Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  170/V

Business name: 
GETRA a.s.
  (from: 04/13/1992)
Registered seat: 
Vstupný areál U.S. Steel
Košice 044 54
  (from: 06/02/2003)
areál VSŽ
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 06/01/2003)
Identification number (IČO): 
31 650 571
  (from: 04/13/1992)
Date of entry: 
04/13/1992
  (from: 04/13/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/13/1992)
Objects of the company: 
prevádzanie bežných, stredných a generálnych opráv železničných tratí
  (from: 04/13/1992)
výstavba železničných tratí a železničných stavieb
  (from: 04/13/1992)
montáž a demontáž koľají a koľajových konštrukcií
  (from: 04/13/1992)
obnova zabezpečovacích zariadení
  (from: 04/13/1992)
dopravná činnosť súvisiaca s predmetom podnikania
  (from: 04/13/1992)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 06/10/1996)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 06/10/1996)
inžinierská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/10/1996)
demolácia a zemné práce
  (from: 06/10/1996)
prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
  (from: 06/10/1996)
obchodná činnosť v odbore: železiarstvo, stavebný materiál, hutný materiál, hutnícke výrobky, drevo, kovy
  (from: 06/10/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/01/2003)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 12/01/2003)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 12/01/2003)
sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 12/01/2003)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/12/2010)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním Inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 02/12/2010)
výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Pozemné stavby Inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 02/12/2010)
vykonávanie zváracích prác
  (from: 11/08/2018)
vykonávanie paličských prác
  (from: 11/08/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/19/2001)
Managing board
  (from: 04/13/1992 until: 02/18/2001)
Rastislav Veliký - predseda
Na Kope VIII 1154/1
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Ing. Tomáš Zagyi - člen
Na Kope IV 925/36
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Ing. Peter Remiáš , PhD. - člen
Bukovecká 1369/10
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Ing. Alexander .Bomba - člen
L. Novomeského 51
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 04/03/1995)
Ing. Pavol Antoňák - člen
Námestie slobody 21
Humenné
  (from: 04/04/1995 until: 02/13/1996)
Ing. Pavol Antoňák - člen
Námestie slobody 21
Humenné
  (from: 02/14/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Július Bačo , CSc. - predseda
Mikovíniho 11
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 04/03/1995)
Ing. Martin Dolanský - člen
Vansovej 10
Prešov 080 01
From: 05/01/2016
  (from: 05/03/2016 until: 05/13/2020)
Ing. Martin Dolanský - člen
Vansovej 10
Prešov 080 01
From: 05/01/2016 Until: 04/29/2020
  (from: 05/14/2020 until: 05/13/2020)
Ing. Jozef Dorčák - člen
Sofijská 5/2441
Košice 040 13
From: 05/01/2016
  (from: 05/03/2016 until: 09/10/2020)
Ing. Jozef Dorčák - člen
Sofijská 5/2441
Košice 040 13
From: 05/01/2016 Until: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Marek Halás - člen
Bukurešťská 27
Košice
  (from: 09/17/2001 until: 10/17/2001)
Mgr. Ján Janovčík
Bernolákova 3
Košice
  (from: 10/18/2001 until: 12/02/2001)
Ing. Juraj Jusko - člen
Fábryho 823/6
Košice 040 22
From: 09/07/2012
  (from: 09/14/2012 until: 05/02/2016)
