Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2369/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LLEDD s.r.o.
  (from: 08/07/2018)
DASTOM spol. s r.o.
  (from: 07/27/1993 until: 08/06/2018)
Registered seat: 
Nemčianska cesta 179/15
Nemce 974 01
  (from: 08/07/2018)
Žarnova 858/12
Prievidza 971 01
  (from: 05/31/1995 until: 08/06/2018)
M. Rázusa 40/3
Prievidza 971 01
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Identification number (IČO): 
31 589 651
  (from: 07/27/1993)
Date of entry: 
07/27/1993
  (from: 07/27/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1993)
Objects of the company: 
umelecké kováčstvo, zámočníctvo a kovovýba
  (from: 07/27/1993)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/27/1993)
Partners: 
Juraj Chalachan
Nemčianska cesta 179/15
Nemce 974 01
Slovak Republic
  (from: 08/07/2018)
Róbert Reis
Žarnova 12/858
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 07/05/2011 until: 12/15/2015)
Rudolf Reis
Nábr. A. Kmeťa 42
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/30/2006 until: 08/28/2013)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/30/2006 until: 07/04/2011)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 06/29/2006)
Rudolf Reis
Nábr. A. Kmeťa 42
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 06/29/2006)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/16/1996 until: 09/18/2000)
Rudolf Reis
Nábr. A. Kmeťa 42
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 08/16/1996 until: 09/18/2000)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
Jozef Reis
J.M. Hurbana 2/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
PhDr. Igor Šimo
M. Rázusa 40/3
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Stanislav Žilavý
Gorkého 47/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
Stanislav Žilavý
Gorkého 47/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 08/29/2013 until: 08/06/2018)
Contribution of each member: 
Juraj Chalachan
Amount of investment: 6 706 EUR Paid up: 6 706 EUR
  (from: 08/07/2018)
Jozef Reis
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
PhDr. Igor Šimo
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Stanislav Žilavý
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Jozef Reis
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
Stanislav Žilavý
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
Jozef Reis
Amount of investment: 82 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 82 000 Sk
  (from: 08/16/1996 until: 09/18/2000)
Rudolf Reis
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/16/1996 until: 09/18/2000)
Jozef Reis
( peňažný vklad )
  (from: 09/19/2000 until: 06/29/2006)
Jozef Reis
Amount of investment: 172 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 172 000 Sk
  (from: 06/30/2006 until: 07/28/2009)
Rudolf Reis
( peňažný vklad )
  (from: 09/19/2000 until: 06/29/2006)
Rudolf Reis
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/30/2006 until: 07/28/2009)
Jozef Reis
Amount of investment: 5 709,354047 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 709,354047 EUR
  (from: 07/29/2009 until: 07/04/2011)
Rudolf Reis
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 07/29/2009 until: 07/04/2011)
Róbert Reis
Amount of investment: 5 710 EUR Paid up: 5 710 EUR
  (from: 07/05/2011 until: 12/15/2015)
Rudolf Reis
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 07/05/2011 until: 08/28/2013)
Jozef Reis
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 08/29/2013 until: 12/15/2015)
Jozef Reis
Amount of investment: 6 706 EUR Paid up: 6 706 EUR
  (from: 12/16/2015 until: 08/06/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/30/2006)
konatelia
  (from: 08/16/1996 until: 06/29/2006)
konatelia
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
konatelia
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Juraj Chalachan
Nemčianska cesta 179/15
Nemce 974 01
From: 06/08/2018
  (from: 08/07/2018)
Ladislav Hanko
Topoľčany 955 01
From: 06/21/2011
  (from: 07/05/2011 until: 08/28/2013)
Ladislav Hanko
Topoľčany 955 01
From: 06/21/2011 Until: 07/17/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
  (from: 07/27/1993 until: 09/18/2000)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
  (from: 09/19/2000 until: 06/29/2006)
PhDr. Igor Šimo
M. Rázusa 40/3
Prievidza
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Stanislav Žilavý
Gorkého 47/12
Prievidza
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
From: 07/27/1993 Until: 06/08/2018
  (from: 08/07/2018 until: 08/06/2018)
Jozef Reis
Žarnova 858/12
Prievidza
From: 07/27/1993
  (from: 06/30/2006 until: 08/06/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/29/2013)
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/05/2011 until: 08/28/2013)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/16/1996 until: 07/04/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne do hodnoty 500.000,- Sk. Nad hodnotu 500.000,- Sk konajú a podpisujú konatelia spoločne.
  (from: 05/31/1995 until: 08/15/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne do hodnoty 150.000,- Sk. Nad hodnotu 150.000,- Sk konatelia konajú a podpisujú spoločne.
  (from: 07/27/1993 until: 05/30/1995)
Capital: 
6 706 EUR Paid up: 6 706 EUR
  (from: 07/05/2011)
6 705,171614 EUR Paid up: 6 705,171614 EUR
  (from: 07/29/2009 until: 07/04/2011)
202 000 Sk Paid up: 202 000 Sk
  (from: 06/30/2006 until: 07/28/2009)
102 000 Sk
  (from: 07/27/1993 until: 09/18/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.5.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/27/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3820
  (from: 05/31/1995)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve schválený Valným zhromaždením zo dňa 25.03.1996. Stary spis: S.r.o. 3820
  (from: 08/16/1996)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.5.2000 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/19/2000)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person