Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  108/B

Business name: 
Komoditná burza Bratislava, a. s.
  (from: 04/02/2009)
Komoditná burza Bratislava
  (from: 11/10/1998 until: 04/01/2009)
Bratislavská medzinárodná komoditná burza
  (from: 12/08/1992 until: 11/09/1998)
Registered seat: 
Trnavská cesta 50/A
Bratislava 821 02
  (from: 04/29/2008)
29. augusta 2
Bratislava 811 07
  (from: 11/10/1998 until: 04/28/2008)
Ružinovská 1
Bratislava 821 02
  (from: 11/13/1996 until: 11/09/1998)
Botanická 25
Bratislava 841 04
  (from: 12/08/1992 until: 11/12/1996)
Identification number (IČO): 
31 337 406
  (from: 12/08/1992)
Date of entry: 
12/08/1992
  (from: 12/08/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/02/2009)
Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb.
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
Objects of the company: 
Predmet burzových obchodov : kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu, výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hnôt, kurzy devíz, povolenia na emisie skleníkových plynov, elektrická energia
  (from: 04/02/2009)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (from: 04/02/2009)
publikačná činnosť
  (from: 04/02/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/02/2009)
školiaca a poradenská činnosť
  (from: 04/02/2009)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 04/02/2009)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (from: 04/02/2009)
rozmnožovanie písomností
  (from: 04/02/2009)
Druhy burzových obchodov : promptné, termínované
  (from: 04/02/2009)
1. Predmet burzových obchodov:
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
kovy a výrobky z nich
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
palivá a nerastné výrobky
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
poľnohospodárske produkty živočísne a rastlinné
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
potraviny a pochutiny
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
výrobky ľahkého priemyslu
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
výrobky priemyslu stavebných hmôt
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
kurzy devíz;
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
2. Druhy burzových obchodov: promptné, termínové
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
publikačná činnosť
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
školiaca a poradenská činnosť
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
rozmnožovanie písomností
  (from: 12/08/1992 until: 04/01/2009)
Predmet burzových obchodov : - povolenia na emisie skleníkových plynov, - elektrická energia
  (from: 04/29/2005 until: 04/01/2009)
Management body: 
Burzová komora
  (from: 09/27/2000)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Michal Borguľa - člen burzovej komory
Lachova 35
Bratislava 851 03
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Alexander Babiš - člen burzovej komory
Jura Hronca 52
Bratislava 841 02
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Dipl. Manager Peter Závodský - člen burzovej komory
Potočná 17/155
Trenčín 911 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Štefan Adam - člen Burzovej komory
Špiezova 1
Bratislava 841 04
From: 06/08/2004
  (from: 07/27/2004 until: 10/16/2008)
Ing. Štefan Adam - člen Burzovej komory
Špiezova 1
Bratislava 841 04
From: 06/08/2004 Until: 06/09/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/16/2008)
Doc. Ing. Peter Baláž , CSc.
Novohradská 6
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/19/1997)
Doc. Ing. Peter Baláž , CSc.
