (from: 06/02/2003)
Zmena stanov zo dňa 21.7.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 21.7.2003.
  (from: 11/03/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002.
  (from: 12/01/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person