Ing. Juraj Jusko - člen
Fábryho 823/6
Košice 040 22
From: 09/07/2012 Until: 04/30/2016
  (from: 05/03/2016 until: 05/02/2016)
Ing. Imrich Kačmáry - člen
Lesnícka 31
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 04/03/1995)
Dušan Kóňa - predseda
332
Prakovce 055 62
From: 09/07/2012
  (from: 09/14/2012 until: 03/23/2018)
Dušan Kóňa - predseda
332
Prakovce 055 62
From: 09/07/2012 Until: 03/16/2018
  (from: 03/24/2018 until: 03/23/2018)
Ing. Jozef Kundrák
Hellova 1
Košice
  (from: 12/03/2001 until: 06/01/2003)
Ing. Jozef Kundrák - predseda
Hellova 1
Košice
From: 09/26/2002
  (from: 06/02/2003 until: 01/09/2006)
Ing. Jozef Kundrák - predseda
Hellova 1
Košice 040 11
From: 09/26/2002
  (from: 01/10/2006 until: 09/13/2012)
Ing. Jozef Kundrák - predseda
Hellova 1
Košice 040 11
From: 09/26/2002 Until: 09/06/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Ing. Peter Lukoviny - člen
Bukurešťská 30
Košice
From: 09/26/2002 Until: 02/19/2004
  (from: 06/02/2003 until: 03/19/2004)
Ing Juraj Sivák - člen
Petzvalova 21
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 04/03/1995)
Ing Juraj Sivák - predseda
Petzvalova 21
Košice
  (from: 04/04/1995 until: 02/13/1996)
Ing Juraj Sivák - predseda
Petzvalova 21
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 10/17/2001)
Ing. Zlatica Skriňáková
266
Bohdanovce
Until: 09/26/2002
  (from: 10/18/2001 until: 06/01/2003)
František Stružák - člen
Galaktická 5
Košice
  (from: 04/04/1995 until: 02/13/1996)
František Stružák - člen
Galaktická 5
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Peter Suchý - člen
Humenská 16
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 02/13/1996)
Ing. Peter Suchý - člen
Humenská 16
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 09/16/2001)
Ing. Dominik Svistun - člen
Kukučínova 931/85
Belá nad Cirochou 067 81
From: 04/30/2020
  (from: 05/14/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Dominik Svistun - člen
Kukučínova 931/85
Belá nad Cirochou 067 81
From: 04/30/2020 Until: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Ľubomír Šarník - člen
17. novembra 3730/26
Prešov
From: 02/19/2004
  (from: 03/20/2004 until: 12/13/2005)
Ing. Ľubomír Šarník - člen
17. novembra 3730/26
Prešov
From: 02/19/2004 Until: 11/08/2005
  (from: 12/14/2005 until: 12/13/2005)
Jozef Šimoňak - predseda
Vonkajší Červený breh 4/1494
Košice 040 01
From: 03/17/2018
  (from: 03/24/2018 until: 04/17/2018)
Ing. Jozef Šimoňak - predseda
Vonkajší Červený breh 4/1494
Košice 040 01
From: 03/17/2018
  (from: 04/18/2018 until: 05/13/2020)
Ing. Jozef Šimoňak - predseda
Vonkajší Červený breh 4/1494
Košice 040 01
From: 03/17/2018 Until: 04/29/2020
  (from: 05/14/2020 until: 05/13/2020)
Ing. Milan Šimoňak - predseda
Vonkajší Červený breh 1494/4
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 04/30/2020
  (from: 05/14/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Milan Šimoňak - predseda
Vonkajší Červený breh 1494/4
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 04/30/2020 Until: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Ľuboš Štrobl - člen
Turgenevova 3
Košice
  (from: 04/04/1995 until: 02/13/1996)
Ing. Ľuboš Štrobl - člen
Turgenevova 3
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 01/09/2006)
Ing. Ľuboš Štrobl - člen
Turgenevova 3
Košice 040 01
From: 06/29/1994
  (from: 01/10/2006 until: 05/02/2016)
Ing. Ľuboš Štrobl - člen
Turgenevova 3
Košice 040 01
From: 06/29/1994 Until: 04/30/2016
  (from: 05/03/2016 until: 05/02/2016)
Rastislav Veliký - člen
6
