Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  234/V

Business name: 
Zlieváreň SEZ Krompachy akciová spoločnosť
  (from: 04/28/1992)
Registered seat: 
Hornadská 1
Krompachy 053 42
  (from: 04/28/1992)
Identification number (IČO): 
31 651 283
  (from: 04/28/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/28/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/28/1992)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie
  (from: 04/28/1992)
výroba, opravy modelových zariadení
  (from: 04/28/1992)
výroba a predaj výrobkov z dreva
  (from: 04/28/1992)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-hutnícka a zlievárenská suť, trosky z kuplovní, prach z filtrov s obsahom železných kovov, upotrebená formovacia zmes s prírodným spojivom, zvyšky abrazívnych hmot, prach s obsahom železa, odpadový bitumenový koks
  (from: 08/21/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/17/2002)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 07/30/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/28/1993)
Ing. Peter Tomaško - člen
Kukučínova 14
Spišské Vlachy 053 61
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Milan Fecko - predseda
Šafárikova 5945/32
Prešov 080 01
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Ján Biľ - podpredseda
Júliusa Barča Ivana 777/9
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoji svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/28/1993)
Capital: 
519 826 EUR Paid up: 519 826 EUR
  (from: 07/10/2019)
Shares: 
Number of shares: 15289
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/10/2019)
Supervisory board: 
Emil Košč - člen
Mlynská 3
Krompachy 053 42
From: 06/02/2003
  (from: 12/20/2005)
Tomáš Biľ
Júliusa Barča Ivana 777/9
Krompachy 053 42
From: 06/15/2018
  (from: 07/13/2018)
Ing. Daniel Fecko , PhD.
Sadovnícka 412/1A
Košice - mestská časť Poľov 040 15
From: 06/11/2019
  (from: 07/22/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/28/1992)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1995.
  (from: 08/21/1995)
Zápisnica z VZ zo dňa 8.7.1998.
  (from: 08/03/1998)
Zmena stanov zo dňa 18.6.2001.
  (from: 01/17/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.6.2002.
  (from: 11/12/2002)
Date of updating data in databases:  02/08/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person