Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  237/R

Business name: 
LAUGO - REAL, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 02/24/1993 until: 06/08/2018)
Registered seat: 
Olbrachtova 26
Trenčín 911 01
  (from: 08/01/1997 until: 06/08/2018)
Jilemnického 2
Trenčín 911 40
  (from: 05/21/1996 until: 07/31/1997)
9 líp 360
Trenčianska Turná 913 21
  (from: 07/28/1994 until: 05/20/1996)
Cintorínska 45
Trenčín 911 01
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Identification number (IČO): 
31 430 112
  (from: 02/24/1993)
Date of entry: 
02/24/1993
  (from: 02/24/1993)
Person dissolved from: 
12.12.2017
  (from: 06/09/2018)
Date of deletion: 
06/09/2018
  (from: 06/09/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/09/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/24/1993 until: 06/08/2018)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 02/24/1993 until: 06/08/2018)
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 07/28/1994 until: 06/08/2018)
Partners: 
JUDr. Marián Buraj
Jirásková 8
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Ing. Milan Gonda
Halalovka 19/27
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Anton Husár
9 líp č.360
Trenčianska Turná
Slovak Republic
  (from: 07/28/1994 until: 05/20/1996)
JUDr. Marián Michalík
Bánovská 128
Trenčianska Turná
Slovak Republic
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
JUDr. Jozef Opet
SNP 9
Trenčianske Teplice
Slovak Republic
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 1161/21
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/21/1996 until: 11/24/2017)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 1161/21
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Ing. Vladimír Molčan
Kitínská 1/1188
Praha 10
Česká republika
  (from: 08/01/1997 until: 11/24/2017)
Ing. Marian Molčan
Potsdamerstr. 65
D-40599 Düsseldorf 13
Spolková republika Nemecko
  (from: 08/01/1997 until: 11/24/2017)
Ing. Vladimír Molčan
Kitínská 1/1188
Praha 10
Česká republika
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Ing. Marian Molčan
Potsdamerstr. 65
D-40599 Düsseldorf 13
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Contribution of each member: 
JUDr. Marián Michalík
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
JUDr. Marián Buraj
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
JUDr. Jozef Opet
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Ing. Milan Gonda
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Anton Husár
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/1994 until: 05/20/1996)
Ing. Pavol Suchán
( peňažný vklad )
  (from: 05/21/1996 until: 11/24/2017)
Ing. Pavol Suchán
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Ing. Vladimír Molčan
( peňažný vklad )
  (from: 08/01/1997 until: 11/24/2017)
Ing. Vladimír Molčan
Amount of investment: 1 550 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 550 000 Sk
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Ing. Marian Molčan
( peňažný vklad )
  (from: 08/01/1997 until: 11/24/2017)
Ing. Marian Molčan
Amount of investment: 950 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 950 000 Sk
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/28/1994 until: 06/08/2018)
konatelia
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Anton Husár
9 líp č.360
Trenčianska Turná
  (from: 07/28/1994 until: 05/20/1996)
JUDr. Marián Michalík
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
JUDr. Jozef Opet
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 1161/21
Trenčín
  (from: 05/21/1996 until: 11/24/2017)
Ing. Pavol Suchán
Dlhé Hony 1161/21
Trenčín
  (from: 11/25/2017 until: 06/08/2018)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 07/28/1994 until: 06/08/2018)
Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia JUDr. Marián Michalík a JUDr. Jozef Opet,každý samostatne.
  (from: 02/24/1993 until: 07/27/1994)
Capital: 
2 600 000 Sk
  (from: 08/01/1997 until: 06/08/2018)
100 000 Sk
  (from: 02/24/1993 until: 07/31/1997)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/92/2016-27 zo dňa 06. novembra 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.12.2017 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť LAUGO - REAL, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Olbrachtova 26, 911 01 Trenčín, IČO 31 430 112 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 237/R.
  (from: 06/09/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1992 v súlade s ust. § 56 a nasl. a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1307
  (from: 02/24/1993 until: 06/08/2018)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 02.05.1994. Stary spis: S.r.o. 1307
  (from: 07/28/1994 until: 06/08/2018)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená podľa § 115 odst. 2, 3 Obchod. zák. podpísaná dňa 12.04.1996. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12.04.1996 spísaná do notárskej zápisnice č. N 108/96, Nz 93/96. Stary spis: S.r.o. 1307
  (from: 05/21/1996 until: 06/08/2018)
Notárskou zápisnicou N 312/96, NZ 317/96 zo dňa 12.12.1996 bola zmenená zakladateľská listina.
  (from: 08/01/1997 until: 06/08/2018)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person