Jastrabie nad Topľou 094 35
From: 11/08/2005
  (from: 12/14/2005 until: 09/13/2012)
Rastislav Veliký - člen
6
Jastrabie nad Topľou 094 35
From: 11/08/2005 Until: 09/06/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to vždy tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/24/2018)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/19/2001 until: 03/23/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisuje predseda alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/13/1992 until: 02/18/2001)
Capital: 
99 600 EUR Paid up: 99 600 EUR
  (from: 08/21/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 01/10/2006 until: 08/20/2009)
2 000 000 Sk
  (from: 04/13/1992 until: 02/13/1996)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 08/21/2009)
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/20/2007 until: 08/20/2009)
Number of shares: 300
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/03/2000 until: 04/19/2007)
Number of shares: 300
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/14/1996 until: 01/02/2000)
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/13/1992 until: 02/13/1996)
Stockholder: 
Ing. Tomáš Zagyi
Na Kope IV 925/36
Košice - mestská časť Myslava 040 16
  (from: 08/27/2022)
Ing. Tomáš Zagyi
Helsinská 2635/12
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
  (from: 09/11/2020 until: 08/26/2022)
Supervisory board: 
Katarína Veliká
Na Kope VIII 1154/1
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020)
Marco Veliký
Na Kope IV 981/17
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 08/27/2022)
Christián Veliký
Na Kope VIII 1154/1
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 12/14/2023
  (from: 12/23/2023)
Ing Pavol Antoňák - člen
Tyršova 1078
Humenné
  (from: 04/13/1992 until: 04/03/1995)
Ing. Alexander Bomba - člen
Námestie L. Novomeského 5
Košice
  (from: 06/10/1996 until: 11/18/1996)
Ing. Jozef Bušša - člen
Užhorodská 15
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 06/09/1996)
Mgr. Viliam Čobirka
Rázusova 2677/12
Poprad
From: 07/21/2003 Until: 02/19/2004
  (from: 11/03/2003 until: 03/19/2004)
Ing. Alexander Dudinský
Michalovská 41
Košice
  (from: 01/03/2000 until: 07/09/2000)
Mikuláš Dula - člen
Levočská 5
Košice
  (from: 11/19/1996 until: 02/18/2001)
Ing. Marianna Džundová
Pokroku 14
Košice 040 11
From: 08/18/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/10/2020)
Ing. Marianna Džundová
Pokroku 14
Košice 040 11
From: 08/18/2012 Until: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Ing. Viliam Harčár - predseda
Benádova 13
Košice
  (from: 06/10/1996 until: 01/02/2000)
Ing. Anna Hribiková
Zupkova 27
Košice 040 22
From: 08/18/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/10/2020)
Ing. Anna Hribiková
Zupkova 27
Košice 040 22
From: 08/18/2012 Until: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Kamila Chudá
Ružová 515/48
Košice-Západ 040 11
From: 11/07/2005
  (from: 12/14/2005 until: 04/20/2011)
Kamila Kapustová
Slobody 8/237
Košice 040 11
From: 11/07/2005
  (from: 04/21/2011 until: 09/13/2012)
Kamila Kapustová
Slobody 8/237
Košice 040 11
From: 11/07/2005 Until: 08/17/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Ing. Oľga Kolesárová
Vladimíra Clementisa 214
Hnúšťa
From: 02/19/2004
  (from: 03/20/2004 until: 12/13/2005)
Ing. Oľga Kolesárová
Vladimíra Clementisa 214
Hnúšťa
From: 02/19/2004 Until: 11/07/2005
  (from: 12/14/2005 until: 12/13/2005)
Ing. Vladimír Korfant - člen
Kysucká 22
Košice
  (from: 08/31/1998 until: 01/02/2000)
Ing. Pavol Kováčik , CSc.
