Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  172/V

Business name: 
Michalovské elektrotechnické závody, a.s. v skratke: MEZ, a.s.
  (from: 12/19/1994 until: 08/05/2009)
Michalovské elektrotechnické závody a.s.
  (from: 04/16/1992 until: 12/18/1994)
Registered seat: 
Továrenská 2
Michalovce 071 01
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
Identification number (IČO): 
00 662 135
  (from: 04/16/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 04/16/1992)
Date of deletion: 
08/06/2009
  (from: 08/06/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/06/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/16/1992)
Objects of the company: 
výkon stavebných a strojnomontážnych prác
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
maloobchodná činnosť
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
výskum, vývoj, výroba a odbyt elektromotorov a ich dielov
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
vývoj, výroba a odbyt prístrojov, nástojov a náradia
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
výroba a odbyt náhradných dielov na strojárske a elektrotechnické zariadenia
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
výkon stavebných a strojnomontážnych prác, okrem realizácie dopravných stavieb
  (from: 02/08/1994 until: 08/05/2009)
maloobchod mimo riadnej predajne v oblasti nákupu a predaja produktov silnoprúdovej elektrotechniky, nástrojov, náradia, prístrojov, náhradných dielov na strojárske a elektrotechnické zariadenia
  (from: 02/08/1994 until: 08/05/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/08/1994 until: 08/05/2009)
výroba a montáž mechanických a elektrických dopravných a pomocných prostriedkov pre imobilných a invalidných občanov
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
Ing. Michal Boka , CSc. - predseda
Kyjevská 10
Michalovce
  (from: 04/16/1992 until: 06/18/1996)
Štefan Bubenko - člen
284
Lastomír
  (from: 04/16/1992 until: 06/18/1996)
Ing. Jakub Jaromír - člen
Masarykova A8/A
Michalovce
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Ing. Milan Kušnír - člen
110
Zalužice
  (from: 02/08/1994 until: 06/18/1996)
Ing. Milan Kušnír - podpredseda
110
Zalužice
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
JUDr. Vladimír Lešňanský - člen
M. Rázusa 5
Michalovce
  (from: 02/08/1994 until: 06/18/1996)
Ing. Pavol Mačičák - člen
Dobrianskeho 2
Michalovce
  (from: 06/19/1996 until: 12/13/1999)
Ing. Štefan Petrunčík - člen
Trebišovská 4
Košice
  (from: 06/19/1996 until: 10/04/1998)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - podpredseda
Rosná 5
Košice
  (from: 02/08/1994 until: 12/18/1994)
RNDr. Ján Smerek , CSc. - podpredseda
Rosná 5
Košice
  (from: 12/19/1994 until: 06/18/1996)
Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. - člen
Fábryho 9
Košice
  (from: 02/08/1994 until: 06/18/1996)
Ing. Jozef Šlosarčík - člen
Švermova 11
Michalovce
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Ing. Zdenko Vasiľ - člen
Hollého 105
Michalovce
  (from: 02/08/1994 until: 06/18/1996)
Ing. Zdenko Vasiľ - člen
Hollého 105
Michalovce
  (from: 06/19/1996 until: 02/07/2000)
Ing. Juraj Zvolenský - člen
Jenisejska 18
Košice
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Ing. Michal Boka , CSc. - predseda
Kyjevská 10
Michalovce
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Štefan Bubeňko - podpredseda
284
Lastomír
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
JUDr. Vladimír Lešňanský - člen
M. Rázusa 5
Michalovce
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Ing. Miroslav Kostovčík , CSc. - člen
55
Trnava pri Laborci
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Ing. Juraj Naščák - člen
Farská 15
Michalovce
  (from: 12/14/1999 until: 08/05/2009)
Ing. Michal Vagaš - člen
Leningradská 7
Michalovce
  (from: 02/08/2000 until: 08/05/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
Capital: 
549 484 000 Sk
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 549484
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/01/1996 until: 08/05/2009)
Number of shares: 549484
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/08/1994 until: 07/31/1996)
Number of shares: 533000
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Number of shares: 16484
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/02/2000