Novohradská 6
Bratislava
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Vojtech Balážik
V. Clementisa 28
Trnava
  (from: 08/07/1998 until: 09/26/2000)
Ing. Vladimír Blaškovič
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 12/08/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Peter Blubla - člen Burzovej komory
Sládkovičova 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/08/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Ing. Peter Blubla - člen Burzovej komory
Sládkovičova 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/08/2004 Until: 03/27/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Jozef Čimbora
Slatinská 6
Bratislava
  (from: 12/08/1992 until: 08/30/1994)
RNDr. Ing. František Doktor
Adámiho 5
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/12/1996)
Ing. Karol Farkaš - člen burzovej komory
Tehelná 1004/94
Nitra 949 01
From: 12/11/2007
  (from: 04/29/2008 until: 03/24/2009)
Ing. Karol Farkaš - člen burzovej komory
Tehelná 1004/94
Nitra 949 01
From: 12/11/2007 Until: 09/16/2008
  (from: 03/25/2009 until: 03/24/2009)
Ing. Daniela Glausova
Gajova 7
Bratislava 811 09
  (from: 11/13/1996 until: 09/26/2000)
Ing. František Golián
Ožvoldíkova 5
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/12/1996)
Ing. Peter Harag
Tomanova 74
Bratislava 831 07
  (from: 11/13/1996 until: 09/26/2000)
Ing. Tatiana Hlobenová
Teodora Tekela 6920/14
Trnava 917 01
  (from: 06/18/1999 until: 09/26/2000)
Ing. Tatiana Hlobenová - člen
Teodora Tekela 6920/14
Trnava 917 00
  (from: 09/27/2000 until: 08/14/2001)
Ing. Ľubomír Chmelík
Pri Hradnej studni 3
Bratislava
  (from: 12/08/1992 until: 11/19/1997)
Ing. Ľubomír Chmelík
Pri Hradnej studni 3
Bratislava
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Ľubomír Chmelík - člen
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Ing. Ľubomír Chmelík - člen
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Ľubomír Chmelík - podpredseda Burzovej komory
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
From: 05/13/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Ing. Ľubomír Chmelík - podpredseda Burzovej komory
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
From: 05/13/2004 Until: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Karol Kabát
Hlavná 29
Trnava 917 01
  (from: 11/20/1997 until: 06/17/1999)
Ing. Karol Kabát
Hlavná 29
Trnava
  (from: 12/08/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Karol Kabát
Hlavná 29
Trnava 917 01
  (from: 06/29/1993 until: 11/19/1997)
Július Kostolný - člen Burzovej komory
Rudolfa Viesta 87
Martin 036 01
From: 06/08/2004 Until: 03/27/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Július Kostolný - člen Burzovej komory
Rudolfa Viesta 87
Martin 036 01
From: 06/08/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Doc. Ing. Igor Krejčí , CSc.
Nejedlého 10
Bratislava 841 02
  (from: 11/13/1996 until: 09/26/2000)
Doc. Ing. Igor Krejčí , CSc. - podpredseda
Bárdošova 78
Bratislava 831 01
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Doc. Ing. Igor Krejčí , CSc. - podpredseda
Bárdošova 78
Bratislava 831 01
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Karol Krejčí , CSc.
Nejedlého 10
Bratislava
  (from: 12/08/1992 until: 06/28/1993)
Ondrej Kresan
Čmelíkova 13
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/12/1996)
Ing. Hana Krišová
Súmračná 8
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/19/1997)
Ing. Hana Krišová
Súmračná 8
Bratislava
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Stanislav Ladzianský - predseda
Gallayova 45
Bratislava 841 02
  (from: 08/15/2001 until: 07/26/2004)
Stanislav Ladzianský - predseda
Gallayova 45
Bratislava 841 02
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Ján Láska
Bieloruska 54
Bratislava
  (from: 06/29/1993 until: 11/19/1997)
Ing. Ján Láska
Bieloruska 54
Bratislava
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. - člen Burzovej komory
Červeňová 15
Bratislava 811 03
From: 05/13/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. - člen Burzovej komory
Červeňová 15
Bratislava 811 03
From: 05/13/2004 Until: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Anton Lisý
Šustekova 5
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/19/1997)
Ing. Anton Lisý
Šustekova 5
Bratislava
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Albín Marenčík - člen
Ludvíka Svobodu 42
Skalica 909 01
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Ing. Albín Marenčík - člen
Ludvíka Svobodu 42
Skalica 909 01
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Doc. Ing. Eduard Metke , CSc.