532
Rosina
From: 07/21/2003 Until: 02/19/2004
  (from: 11/03/2003 until: 03/19/2004)
Ing. Ľubor Krajči - člen
Matuškova 2
Košice
  (from: 06/10/1996 until: 08/30/1998)
Ing. Marián Krajňák
Križkova 9
Bratislava
From: 11/22/2002 Until: 07/21/2003
  (from: 05/13/2003 until: 11/02/2003)
Ing. Zita Macková
Južná trieda 1571/38
Košice - Juh 040 01
From: 11/07/2005
  (from: 12/14/2005 until: 09/13/2012)
Ing. Zita Macková
Južná trieda 1571/38
Košice - Juh 040 01
From: 11/07/2005 Until: 08/17/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Ing. Jozef Machovič - predseda
Ludmanská 1
Košice
  (from: 01/03/2000 until: 02/18/2001)
Ing. Ján Majtner
Žižkova 23
Košice
Until: 11/22/2002
  (from: 02/19/2001 until: 05/12/2003)
Ing. Vladimír Nemec
Poľnohospodárska 32
Bratislava
From: 02/19/2004
  (from: 03/20/2004 until: 12/13/2005)
Ing. Vladimír Nemec
Poľnohospodárska 32
Bratislava
From: 02/19/2004 Until: 11/07/2005
  (from: 12/14/2005 until: 12/13/2005)
PaedDr. Juraj Pčolinský
Šancová 25
Bratislava
From: 02/19/2004
  (from: 03/20/2004 until: 12/13/2005)
PaedDr. Juraj Pčolinský
Šancová 25
Bratislava
From: 02/19/2004 Until: 11/07/2005
  (from: 12/14/2005 until: 12/13/2005)
Ing. Ján Pirháč - člen
Jasuschova 22
Košice
  (from: 07/10/2000 until: 02/18/2001)
JUDr. Imrich Pivarník
I/298
Družstevná pri Hornáde
  (from: 04/04/1995 until: 02/13/1996)
JUDr. Jana Rakučiaková
Čingovská 13
Košice
From: 02/19/2001 Until: 07/21/2003
  (from: 02/19/2001 until: 11/02/2003)
Ing. Miroslav Remeta
Vihorlatská 3
Prešov
From: 07/21/2003 Until: 02/19/2004
  (from: 11/03/2003 until: 03/19/2004)
Ing. Vladimír Repčák , CSc.
4
Chmeľov
Until: 11/22/2002
  (from: 02/19/2001 until: 05/12/2003)
Ing Jozef Snopko - člen
Tri Hôrky 11
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 02/13/1996)
Ing Jozef Snopko - člen
Tri Hôrky 11
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 06/09/1996)
Dana Szabová
Obrancov Mieru 190/15
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 08/18/2012
  (from: 11/08/2018 until: 09/10/2020)
Dana Szabová
Obrancov Mieru 190/15
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 08/18/2012 Until: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 09/10/2020)
Dana Szabová
Starozagorská 23
Košice 040 23
From: 08/18/2012
  (from: 09/14/2012 until: 11/07/2018)
JUDr. Martin Šimun
Bernolákova 12
Košice
From: 11/22/2002 Until: 07/21/2003
  (from: 05/13/2003 until: 11/02/2003)
Ing Ján Tkáč - predseda
Kavečanská 17
Košice
  (from: 04/13/1992 until: 02/13/1996)
Ing Ján Tkáč - predseda
Kavečanská 17
Košice
  (from: 02/14/1996 until: 06/09/1996)
Katarína Veliká
Brigádnická 217/8
Košice 040 11
From: 11/07/2005
  (from: 12/14/2005 until: 09/13/2012)
Katarína Veliká
Brigádnická 217/8
Košice 040 11
From: 11/07/2005 Until: 08/17/2012
  (from: 09/14/2012 until: 09/13/2012)
Marko Veliký
Jasuchová 1183/12
Košice - mestská časť Sídlisko KVP 040 23
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 08/26/2022)
Katarína Zagyi
Na Kope IV 925/36
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020 Until: 12/14/2023
  (from: 12/23/2023 until: 12/22/2023)
Katarína Zagyi
Na Kope IV 925/36
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 09/03/2020
  (from: 09/11/2020 until: 12/22/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podľa § 172 zák.č. 513/91 Zb. zo dňa 6.3.1992.
  (from: 04/13/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 4.1.1996.
  (from: 02/14/1996)
Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 12. 9. 1996.
  (from: 11/19/1996)
Zmena stanov a.s. zo dňa 25.11.1999.
  (from: 01/03/2000)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 28.6.2000.
  (from: 07/10/2000)
Zmena stanov zo dňa 11.1.2001 vo forme notárskej zápisnice N 14/2001, Nz 14/2001.
  (from: 02/19/2001)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 22.11.2002.
  (from: 05/13/2003)
Zápisnica dozornej rady zo dňa 26.9.2002.
  (from: 06/02/2003)
Zmena stanov zo dňa 21.7.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 21.7.2003.
  (from: 11/03/2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 16.9.2002.
  (from: 12/01/2003)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person