Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  229/V

Business name: 
Potravinársky kombinát akciová spoločnosť Trebišov
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
Registered seat: 
Štefánikova
Trebišov 075 80
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
Identification number (IČO): 
31 651 232
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Date of deletion: 
01/12/2006
  (from: 01/12/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/12/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
výroba surového afinovaného a rafinovaného cukru a ich modifikácií, tekutých sirupov a cukrov
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
výroba sušených rezkov a sušenie poľnohospodárskych produktov
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
výroba kŕmnych bielkovín a výroba kŕmnych zmesí na báze cukru, melasy, rezkov a droždia
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
vývoj, doplnková výroba strojov, zariadení a náhradných dielov pre vlastné činnosti a realizácia investičných prác vo vlastnej réžii
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
výroba cukrovinárska, mliekarenská a výroba droždia
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskeho tovaru
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
výroba obalového materiálu pre potravinárske výrobky
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
obchodná činnosť s výrobkami z plastov a chemických výrobkov
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
obchodná činnosť so stavebným materiálom
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
obchodná činnosť so strojno-technickým zariadením pre potravinársky priemysel
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
výroba a predaj melasy
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
sprostredkovanie a predaj agrochemikálií
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
výroba hnojív pre poľnohospodárske účely
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
poskytovanie rekreačných služieb
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
oprava a montáž váh a závaží
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
oprava prevádzkových deformačných tlakomerov
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
závodné stravovanie
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
čistenie odpadových vôd
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
ochrana majetku a osôb
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
výroba vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe cukru
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
maloobchod v oblasti poľnohospodárskych výrobkov, potravinárskeho tovaru, výrobkov z plastov, chemickými výrobkami, stavebným materiálom, strojno-technickým zariadením pre potravinársky priemysel
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
výroba a predaj obalového materiálu pre potravinárske účely
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových parných a horúcovodných kotlov a tlakových nádob stabilných, stavebné a prvé tlakové skúšky parných a horúcovodných kotlov pri výrobnej, montážnej alebo opravárenskej organizácii
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
výroba a predaj elektrickej energie
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
výroba a predaj pary
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2000 until: 01/11/2006)
Ing. Miroslav Braník , CSc. - podpredseda
Cintorínska 2220/2
Trebišov
  (from: 04/28/1992 until: 09/11/1994)
Ing. Ján Ciberej - člen
M.R.Štefánika 1856/53
Trebišov
  (from: 04/28/1992 until: 09/11/1994)
Ing. Jozef Cifranič - člen
Čeľovská 2
Trebišov
  (from: 04/28/1992 until: 09/11/1994)
Ing. Ján Hohoš - predseda
Poľná 4
Sečovce
  (from: 04/28/1992 until: 11/21/1995)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmelníky 12
Košice
  (from: 04/28/1992 until: 01/31/2000)
Ing. Štefan Lörinc - člen
Tolstého 23
Košice
  (from: 11/22/1995 until: 12/11/1996)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice
  (from: 09/14/1994 until: 11/21/1995)
PhDr. Eduard Šebo - predseda
Komenského 2
Modra
  (from: 09/12/1994 until: 09/13/1994)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 1165/33
Košice
  (from: 09/12/1994 until: 11/21/1995)
Ing. Helena Zuskáčová - člen
360
Hraň
  (from: 09/14/1994 until: 11/21/1995)
Ing. Ján Hohoš - podpredseda
Severná 8
Michalovce
  (from: 11/22/1995 until: 01/11/2006)
JUDr. Alexander Zápotocký - predseda
Moldavská 1165/33
Košice
  (from: 11/22/1995 until: 01/11/2006)
Ing. Stanislav Ulaher - člen
Pri Rajčianke 15
Žilina
  (from: 11/22/1995 until: 01/11/2006)
Ing. Alfonz Lukačin - člen
Bauerova 28
Košice