Fučíkova 21
Svätý Jur
  (from: 12/08/1992 until: 06/28/1993)
Ing. Peter Močko - člen
Ku Bratke 46
Levice 934 05
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Ing. Peter Močko - člen
Ku Bratke 46
Levice 934 05
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Peter Močko - člen Burzovej komory
Ku Bratke 46
Levice 934 05
From: 05/13/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Ing. Peter Močko - člen Burzovej komory
Ku Bratke 46
Levice 934 05
From: 05/13/2004 Until: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Dr. Igor Nopp
Wolkrova 41
Bratislava
  (from: 12/08/1992 until: 11/12/1996)
Ing. Jozef Öszi - člen
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Ing. Jozef Öszi - člen
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Jozef Őszi - člen Burzovej komory
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
From: 05/13/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Ing. Jozef Őszi - člen Burzovej komory
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
From: 05/13/2004 Until: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Rastislav Pavelek - člen burzovej komory
Bottova 4
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 04/28/2008)
Rastislav Pavelek - člen burzovej komory
Bottova 4
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/13/2007 Until: 12/11/2007
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Ing. Dušan Podolec
Ul. 9. mája 15
Michalovce
  (from: 08/31/1994 until: 11/19/1997)
Ing. Dušan Podolec
Ul. 9. mája 15
Michalovce
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Marián Polhorský
Novosvetská 22
Bratislava 811 06
  (from: 11/13/1996 until: 08/06/1998)
Ing. Jozef Rebro
H. Meličkovej 19
Bratislava
  (from: 08/07/1998 until: 09/26/2000)
Ing. Igor Rintel - člen
Myjavská 5
Bratislava 810 00
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Ing. Igor Rintel - člen
Myjavská 5
Bratislava 810 00
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Marián Rusnák
111
Jablonové 900 54
  (from: 11/13/1996 until: 09/26/2000)
Ing. Rastislav Rúžička
Vlárska 40
Bratislava 831 01
  (from: 11/13/1996 until: 08/06/1998)
Ing. Marta Ružičková - člen burzovej komory
Šándorova 17
Bratislava 821 03
From: 03/27/2007
  (from: 09/19/2007 until: 10/16/2008)
Ing. Marta Ružičková - člen burzovej komory
Šándorova 17
Bratislava 821 03
From: 03/27/2007 Until: 05/21/2008
  (from: 10/17/2008 until: 10/16/2008)
Ing. Stanislav Sasinek - člen
Cabanova 40
Bratislava 841 02
  (from: 09/27/2000 until: 07/26/2004)
Ing. Stanislav Sasinek - člen
Cabanova 40
Bratislava 841 02
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Pavol Scholtz
Sídlisko Rimava 1069/36
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Pavol Scholtz - predseda
Sídlisko Rimava 1069/36
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 09/27/2000 until: 08/14/2001)
Ing. Ján Smolen - člen Burzovej komory
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
From: 05/13/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Ing. Ján Smolen - člen Burzovej komory
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
From: 05/13/2004 Until: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Radovan Šillo - podpredseda
87
Kráľová pri Senci 900 50
  (from: 08/15/2001 until: 07/26/2004)
Ing. Radovan Šillo - podpredseda
87
Kráľová pri Senci 900 50
Until: 05/11/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Radovan Šillo - predseda Burzovej komory
87
Kráľová pri Senci 900 50
From: 05/13/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/18/2007)
Ing. Radovan Šillo - predseda Burzovej komory
87
Kráľová pri Senci 900 50
From: 05/13/2004 Until: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 09/18/2007)
Ing. Peter Šinály
Stolárska 35
Bratislava 831 06
  (from: 11/13/1996 until: 11/19/1997)
Vladimír Šucha - člen burzovej komory
Strečianska 5
Bratislava 851 05
From: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 04/28/2008)
Vladimír Šucha - člen burzovej komory
Strečianska 5
Bratislava 851 05
From: 03/13/2007 Until: 12/11/2007
  (from: 04/29/2008 until: 04/28/2008)
Martina Šupová - predseda burzovej komory
Malohontská 66/26
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 03/24/2009)
Martina Šupová - predseda burzovej komory
Malohontská 66/26
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/13/2007 Until: 02/24/2009
  (from: 03/25/2009 until: 03/24/2009)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6
Bratislava
  (from: 12/08/1992 until: 08/30/1994)
Ing. Elena Trenčianska , CSc.
Račianska 39
Bratislava
  (from: 08/31/1994 until: 11/19/1997)
Ing. Elena Trenčianska , CSc.
