Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  182/V

Business name: 
METAL INVEST, a.s. Košice "v likvidácii"
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
METAL INVEST, a.s. Košice
  (from: 03/01/1995 until: 06/12/2000)
VSŽ METAL TRADE a.s. Košice
  (from: 04/24/1992 until: 02/28/1995)
Registered seat: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 651 020
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
veľkoobchod so strojárskymi, hutníckymi technológiami a nerastnými surovinami
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
veľkoobchod so spotrebným, priemyselným tovarom, strojmi
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
veľkoobchod so strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického priemyslu
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
veľkoobchod s výrobkami gumárenského priemyslu
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami a potravinami
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
maloobchod so strojmi a strojnými zariadeniami
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
maloobchod s výrobkami elektrotechnického a gumárenského priemyslu
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
maloobchod s poľnohospodárskymi produktami a potravinami
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
leasingová, akvizičná a marketingová činnosť
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
stavebná výroba mimo výrobkov z betónu
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
poradenská, konzultačná, servisná činnosť v oblasti strojárstva, hutníctva
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
faktoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr)
  (from: 08/03/1993 until: 11/23/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/30/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 11/29/1995 until: 06/12/2000)
Managing board
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Managing board
  (from: 04/24/1992 until: 09/29/1994)
JUDr. Otto Brixi - predseda
Branisková 16
Košice
  (from: 05/04/1998 until: 06/21/1999)
Ing. Jaroslav Ferenc - člen
Starozagorská 37
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 11/28/1995)
Doc. Ing. Jozef Hancin , CSc. - člen
Junácka 8
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 01/20/1997)
Ing. Jozef Hancin , CSc. - člen
Turgenevova 25
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 09/29/1994)
Ing. Jozef Hancin , CSc. - predseda
Junácka 8
Košice
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Ing. Juraj Kamarás - predseda
Obrancov mieru 10
Košice
  (from: 10/07/1992 until: 09/29/1994)
Ing. Ľudovít Kamarás , CSc. - predseda
Tr. SNP 13
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 10/06/1992)
Ing. Darko Karlovský - člen
Komenského 25
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 07/16/1997)
Ing. Darko Karlovský - predseda
Komenského 25
Košice
  (from: 07/17/1997 until: 05/03/1998)
Doc. Ing. Július Kováč , CSc. - predseda
Pokroku 5
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 07/16/1997)
Ing. Peter Krivoš - člen
Idanská 31
Košice
  (from: 07/17/1997 until: 06/21/1999)
JUDr. Ľubomír Majerčík - člen
Tr. SNP 13
Košice
  (from: 06/22/1999 until: 06/12/2000)
Ing. Alena Masková - člen
Palárikova 1
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 06/21/1999)
Ing. Michal Mašľan - člen
Bukovec 227
Malá Ida
  (from: 06/22/1999 until: 06/12/2000)
RNDr. Ivan Pizňák - člen
Moldavská 11
Košice
  (from: 06/22/1999 until: 06/12/2000)
Ing. František Pollák - člen
Idanská 772/11
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 01/20/1997)
Ing. Richard Roman - člen
Jilemnického 10
Košice
  (from: 10/07/1992 until: 09/29/1994)
Ing. Ján Vilčko , CSc. - člen
Jantárová 12
Košice
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť koná predstavenstvo. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/29/1995 until: 06/12/2000)
Za spoločnosť koná predstavenstvo a prokurista - výkonný riaditeľ. Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva alebo prokurista - výkonný riaditeľ samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy a prokurista - výkonný riaditeľ dodatok označujúci prokúru.
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/24/1992 until: 09/29/1994)
Procuration: 
Ing. Július Kováč , CSc.
Pokroku 5
Košice
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/16/1999 until: 11/23/2021)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/24/1992 until: 12/15/1999)
Supervisory board: 
Jozef Beliš - člen
Hlavná 81/D
Košice
  (from: 01/21/1997 until: 06/21/1999)
Ing. Zoltán Berghauer - predseda
Čsl. výsadkárov 1
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 09/29/1994)
JUDr. Otto Brixi - predseda
Branisková 16
Košice
  (from: 01/21/1997 until: 05/03/1998)
Ing. Ladislav Drábik - člen
Magdalénska 19
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 06/21/1999)
Ing. Ladislav Drábik - podpredseda
Magdalénska 19
Košice
  (from: 06/22/1999 until: 12/15/1999)
Mgr. Ladislav Franko - člen
Turgenevova 29
Košice
  (from: 05/04/1998 until: 06/21/1999)
Ing. Štefan Hancin - člen
Diamantová 3
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 11/28/1995)
Ing. Štefan Hancin - predseda
Diamantová 3
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 01/20/1997)
Ing. Jaroslav Jančuš - člen
Bajkalská 16
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 09/29/1994)
Ing. Juraj Kamarás - člen
Obrancov mieru 10
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 06/21/1999)
Ing. Ľudovít Kamarás , CSc. - člen
Tr. SNP 13
Košice
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Ing. Štefan Király , CSc. - člen
Čsl. ženistov 49
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 09/29/1994)
Ing. Stanislav Kudláč - člen
Miškovecká 1
Košice
  (from: 10/07/1992 until: 09/29/1994)
Ing. Ivan Lacko - člen
Miroslavská 38
Medzev
  (from: 11/29/1995 until: 05/03/1998)
Ing. Juraj Mondík
Berlínska 28
Košice
  (from: 12/16/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Martin Pitorák
Krupinská 10
Košice
  (from: 12/16/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Richard Roman - člen
Jilemnického 10
Košice
  (from: 04/24/1992 until: 10/06/1992)
Ing. Štefan Sarnovský - člen
Jaseňova 4
Košice
  (from: 06/22/1999 until: 11/23/2021)
Ing. Štefan Štofčík - člen
Mieru 48
Poproč
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Ing. Milan Varchola - predseda
Starozagorská 6
Košice
  (from: 05/04/1998 until: 06/21/1999)
Ing. Jana Vozárová - člen
Výstavby 1
Košice
  (from: 11/29/1995 until: 01/20/1997)
Ing. Jana Vozárová - predseda
Výstavby 1
Košice
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Ing. Sergej Zápotocký - člen
Riznerova 8
Košice
  (from: 09/30/1994 until: 11/28/1995)
Ing. Sergej Zápotocký - predseda
Ríznerova 8
Košice
  (from: 06/22/1999 until: 12/15/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2000
  (from: 06/13/2000)
 Liquidators:
JUDr. Peter Skriňák
266
Bohdanovce
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.4.1992, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/24/1992 until: 11/23/2021)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených valným zhromaždením formou notárskej zápisnice spísanej pod č. N 103/93, Nz 102/92 JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach dňa 19.5.1993.
  (from: 08/03/1993 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. - dodatok č. 1, schválená valným zhromaždením dňa 25.9.1992. Zmena stanov a.s. - dodatok č. 2, schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1993. Zmena stanov a.s. - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 25.8.1994.
  (from: 09/30/1994 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 20.2.1995.
  (from: 03/01/1995 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená dňa 16.8.1995.
  (from: 11/29/1995 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená dňa 12.12.1996.
  (from: 01/21/1997 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 7.4.1999.
  (from: 06/22/1999 until: 11/23/2021)
Zmena stanov a.s. vo forme notárskej zápisnice N 249/99, Nz 250/99 zo dňa 23.11.1999 podľa z.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 12/16/1999 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie NVZ zo dňa 17.4.2000 o zrušení spoločnosti likvidáciou. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie 1.5.2000. Deň zápisu: 13.6.2000.
  (from: 06/13/2000 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person