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
Ing. Iveta Beslerová - člen
Agátová 2616/6
Trebišov
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a to aj každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/01/2000 until: 01/11/2006)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a to aj každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/22/1995 until: 01/31/2000)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/28/1992 until: 11/21/1995)
Capital: 
987 151 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
934 862 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 07/20/1997)
Shares: 
Number of shares: 28046
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
Number of shares: 959105
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
Number of shares: 906816
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/28/1992 until: 07/20/1997)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/25/2000
  (from: 10/02/2000)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ľudmila Kavuličová
Cukrovarská 502
Trebišov
  (from: 10/02/2000)
Supervisory board: 
Ing. Ján Antolík - člen
Kochanovská 306
Sečovce
  (from: 09/14/1994 until: 11/21/1995)
Ing. Mária Balogová - člen
163
Brezina
  (from: 09/14/1994 until: 12/11/1996)
Michal Berinec - člen
Cukrovarská UB- 200
Trebišov
  (from: 09/12/1994 until: 12/11/1996)
Ing. Ladislav Bizub - predseda
80
Michaľany
  (from: 04/28/1992 until: 09/11/1994)
Ing. Miroslav Braník , CSc. - člen
Cintorínska 2220/2
Trebišov
  (from: 02/01/2000 until: 01/11/2006)
Juraj Danko - člen
Jablonkova 1041/4
Trebišov
  (from: 12/12/1996 until: 07/20/1997)
Ing. Alica Dostálová - člen
Panská 6
Bratislava
  (from: 09/12/1994 until: 09/13/1994)
Ing. Peter Fedorčák - člen
Nižňanská 12
Trebišov
  (from: 04/28/1992 until: 09/11/1994)
Ing. Marián Giba - člen
SNP 2222/69
Trebišov
  (from: 09/12/1994 until: 12/11/1996)
Ing. Anton Halúska - člen
244
Konská
  (from: 11/22/1995 until: 12/11/1996)
JUDr. Ondrej Havrilko - člen
Šafárikova 772
Trebišov
  (from: 12/12/1996 until: 07/20/1997)
Ing. František Kováč - predseda
Gagarinová 50
Nová Dubnica
  (from: 09/12/1994 until: 09/13/1994)
Ing. Štefan Lörinc - člen
Tolstého 23
Košice
  (from: 09/14/1994 until: 11/21/1995)
Ing. Štefan Lörinc - podpredseda
Tolstého 23
Košice
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
Ing. Marián Matejka - člen
Jantárová 12
Košice
  (from: 09/12/1994 until: 09/13/1994)
Ing. Jozef Micák - člen
M.R. Štefánika 2221/164
Trebišov
  (from: 07/21/1997 until: 01/31/2000)
Ing. Vladimír Pačai - predseda
Magurská 2
Košice
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
Ing. Milan Petrenko - člen
Budapeštianska 30
Košice
  (from: 09/14/1994 until: 12/11/1996)
Ing. Helena Štepová - člen
Ústecká 3/52
Žilina
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
Ing. Juraj Zavadil - člen
Komenského 2108/1
Trebišov
  (from: 07/21/1997 until: 01/31/2000)
Ing. Helena Zuskáčová - člen
Ternávska 2239/1
Trebišov
  (from: 04/28/1992 until: 09/13/1994)
Ing. Helena Zuskáčová - člen
360
Hraň
  (from: 11/22/1995 until: 01/11/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: Potravinársky kombinát akciová spoločnosť Trebišov Sídlo: ul. Štefánikova, Trebišov IČO: 31 651 232 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 2K 386/98-198 zo dňa 22.1.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.3.2004 zrušil konkurz na majetok úpadcu Potravinársky kombinát akciová spoločnosť Trebišov uznesením Krajského súdu v Košiciach dňa 25.8.2000, č.k. 2K 386/98-22 z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty.
  (from: 01/12/2006)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1992 until: 01/11/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 11.6.1993
  (from: 09/12/1994 until: 01/11/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.3.1994.
  (from: 09/14/1994 until: 01/11/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.3.1995.
  (from: 11/22/1995 until: 01/11/2006)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1996.
  (from: 12/12/1996 until: 01/11/2006)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 3.12.1992.
  (from: 07/21/1997 until: 01/11/2006)
Osvedčenie z MVZ a.s. konaného dňa 29.10.1999.
  (from: 02/01/2000 until: 01/11/2006)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 386/98 zo dňa 25. 8. 2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Potravinársky kombinát akciová spoločnosť Trebišov, Štefánikova, Trebišov, IČO: 31 651 232 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ľudmila Kavuličová, komerčná právnička, Cukrovarská 502, Trebišov.
  (from: 10/02/2000 until: 01/11/2006)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person