Račianska 39
Bratislava
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 03/13/2007 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
JUDr. Štefan Agh - člen burzovej komory
Budatínska 55
Bratislava 851 06
From: 03/13/2007 Until: 03/10/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
From: 03/13/2007 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/27/2007 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 12/11/2007 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
From: 06/09/2008 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Bc. Ľudovít Scholtz
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
From: 02/24/2009 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Michal Borguľa
Lachova 35
Bratislava 851 03
From: 09/16/2008 Until: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
From: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 04/01/2009)
JUDr. Štefan Agh - člen burzovej komory
Budatínska 55
Bratislava 851 06
From: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 04/01/2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
From: 03/13/2007
  (from: 09/19/2007 until: 04/01/2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
From: 03/27/2007
  (from: 09/19/2007 until: 04/01/2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 12/11/2007
  (from: 04/29/2008 until: 04/01/2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
From: 06/09/2008
  (from: 10/17/2008 until: 04/01/2009)
Bc. Ľudovít Scholtz
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
From: 02/24/2009
  (from: 03/25/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Michal Borguľa
Lachova 35
Bratislava 851 03
From: 09/16/2008
  (from: 03/25/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Jiří Lívanec
Sezemínska 2029
Praha
Česká republika
  (from: 12/08/1992 until: 08/30/1994)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie svojej funkcie v burzovej komore.
  (from: 04/02/2009)
Za Burzu konajú samostatne predseda a podpredsedovia Burzovej komory.
  (from: 09/27/2000 until: 04/01/2009)
Za burzu konajú a podpisujú predseda burzovej komory Ing. Ľubomír Chmelík, podpredsedníčka Ing. Hana Krišová a podpredseda Doc. Ing. Igor Krejčí, CSc. Predseda a dvaja podpredsedovia burzovej komory za burzu konajú a podpisujú samostatne.
  (from: 11/20/1997 until: 09/26/2000)
Predseda a dvaja podpredsedovia burzovej komory za burzu konajú a podpisujú samostatne.
  (from: 11/13/1996 until: 11/19/1997)
Za burzu konajú a podpisujú predseda Burzovej komory Ing. Ľubomír Chmelík a podpredsedníčka Ing. Hana Krišová, každý samostatne.
  (from: 08/31/1994 until: 11/12/1996)
Za burzu konajú a podpisujú predseda Burzovej komory Karol Kabát, Hlavná 29,, 917 01 Trnava a podpredsedovia Burzovej komory Ing. Ivan Trančík, Tupolevova 6, Bratislava, PhDr. Igor Nopp, Wolkrova 41, Bratislava každý samostatne.
  (from: 06/29/1993 until: 08/30/1994)
Za burzu konajú a podpisujú Doc. Ing. Eduard Metke, CSc., Fučíkova27, Svätý Jura Dr. Igor Nopp, Wolkrova 27, Bratislava.
  (from: 12/08/1992 until: 06/28/1993)
Capital: 
780 000 EUR Paid up: 780 000 EUR
  (from: 04/02/2009)
Supervisory board: 
Pavol Milec
Pražská 33
Bratislava 811 04
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Marián Rusnák
Záhorská 983/39
Lozorno 900 55
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
From: 04/02/2009
  (from: 04/02/2009)
Other legal facts: 
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy:
  (from: 12/08/1992)
Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. na BETAPOL s.r.o.
  (from: 11/20/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava.
  (from: 11/10/1998)
Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť.
  (from: 06/18/1999)
Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000.
  (from: 09/27/2000)
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001.
  (from: 08/15/2001)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004.
  (from: 07/27/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005.
  (from: 04/29/2005)
Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001.
  (from: 07/30/2005)
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005.
  (from: 07/30/2005)
Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007.
  (from: 09/19/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 26/2008, NZ 9320/2008, NCRls 9241/2008 napísaná dňa 5.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (from: 04/29/2008)
Rozhodnutie MH SR č.3/2008 zo dňa 21.5.2008, rozhodnutie MH SR č.4/2008, č.5/2008 zo dňa 9.6.2008.
  (from: 10/17/2008)
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 16.09.2008. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 24.02.2009.
  (from: 03/25/2009)
Notárska zápisnica č. N 39/2009, Nz 9784/2009, NCRls 9886/2009 zo dňa 26.03.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zmene právnej formy Komoditnej burzy Bratislava ako právnickej osoby zriadenej podľa osobitného zákona na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 92/2008 Z. z.
  (from: 04/02/2009)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person