  (from: 10/02/2000)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Gabriel Dobranský
Štefánikova 68
Michalovce
  (from: 10/02/2000)
Supervisory board: 
Dr. Michal Behún - podpredseda
Hollého 61
Michalovce
  (from: 12/19/1994 until: 06/18/1996)
Dr. Milan Behún - podpredseda
Hollého 61
Michalovce
  (from: 02/08/1994 until: 12/18/1994)
Dr. Milan Behún - podpredseda
Hollého 61
Michalovce
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Anton Boboš - člen
76
Čečehov
  (from: 02/08/1994 until: 06/18/1996)
Anton Boboš - člen
76
Čečehov
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Ing. Tomáš Bojnický - člen
Sadmelijská 5
Bratislava
  (from: 02/08/1994 until: 12/18/1994)
Doc. Ing. František Cupák , CSc. - člen
Holubyho 5
Michalovce
  (from: 06/19/1996 until: 10/04/1998)
Ing. Michal Dirga - predseda
Prostějovská 31
Prešov
  (from: 12/19/1994 until: 06/18/1996)
Ing. Michal Dirga - predseda
Prostějovská 31
Prešov
  (from: 06/19/1996 until: 09/02/1999)
Ing. Michal Dirga - člen
Prostějovská 31
Prešov
  (from: 09/03/1999 until: 08/05/2009)
Milan Drotár - člen
114
Úbrež
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Ing. Vladimír Dudík - člen
Hviezdoslavova 12
Nová Dubnica
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Ing. Štefan Kužma - člen
17. novembra 156
Prešov
  (from: 12/19/1994 until: 06/18/1996)
Doc. Ing. Jozef Lachváč - člen
Račí potok 6
Košice
  (from: 08/01/1996 until: 09/02/1999)
Prof. Ing. Jozef Lachváč - predseda
Račí potok 6
Košice
  (from: 09/03/1999 until: 08/05/2009)
Ing. Pavol Mačičák - člen
Dobrianskeho 2
Michalovce
  (from: 12/14/1999 until: 08/05/2009)
Doc. Ing. Jaroslav Maričák , CSc. - člen
Palárikova 18
Košice
  (from: 02/08/1994 until: 12/18/1994)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Magurská 2
Košice
  (from: 06/19/1996 until: 07/31/1996)
Ing. Peter Prokopčák , CSc. - predseda
Lenardova 14
Bratislava
  (from: 02/08/1994 until: 12/18/1994)
JUDr. Stanislav Smerek - člen
Nad Laborcom 36
Michalovce
  (from: 08/01/1996 until: 08/05/2009)
Ing. Radomír Trčka - člen
prof. Hlaváča 16
Michalovce
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
  (from: 02/08/1994 until: 06/18/1996)
RNDr. Peter Trenkler - člen
Čsl. armády 6
Košice
  (from: 06/19/1996 until: 08/06/1997)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská cesta 3
Košice
  (from: 12/19/1994 until: 06/18/1996)
Alexander Žolták - člen
Kukorelliho 7
Košice
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Ing. Záviš Vodička - člen
Lesnícka 3
Praha 5
Česká republika
  (from: 04/16/1992 until: 02/07/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/347/1998- 994 zo dňa 23.07.2008
  (from: 08/06/2009)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zákona č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ustanovení zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 04/16/1992 until: 08/05/2009)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 11.2.1993 a dňa 27.8.1993.
  (from: 02/08/1994 until: 08/05/2009)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 20.5.1994.
  (from: 12/19/1994 until: 08/05/2009)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1995.
  (from: 06/19/1996 until: 08/05/2009)
Zmena stanov schválená VZ dňa 14.6.1996.
  (from: 08/01/1996 until: 08/05/2009)
Zmluvou zo dňa 22.7.1996 o predaji časti podniku uzavretej medzi MEZ, a.s. Michalovce, Továrenská 2 a MEZ servis s.r.o. Michalovce, Továrenská 2 o predaji časti podniku - samostatnej vnútornej organizačnej zložky výroby SANTE prechádzajú na MEZ servis s.r.o. práva a záväzky podľa tejto zmluvy.
  (from: 12/17/1996 until: 08/05/2009)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 20.6.1997.
  (from: 08/07/1997 until: 08/05/2009)
Zmena stanov zo dňa 19.6.1998.
  (from: 10/05/1998 until: 08/05/2009)
Zápisnica z DR a.s. zo dňa 3.12.99.
  (from: 02/08/2000 until: 08/05/2009)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1K 347/98-191 zo dňa 14.6.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Michalovské elektrotechnické závody a.s. Michalovce, Továrenská 2, Michalovce a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Gabriel Dobranský, komerčný právnik, Štefánikova 68, Michalovce.
  (from: 10/02/2000 until: 08/05/2009)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person